Hieratické písmo

Ebersův papyrus

Hieratické písmo (název odvozen z řeckého γράμματα ἱερατικά grammata hieratika – „kněžské písmo“) je systém písma používaný ve starověkém Egyptě k zápisu egyptštiny. Vzniklo snad zjednodušením znaků písma hieroglyfického již v Archaické době. Je tedy stejně staré, možná i starší, než hieroglyfy. Umožňovalo běžný zápis textu na nejrůznější typy povrchů, rychlejší než hieroglyfy; proto bývá označováno jako hieroglyfická kurziva. Na rozdíl od nezjednodušených hieroglyfů určených pro monumentální zdobné nápisy a náboženskou sféru se hieratické písmo užívalo pro psaní běžných např. obchodních a evidenčních zápisů, vyprávění a dokumentů.

V Řecko-římském období se začalo používat pro běžné zápisy písmo démotické, a hieratické písmo bylo tedy omezeno na liturgické texty, proto se nazývá jako kněžské písmo.

Následníci

Patrně se z hieratik vyvinulo protosinajské písmo, ze kterého vzniklo propracovanější fénické písmo, z něhož pak pochází prakticky veškeré významné abecední systémy zápisu.


Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Papyrus Ebers.png
Ebers Papyrus from National Library of Medicine, Found in Egypt in the 1870s, the Ebers Papyrus contains prescriptions written in hieroglyphics for over seven hundred remedies. This prescription for an asthma remedy is to be prepared as a mixture of herbs heated on a brick so that the sufferer could inhale their fumes.