Harmonium

Harmonium

Harmonium je mnohohlasý vzduchový klávesový nástroj podobný varhanám. Zvuk je utvářen vzduchovými sloupci, které narážejí na průrazné kovové jazýčky, které však nejsou v píšťalách jako u varhan, ale jsou upevněny na kovových rámečcích; zvuk tedy nevytváří píšťala (harmonium nemá píšťaly), nýbrž jazýček – stejně jako u akordeonu či foukací harmoniky. Harmonium je doplněno dvěma měchy, které se zpravidla ovládají nohama. Existují ovšem i dvoumanuálová harmonia s pedálem, jako je tomu u varhan; u těchto nástrojů jsou měchy poháněny motorem na elektrický pohon.

Historie

Harmonium je nástroj starý necelých 200 let. Jeho předchůdcem byly čínské ústní varhany šeng, které v 18. století pronikly do Evropy. Jejich průrazných jazýčků, do té doby v Evropě neznámých, se používalo potom i pro některé jazýčkové píšťaly varhan. Vzdálenějším předchůdcem harmonia byly také malé přenosné varhany, pocházející z 15. století, které měly jen jazýčkové píšťaly (regál). Po různých klávesových nástrojích s různými jmény vzniklo dnešní harmonium, jehož název pochází od pařížského nástrojaře Debaina, který si dal svůj nástroj i jeho název v roce 1840 patentovat. Alexandre Francois Debain zavedl také rejstříkovou hru.

Literatura

  • ANTONÍN MODR, Hudební nástroje, Editio Supraphon, Praha 1977
Harmonium

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Footpropelled organ.jpg
Photo of a two-foot-propelled organ instrument. Author is User Palthrow [1]. Photo taken with a 2 Megapixel Sony Cybershot.
Schiedmayer Harmonium.jpg
Autor: Rolf Leibold, Licence: CC BY 2.5

Beschreibung: Kleines Harmonium, selbst restauriert und fotografiert. Kennzeichnung: Auszeichnung bei Weltausstellung in Paris 1900 Grand Prix,
Schiedmayer, Pianofabrik Stuttgart, Modell Nr. 1036

Fertigungs-Nr. 35415/509, Baujahr ca. 1932