Hlavice (architektura)

Egyptská hlavice (Philae)

Hlavice (také kapitel) je architektonické zakončení horní části sloupu, pilíře nebo pilastru. V řezu je hlavice zpravidla širší než je průřez dříku sloupu. Původně sloužila k navázání kladí, případně klenby a žeber na sloup, později se stala převážně dekorativním prvkem.

Historie

Její podoba se vyvíjela po staletí a nejstarší hlavice, egyptské i řecké, prozrazují původ z architektury dřevěných staveb.[1] V kamenné architektuře spočíval na hlavici spoj dvou sousedních kvádrů kladí. Výzdoba hlavic charakterizuje různá období a slohy. Z egyptského stavitelství jsou známé formy, kde základním zdobným prvkem byl list či květ, a to parysu, lotosu či palmeta, a figurální hlavice v podobě hlavy bohyně Hathor. Z Přední Asie jsou známé hlavice zoomorfní - převážně lví a býčí hlavy.

V klasické řádové architektuře byla hlavice charakteristická pro určitý řád. Dórská hlavice je tvořená hladkým talířovitým echinem, na který dosedá výrazná deska (abakus). Iónská hlavice má dvojici volut stočených po straně sloupu, které jsou jedním z vůbec nejcharkterističtějších prvků řecké architektury. Hlavice bývá doplněna vejcovcem, palmetovým či jiným pásovým vzorem. Hlavici korintského řádu utváří akantové rozviliny (stylizované dekorativní listoví) a představuje hlavní rozlišovací prvek oproti iónskému stylu. Kombinací obou posledně jmenovaných vznikla v době římské bohatě ornamentální hlavice kompozitní, zatímco hlavice toskánská je obdobou prosté hlavice dórské.

doby románské známe hlavice kalichové, jehlancové, krychlové, košové, poštářové, ale také figurální. V gotice se tvar hlavic přizpůsobuje gotickému tvarosloví - např. hlavice kružbová, opět se objevují hlavice vegetabilní (listové), zoomorfní (fantazijní zvířata) a antropomorfní (maskaron). V pozdní gotice ztrácejí hlavice význam a z architektury ustupují. Nemizejí však definitivně, objevují se v čisté nebo modifikované formě i v následujících slozích, většinou jako repliky antických řádů, ovšem bohatě zdobené, někdy zlacené a podobně.

V renesanci a v baroku často na polosloupech a pilastrech, v klasicismu jako návrat ke starověkým vzorům.

Galerie

Reference

  1. B. Fletcher, A history of architecture, str. 23.

Literatura

  • (anglicky) Banister Fletcher: A history of architecture, Scribner´s, New York 1948
  • Jaroslav Herout: Slabikář návštěvníků památek, Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, Praha 1978, str. 135
  • Ottův slovník naučný – svazek 11, str. 348 – heslo Hlavice

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Erechtheum03.jpg
Autor: Юкатан, Licence: CC BY-SA 3.0
Erechtheum, one of ionic capitals, Athens Acropolis
Vezelay chapiteau cloître2.jpg
Abbatiale de Vézelay, Bourgogne, France : chapiteau du cloître
Cisterna basilica capitol.jpg
Autor: No machine-readable author provided. Marsyas assumed (based on copyright claims)., Licence: CC-BY-SA-3.0
Column and corinthian capitol from the Cistern Basilica (Yerebatan Sarayi) in Constantinople-Istanbul. Photograph taken by Marsyas 19:26, 10 December 2005 (UTC).
Capital Philae2.JPG
(c) I, Rémih, CC-BY-SA-3.0
Capital of the Isis Temple esplanade, Philae Island, Egypt
Palazzo pazzi quaratesi, capitello 01.JPG
(c) I, Sailko, CC BY 2.5
Palazzo pazzi quaratesi, capitello
Donaualtheim St. Vitus Kapitell 16.JPG
Autor: GFreihalter, Licence: CC BY-SA 3.0
Katholische Pfarrkirche St. Vitus in Donaualtheim (Dillingen an der Donau), Kapitell mit Engelskopf, Stuck von Christian Greinwald
Millstatt - Stfiftskirche - Kreuzgang -Detail -2.jpg
Stift Millstatt: Cloister - Capital

Locality: Millstatt

Community:Millstatt
Agneskloster Kapitell 2.jpg
Autor: Wolfgang Sauber, Licence: CC BY-SA 3.0
Convent of Saint Agnes of Bohemia ( Prague ). Gothic capital in the church.
Granada, Generalife, Sala Regia, capitel (2).jpg
Autor: Palickap, Licence: CC BY-SA 4.0
Granada, Španělsko. Palác Generalife, Královská komnata.