Hidžra

Hidžra je arabské slovo překládané jako „přerušení kmenových a rodových svazků a vztahů a navázání nových“, které se používá pro událost přesídlení proroka Mohameda z Mekky do Medíny roku 622, což je událost definující počátek islámského letopočtu.

Od roku 620 byl Mohamed ve styku s obyvateli Jathribu, dnešní Medíny, a ti se roku 621 zavázali přijmout jej jako proroka. Postupně do Jathribu vysílal své přívržence z Mekky. Tito přesídlenci se nazývají muhádžirové. Poté, co se ho v červenci roku 622 nepřátelé v Mekce pokusili zabít, odešel i on sám doprovázen Abú Bakrem 16. července 622 z Mekky (základ islámského letopočtu 1. muhharam roku 1 – Hidžra). Do Jathribu dorazili 24. září 622. Obyvatelé Jathribu jsou nazýváni pomocníci ansárové a společně s muhádžiry tvoří druhy Mohamedovy asháby. Jathrib přijal jméno Madínat an-Nabí (Město Prorokovo). Hidžra má zásadní význam v životě Mohameda i v dějinách islámu. V Medíně našel Mohamed pevnou základnu pro další šíření svého náboženství. Zároveň přestal být pouze hlasatelem víry a stal se i vládcem, vojenským velitelem a zákonodárcem. Právě zde položil základy politické a společenské organizace islámské společnosti.

Odkazy

Literatura

  • MENDEL, Miloš. Hidžra: náboženská emigrace v dějinách islámských zemí. Praha: Orientální ústav Akademie věd České republiky, 2006. ISBN 80-8542-558-0. 
  • FELIX, Tauer. Svět islámu. Praha: Vyšehrad, 2006. ISBN 80-702-1828-2. 
  • HRBEK, Ivan. Korán. Praha: Odeon, 1991. ISBN 80-207-0444-2. 

Související články