Helmholtzova volná energie

Helmholtzova volná energie (též volná energie nebo Helmholtzova funkce) je stavová veličina umožňující určit termodynamickou rovnováhu při izotermicko-izochorickém ději.

Značení

Výpočet

Helmholtzova volná energie se určí ze vztahu

,

kde je vnitřní energie, je termodynamická teplota a je entropie.

Volná energie je považována za tu část vnitřní energie systému, která je volná a lze ji přeměnit na práci, zatímco člen označuje část vnitřní energie, která je při dané teplotě vázána a nelze ji přeměnit na práci.

Totální diferenciál má tvar

Vlastnosti

Izotermicko-izochorický děj bude probíhat samovolně, pokud platí podmínka

,

přičemž pro vratné děje platí a pro nevratné děje .

Související články