Homilie

Homilie (z řeckého homilia, shromáždění, beseda, vyučování) je v běžném církevním provozu jiný výraz pro kázání, zejména při eucharistické bohoslužbě. V užším slova smyslu je homilie kázání exegetické, tj. věnované výkladu biblického čtení.

Typy kázání podle vztahu k biblickému čtení

Biskup Josef Koukl při homilii na kazatelně

Podle toho, jak se obsah kázání vztahuje k liturgickému čtení perikopě určité neděle nebo svátku, lze rozlišovat:

  • kázání exegetické, někdy též homiletické, jež je výkladem a reflexí biblických čtení při bohoslužbě; mělo by být založeno na vlastním rozjímání či meditaci kazatele;[1]
  • kázaní tematické, jež má jiné, na liturgickém čtení nezávislé téma, případně kázání příležitostné, kdy biblický text není jeho jádrem (například kázání adventní, primiční, misijní nebo pohřební)[2]

Původně znamenala homilie kázání vůbec, zmíněné rozlišení zavedl Órigenés († 253). Slavné jsou homilie biskupa sv. Augustina nebo papeže Řehoře Velikého († 604).

Související pojmy

Postila (dříve psáno postilla) je starší označení buďto pro jednotlivé kázání, nebo pro jejich sbírku (knihu), obvykle psanou v národním jazyce; dnes se pojem používá hlavně v literární historii. Známá je například Husova Postila nebo Řeči nedělní a sváteční Petra Chelčického.

Odkazy

Reference

  1. heslo homilie online na http://www.iencyklopedie.cz/homilie/
  2. Sládek, Miloš: heslo Kázání in Mocná, D., Peterka, J. a kol.: Encyklopedie literárních žánrů. Paseka, Praha - Litomyšl 2004

Literatura

  • Mocná, D., Peterka, J. a kol.: Encyklopedie literárních žánrů. Paseka, Praha - Litomyšl 2004
  • Ottův slovník naučný, heslo Homilia (sv. 11, str. 527)

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Josef Koukl, Rožďalovice 26.7.1997.jpg
Autor: Autor fota Arch. Jiří Novák (Dr. Beneše 572, Poděbrady) udělil v dopise z 12.7.2019 Martinu Davídkovi právo naložit se zaslanými fotografiemi naložit, jak uzná za vhodné. M. Davídek jako vhodné shledává publikovat je na wikipedia commons., Licence: CC BY-SA 4.0
Biskup Josef Koukl na kazatelně v Rožďalovicích 26. července 1997