Hasdingové

Postup Hasdingů a ostatních národů na západ na počátku 5. stololetí našeho letopočtu.

Hasdingové byl východogermánský kmen Vandalů, původně žijící v oblastech dnešního jižního Polska, západní Ukrajiny, Slovenska a Maďarska. Na počátku 5. století našeho letopočtu se stali součástí migračních pohybů Vandalů směrem na západ až na Pyrenejský poloostrov a později do severní Afriky.

Počátkem 5. století v době stěhování národů se vydali Hasdingové na západ, kam pravděpodobně unikali před kočovným kmenem Hunů, který v roce 395 vyplenil Balkánský poloostrov a expandoval dále do Evropy. Hasdingové 31. prosince 406 překročili zamrzlý Rýn a v bitvě u Mohuče s pomocí Svébů a Alanů porazili franské foederaty[1]. V bitvě padl jejich král Godigisel, přesto pokračovali pod vedením jeho syna a nového krále Gundericha v invazi dále na západ. V roce 409 spolu se Svéby dobyli římské území Gallaecii (dnes území Galicie, Asturie na severozápadě Španělska), kde se usadili.

Hispanie v roce 418. Hasdingové žili na severu, později se spojili se Silingy na jihu

Tato situace se Římanům nelíbila a snažili se ji ze všech sil zvrátit a tak v roce 418 požádali o pomoc Vizigóty vedené králem Walliou, který kmeny Svébů a Vandalů porazil. O rok později, v roce 419 se i svébský král Hermerich spojil s Římany a v bitvě u Nervasos Mountains, vandalského krále Gundericha porazil. Král Gunderich s Hasdingy z území Galicie a Asturie uprchl do římské provincie Hispania Baetica (dnes Andalusie), kde se spojil s vandalským kmenem Silingů. Po smrti alanského krále Attacese v roce 418 se Gunderich stal i králem Alanů a kmeny tím spojil. Vládci celého uskupení se stali Hasdingové[1]. Po smrti Gundericha v roce 428 pro časté útoky silnějšího kmene Vizigótů, donutili nového krále Gensericha, aby svůj kmen přestěhoval do severní Afriky.

Odkazy

Reference

Literatura

  • WOLFRAM, Herwing. The Roman Empire and Its Germanic Peoples. [s.l.]: University of California Press, 1997. 384 s. Dostupné online. ISBN 978-0520085114. S. 159–161. (anglicky) 

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

AD 0401 Pressure on the Roman borders EN.png
Autor: user:Rsteen, Licence: CC BY-SA 4.0
The map shows the movements of the Vandals, Alans and Quadii, plus the Visigoths of Alaric and the Goths of Radagaisus. The map is based on descriptions and maps in Torsten Jacobsen: The Vandals (2012) and Peter Heather: The Fall of the Roman Empire (2005).
Hispania 418 AD.PNG
Iberian peninsula in year 418, after the Rhine invaders had divided Hispania (411) and the settlement of the Visigoths in Aquitania II.