Hanza

Hanza
Hanse
Hansa
13581862Německé císařství 
Vlajka státu
vlajka
geografie
Mapa
Rozšíření Hanzovní ligy kolem roku 1400
obyvatelstvo
národnostní složení:
státní útvar
obchodní a obranná konfederace
Svatá říše římskáSvatá říše římská Svatá říše římská
Rýnský spolekRýnský spolek Rýnský spolek
Německý spolekNěmecký spolek Německý spolek
státní útvary a území
předcházející:
následující:
Německé císařstvíNěmecké císařství

Hanza (též hansa, střední dolnoněmčinou Hanse, Düdesche Hanse, v moderní němčině Deutsche Hanse, odtud přešlo do češtiny jako skupina, spolek, houf, nizozemsky De Hanze, latinsky Hansa Teutonica) neboli Hanzovní liga znamenala svazek převážně německých obchodních měst, která provozovala dálkový obchod. Založena byla v polovině 12. století, fungovala půl tisíciletí, až do poloviny 17. století. Z původního spolku německých obchodníků se původní Hanza rozrostla ve svaz hanzovních měst, který prosazoval své zájmy v cizích zemích i vůči svému panovníkovi.

Historie

Vznik hanzy

Hlavní obchodní trasy

Ve středověku se v říši (Německu) vytratila silná královská moc, která by zabezpečila zájmy měst, jako tomu bylo například v Anglii nebo ve Francii. Proto byla německá města nucena sama si zajistit ochranu před svévolí místních knížat, loupeživých rytířů, pirátů apod. Za tímto účelem a především k prosazování ekonomických cílů založila městské svazy. Největším a nejvýznamnějším z nich byla severoněmecká hanza.

Hanza byla původně společenstvím kupců ze švédského Gotlandu (první zmínky se vážou k roku 1161). Ve 13. století se však začala formovat jako spolek měst. Roku 1282 vznikla německá hanza sloučením místních hanz v prosperujících obchodních centrech, jako byl Kolín nad Rýnem, Hamburk a Lübeck. Postupně se připojila další města, takže v době svého největšího rozkvětu měla hanza na 80 členů a operovala v oblasti Severního a Baltského moře od Flander až po východní Pobaltí a západní Rus. Vedoucí postavení získala města Lübeck, Hamburk a Brémy, dále k hanze patřily například Rostock, Wismar, Gdaňsk, Riga nebo Tallinn.

V dobách největší slávy

Holštýnská brána v Lübecku roku 1900.
Hanzovní města a obchod mezi nimi

Hanza si monopolizovala práva na zprostředkovatelský obchod mezi Anglií, Nizozemím, Skandinávií, Livonskem a Rusí. Svoje dvory (faktorie) si založila po celé severní Evropě. V Novgorodě to byl dvůr sv. Petra, v Londýně Steel Yard, další existovaly v Bruggách, Bergenu, Stockholmu nebo Kaunasu. Ze zemí východní Evropy se vyvážely přírodní produkty a potraviny (obilí, kůže a kožešiny, med, vosk, dřevo, sledi), ze západu sukna, kovové výrobky, vína, přepychové předměty z Itálie a jižní Francie. Hanza přivážela na sever Evropy také koření a další luxusní zboží, které pocházelo z Orientu.

V dobách svého největšího rozmachu ve 14. století představovala hanza samostatnou politickou a vojenskou sílu, která vedla války, uzavírala mír a navázala diplomatické styky s řadou států. V letech 13671370 válčila za podpory Švédska a meklenburského knížectví s Dánskem, které narušilo její privilegia. Po uzavření stralsundského míru získala kontrolu nad Sundskými úžinami a dokonce také právo účastnit se volby dánského krále.

Společné záležitosti hanzovních měst řešily sjezdy, které se scházely v Lübecku. Hanza neměla společnou pokladnu. Její armádu a flotu tvořily vojenské a námořní síly jednotlivých měst, nebo se využívalo žoldnéřského vojska. V oblasti svého působení se hanza uchylovala i k rozsáhlým pirátským akcím.

Úpadek

Poměrně brzy, již ve druhé polovině 15. století, začala hanza upadat. To mělo řadu příčin. Na vině byly hluboké rozpory uvnitř svazu, kde každé město prosazovalo svůj prospěch. V důsledku rozvoje vlastního obchodu Anglie, Nizozemí, Švédska, Dánska a Ruska, podporovaného panovníky, ztrácela hanza svá privilegia na zahraničních trzích. V roce 1494 byl uzavřen hanzovní dvůr v Novgorodě, 1578 následoval Londýn. V 16. století ztrácela hanza rychle své bývalé postavení a řada měst od ní odpadla. Určitý význam si udržela do 17. století. Poslední hanzovní sněm se sešel roku 1669.

Hanzovní prapory

Pečeť Stralsundu (1329)

13. století:

  

14. století:

  

15. století:

Odkazy

Literatura

  • HERING, Ernst. Hansa. Praha, Orbis 1942. 242 S.
  • ZIMÁK, Alexandr. Hanza - obrazy z dějin severského námořního obchodu. Libri, Praha 2002.
  • ZIMMERLING, D. Die Hanse. Handelsmacht im Zeichen der Kogge. Econ 1976.

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Flag of Germany (1867–1919).svg
Flag of the Germans(1866-1871)
Flag of Germany (1867–1918).svg
Flag of the Germans(1866-1871)
No flag.svg
No official flag.
Flag of Germany (3-2 aspect ratio).svg
Flag of Germany with a 3:2 ratio, instead of 3:5. The 3:2 version was used by the German Confederation and the Weimar Republic. See Flags of the World for more information.
Hanse Stettin.svg
Hanseatic Flag of Stettin
Hanse Wismar.svg
Hanseatic Flag of Wismar
Hanse Rostock.svg
Hanseatic Flag of Rostock
Hanseatenwimpel.svg
Hanseatic Flag
Hanse Bremen.svg
Hanseatic Flag of Bremen
Hanse Elbing.svg
Hanseatic Flag of Elbing
Banner of the Holy Roman Emperor with haloes (1400-1806).svg
Autor: David Liuzzo, eagle by N3MO, Licence: CC BY-SA 3.0
Banner of the Holy Roman Empire, double headed eagle with halos (1400-1806)
Haupthandelsroute Hanse.png
Main trading routes of the Hanseatic League in northern Europe.
Extent of the Hansa.png

Map of the Hanseatic League, circa 1400, showing Circles, Kontore and principal Hanseatic cities

 
Netherlands Circle
 
Westphalian Circle
 
Saxon Circle
 
Wendish Circle
 
Margravian Circle
 
Pomeranian Circle
 
Prussian Circle
 
Livonian Circle
 
Swedish Circle
Squares indicate Kontore; dots indicate Hanseatic cities.
Hanse Hamburg.svg
Hanseatic Flag of Hamburg
Hanse Lübeck.svg
Hanseatic Flag of Lübeck
Holstentor 03.jpg
Holstengate (Holstentor), Lübeck, Germany.
Kaart Hanzesteden en handelsroutes.jpg
Autor: Doc Brown, Licence: CC BY-SA 3.0
Dutch map of the different small and large Hanseatic Leage cities and trade routes.
Hanse Riga.svg
Hanseatic Flag of Riga
Hanse Danzig.svg
Hanseatic Flag of Danzig
Hanse Königsberg.svg
Hanseatic Flag of Königsberg
Hanse Stralsund.svg
Hanseatic flag of Stralsund.