Diagonála matice

Červeně je značena hlavní diagonála, zeleně vedlejší diagonála, modře horní sekundární diagonála a fialově dolní sekundární diagonála.

Hlavní diagonála[1] libovolné matice je v lineární algebře posloupnost tvořená prvním prvkem z prvního řádku, druhým prvkem z druhého řádku, … atd. Hlavní diagonála matice jde z levého horního rohu šikmo doprava dolů.

Vedlejší diagonála[1] čtvercové matice řádu je posloupnost prvků pro . Vedlejší diagonála jde z pravého horního rohu do levého dolního.

Pokud se hovoří jen o diagonále matice, je tím obvykle myšlena hlavní diagonála.

Hlavní diagonála

Prvky čtvercové matice řádu tvoří její hlavní diagonálu. Jinými slovy, hlavní diagonála obsahuje prvky , kde .

Pro obdélníkovou matici s prvky je hlavní diagonála posloupnost prvků .

Hlavní diagonály následujících tří matic jsou zvýrazněny červeně:

Stopa matice

Podrobnější informace naleznete v článku Stopa matice.

Součet prvků na hlavní diagonále se nazývá stopa matice.

Diagonální matice

Související informace naleznete také v článku Diagonální matice.

Diagonální matice má všechny prvky mimo hlavní diagonálu nulové.

Vedlejší diagonála

Prvky leží na vedlejší diagonále. Vedlejší diagonála je tvořena všemi prvky , kde .

Vedlejší diagonála je v následující matici zvýrazněna červeně:

Sekundární diagonály

Pro prvky bezprostředně sousedící s hlavní diagonálou, se používá termín sekundární diagonála, např. u blokových tridiagonálních matic.

Horní sekundární diagonálu čtvercové matice řádu tvoří prvky a dolní sekundární diagonálu tvoří prvky .

Názvosloví

Terminologie není ustálená.

Vedlejší diagonála se někdy nazývá také antidiagonála, Harrisonova diagonála nebo sekundární diagonála. Anglicky se vedlejší diagonála nazývá antidiagonal německy Gegendiagonal ("gegen" znamená proti).

Anglicky se sekundární diagonály nazývají lower/upper diagonals, německy Nebendiagonalen ("neben" znamená vedle).

Odkazy

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Main diagonal na anglické Wikipedii.

  1. a b Slovník školské matematiky. Praha: SPN, 1981. 240 s. 

Literatura

  • BÄRTSCH, Hans-Jochen. Matematické vzorce. Praha: Academia, 2006. 832 s. ISBN 80-200-1448-9. Kapitola Matice, s. 180–198. 
  • HLADÍK, Milan. Lineární algebra (nejen) pro informatiky. 1.. vyd. Praha: Matfyzpress, 2019. 328 s. ISBN 978-80-7378-378-5. S. 39. 
  • OLŠÁK, Petr. Lineární algebra [online]. Praha: 2007 [cit. 2023-02-20]. Dostupné online. 

Související články

Média použitá na této stránce

Diagonaly.svg
Autor: Jirka Fiala, Licence: CC BY-SA 4.0
Matrix diagonals