Hostitel

V biologii je hostitel označení pro organizmus (rostlina, živočich), který se stal domovem jinému, v něm cizopasímu, organizmu.

Rozdělení

Životní cyklus tasemnice rodu Echinococcus. Definitivním hostitelem je pes nebo jiná psovitá šelma, mezihostitelem skot, prase aj.

Definitivní hostitel

Definitivní hostitel je organismus, ve kterém parazit pohlavně dospívá a pohlavně se rozmnožuje. Pouze v tomto hostiteli existují předpoklady k dalšímu rozmnožování parazita. V něm vývojový cyklus parazita začíná i končí. U parazitů s přímým vývojem je definitivní hostitel jediným hostitelem.

Aberantní hostitel

Aberantní hostitel je hostitel pro daný druh parazita netypický. Parazit v něm žije většinou sporadicky. Infekce způsobená parazitem může probíhat u aberatního hostitele odlišně než u definitivního hostitele (např. vyšší či nižší patogenita).

Paratenický (rezervoárový) hostitel

Význam 1: Organismus, jenž stojí mimo vývojový cyklus parazita. Parazit se v tomto hostiteli nijak nevyvíjí a v podstatě čeká na to, až se dostane do definitivního hostitele. Paratenický hostitel usnadňuje parazitu přenos do definitivního hostitele nebo chrání parazita před nepříznivým prostředím.

Význam 2: Termín rezervoárový hostitel může být používán i jiném slova smyslu. Například „rezervoárovým hostitelem trichinelózy ve volné přírodě je prase divoké“. V tomto případě je rezervovárový hostitel chápán jako organismus, v němž žije parazit, kterým se mohou nakazit jiní hostitelé. Ve virologii a bakterilogii se v tomto smyslu užívá termín rezervoár (např. rezervoár viru, bakterie).

Odkazy

Související články

Externí odkazy

  • Slovníkové heslo hostitel ve Wikislovníku

Média použitá na této stránce