Heda Kaufmannová

Heda Kaufmannová
Narození24. dubna 1905
Praha
Rakousko-UherskoRakousko-Uhersko Rakousko-Uhersko
Úmrtí7. srpna 1981 (ve věku 76 let)
Praha
ČeskoslovenskoČeskoslovensko Československo
Povoláníspisovatelka a překladatelka
Příbuzní
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Heda Kaufmannová (24. dubna 1905 Praha7. srpna 1981 Praha) byla spisovatelka, překladatelka a účastnice českého protinacistického odboje.


Život

Stolpersteine položené v Hejnicích 5.11. 2019 připomínají Hedu Kaufmannovou, jejího bratra Viktora a hejnické bratrance Hanse a Waltera.

Narodila se v sekularizované židovské rodině. V roce 1926 ukončila mistrovský ročník knihařského oddělení Státní grafické školy v Praze a věnovala se knihařskému řemeslu, které musela ze zdravotních důvodů v roce 1929 opustit. Pracovala pak jako sekretářka přednosty oddělení pro sociální hygienu Státního zdravotního ústavu doc. Hynka Pelce. V březnu 1939 požádala o předčasné penzionování, aby předešla propuštění z rasových důvodů. Přivydělávala si kondicemi z jazyků. Po 15. březnu 1939 se její bratr Viktor Kaufmann (nar. 21. srpna 1900) zapojil prostřednictvím prof. Vojtěcha Čížka do odboje, stal se jednou z vůdčích osobností Petičního výboru Věrni zůstaneme a přivedl sem i svou sestru. V odboji vykonávala jakožto řadová odbojářka množství drobných, ale nezbytných úkolů. "Patřila k ... neprávem pozapomenutému podhoubí odboje, její výkon v této sféře však byl špičkový."[1] Po zatčení bratra v říjnu 1941 se podílela na udržování kontaktů se zatčenými. V transportech do Terezína zanedlouho poté zmizela její matka i téměř celá širší rodina, Hediny přítelkyně a mnoho dalších. Od září roku 1942, kdy se sama k transportu nedostavila, žila v ilegalitě, od července 1943 až do konce války v naprostém utajení u Hany a Evy Málkových v Karlíkově (nyní Špálově) ulici č. 27 v Praze-Střešovicích. Až po osvobození se dozvěděla, že její bratr Viktor Kaufmann byl popraven 26. února 1945, krátce před koncem války, a jeho přátelé, sociolog a filosof doc. Josef Fischer 19. února a advokát dr. Karel Bondy 22. ledna téhož roku. Heda Kaufmannová se nevrátila do svého někdejšího bytu v Praze na Vinohradech, ale zůstala v Karlíkově ulici a Hana a Eva Málkovy se staly její novou rodinou. Našla práci u doc. Karla Maiwalda ve Státním úřadu plánovacím.

Okupační strádání zhoršilo její zdraví, na podzim roku 1946 u ní naplno propukly astmatické záchvaty a po několika letech musela odejít do invalidního důchodu. Ani politický vývoj nebyl příznivý, činnost nekomunistického odboje byla marginalizována, případně zcela zamlčována. Tehdy začala psát, především vzpomínky na dobu okupace. V 60. letech 20. století se s uvolňujícími se poměry zapojila do diskusí o odboji a pokračovala v psaní vzpomínek i dalších textů. Po smrti Hany Málkové v roce 1965 zůstala v bytě sama (dcera H. Málkové Eva Málková-Lutovská odešla koncem roku 1950 na Západ). S rokem 1968, v němž byla obnovena činnost skautské organizace, jíž se před válkou aktivně zúčastnila, navázala s lidmi ze skautu nové, pevné vztahy. Zvláště Ivana Reneltová a Jana Pfeifferová, které k ní přívedly další, mladé lidi, pro ni byly do konce života oporou. Zhoršující se zdravotní stav ji dovedl k rozhodnutí ukončit svůj život dobrovolně 7. srpna 1981.

Dílo

Vydané publikace

Tiskem knižně vyšlo:

 • Heda Kaufmannová, Léta 1938–1945. Válečné vzpomínky. K vydání připravil Antonín Slavíček. Praha, ÚSD AV ČR 1999. (Rukopis datován 1969–1973. Původní samizdatové vydání in: Sborník historický, 1987, 1988.)
 • Heda Kaufmannová, Haindorf. Listy z rodinné kroniky, Ústí nad Labem, Albis International 2002. (Vzpomínky na část dětství strávené v dnešních Hejnicích, městečku ležícím ve Frýdlantském výběžku na úpatí Jizerských hor, kde bydlel otcův bratr, lékař Julius Kaufmann.)
 • Heda Kaufmannová, Slova hledám, Praha, Jitro 2003. (Výbor z básní z let 1922–1980.)
 • Heda Kaufmannová, Listy z rodinné kroniky, Praha, Triáda 2011.

Pozůstalost

Většina prozaického, básnického a překladatelského díla zůstává dosud nevydána. V pozůstalosti se nacházejí mj. konvoluty vlastních básní, překladů z francouzštiny, němčiny a angličtiny (Rainer Maria Rilke, Emily Dickinsonová, Robert Desnos, J. W. Goethe aj.), překladů do francouzštiny (Josef Čapek, František Hrubín, Jaroslav Seifert) a korespondence, a dále například soubory:

 • Heda Kaufmannová, Vavřín spravedlivých. (Svědectví o odbojářích Ance Rothové, Viktoru Kaufmannovi, Hynkovi Pelcovi a Vojtěchu Čížkovi.)
 • Heda Kaufmannová, Mládí, hory, skopčáci. (Rukopis datovaný 1972.)
 • Heda Kaufmannová, Některá fakta a zážitky z českého protinacistického odboje 1938–1945 čili Co není v dějepise. (Nedatovaný rukopis.)
 • Heda Kaufmannová, Traktát pro Jana. (Rukopis věnovaný Janu Masarykovi z prosince 1968.)

Odkazy

Reference

 1. Václav Kural, Předmluva k samizdatovému vydání, in: Léta 1938–1945. Válečné vzpomínky. Praha, ÚSD AV ČR 1999, s. 16.

Literatura

 • Antonín Slavíček, Heda Kaufmannová (24. 4. 1905 – 7. 8. 1981), in: Heda Kaufmannová, Léta 1938–1945. Válečné vzpomínky, s. 221–232.
 • Antonín Slavíček, Stručně o lidech, in: Heda Kaufmannová, Léta 1938-1945. Válečné vzpomínky, s. 233–247.
 • Jana Pfeifferová, Předmluva, in: Slova hledám, Praha, Jitro 2003, s. 7–8.
 • Ervína Brokešová, Ty a já. Deník, Praha, Čs. Kompas 1947.
 • Václav Kural, Vlastenci proti okupaci, Praha 1997.
 • Jindřich Pokorný, Parsifal, Praha, Academia 2009.

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Flags of Austria-Hungary.png
Autor: Dragovit (of the collage), Licence: CC BY-SA 4.0
Both national flags of Austro-Hungary, the collage of flags of the Cisleithania (Habsburg Monarchy) and the Transleithania (Kingdom of Hungary)
Flag of the Czech Republic.svg
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Stolpersteine Fam. Kaufmann in Hejnice-Haindorf.jpg
Autor: Jan Heinzl, Licence: CC BY-SA 4.0
Čtyři Stolpersteine položené v Hejnicích v Lázeňské ulici před č.p. 381.