Hydrografie

Hydrografie (z řeckých slov hydros - voda, graphe - popisovat) je jedna z vědních disciplín fyzické geografie, která se zabývá časoprostorovým rozmístěním vody v krajině. Stojí na pomezí hydrologie a geografie. Z hlediska hydrologie je hydrografie (podobně jako hydrogeografie) její dílčí disciplínou, která se zabývá hydrologickými, morfologickými a morfometrickými charakteristikami vodních útvarů a zákonitostmi jejich rozložení na Zemi.

Členění

Hydrografie zkoumá vodu ve všech skupenstvích a různých stupních pohybu.

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Hydrogeografia na slovenské Wikipedii.

Související články

Externí odkazy