Historická geografie

Mapa Paříže z roku 1740

Historická geografie je vědní disciplína, studující proměny geografického prostoru v čase. Jde o interdisciplinární vědní disciplínu stojící mezi geografií a historií.

Historická geografie zkoumá územní celky a historické cesty mezi nimi, jako je např. jantarová stezka nebo norimberská cesta.

Zrod historické geografie

Historickou geografií se významněji zabývala francouzská historická škola Annales, především jeden z představitelů její první generace, Lucien Febvre. Za zrodem historické geografie v českých zemích stojí František Palacký a jeho žák August Sedláček. Dnes se jí věnuje Eva Semotanová, která se soustředí především na vydávání map.[1]

Vymezení

V současnosti je historická geografie často definována jako interdisciplinární věda – to platí pro současnou českou historickou geografii, ale také pro historickou geografii v jiných regionech, především v Americe, západní Evropě, Austrálii, Japonsku a Číně. Nicméně jsou i jiné myšlenkové proudy, které definují historickou geografii jinak: jako součást regionální vlastivědy (v Česku Šimák, Roubík, Hosák), jednu z pomocných věd historických (také Roubík, Kašpar, Otto Zwettler), jako obor, jehož součástí jsou příbuzné vědní disciplíny (Horák) anebo jako jednu z geografických věd (Ota Pokorný).[2]

Historická geografie je úzce svázána s historickými disciplínami jako je archeologie, hospodářské dějiny, dějiny osídlení, s právem, s geografickými disciplínami, s historickou demografií, toponomastikou, architekturou a urbanismem, kartografií, geodézií, geologií, botanikou, klimatologií, pedologií a ekologií.

Seznam historických územních celků

Odkazy

Reference

  1. Eva Semotanová: pojednání o environmentálních dějinách Archivováno 11. 10. 2004 na Wayback Machine.
  2. SEMOTANOVÁ, Eva. Historická geografie českých zemí. Praha: Historický ústav AV ČR, 1998. ISBN 80-85268-73-6. S. 22. 
  3. a b Archivovaná kopie. www.ff.jcu.cz [online]. [cit. 2009-04-12]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-04-04. 

Literatura

  • SEMOTANOVÁ, Eva. Historická geografie českých zemí. Praha: Historický ústav AV ČR, 1998. ISBN 80-85268-73-6. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce