Hyksósové

Chronologie starověkého Egypta
Mask of Tutankhamun.svg
tematické články
Předdynastická doba
Archaická doba
Stará říše
První přechodná doba
7., 8., 9., 10., 11. dynastie
Knihy moudrých rad do života
Střední říše
12. dynastie
Fajjúmská oázaTexty rakví
Druhá přechodná doba
Nová říše
Třetí přechodná doba
21., 22., 23., 24., 25. dynastie,
Božská manželkaVesetští velekněží
Pozdní doba
Řecko-římská doba
Eye of Horus Right.svg editovat šablonu
Hyksós
v hieroglyfickém zápisu

Hyksósové je název pro semitské kmeny, které pronikly do severního Egypta v první polovině 17. století před n. l. ze severovýchodu, z palestinsko-fénické oblasti. Jejich jméno označuje v egyptštině „vládcové cizích zemí“ (eg. hekau chasut). V egyptských pramenech se označují též jako aamu – Asiaté. Období jejich nadvlády v Egyptě se označuje jako Druhá přechodná doba.

Dějiny

Hyksós Abiša

Hyksósové začali pronikat do severního Egypta (Dolní Egypt) za vlády panovníků 13. dynastie, která sídlila v Lištu. Využili oslabení centrální vlády, pronikli do oblasti delty Nilu a založili si zde své hlavní město Avaris (Tell-ed-Dabaa). Současně existovalo druhé politické centrum ve Vesetu s vlastními, egyptskými panovníky.

Hyksósové získali převahu i svými zbraněmi. Používali bojové vozy, jízdu na koních, reflexní luky a zakřivené šavle.

Po ovládnutí území Hyksósové založili vlastní vládnoucí dynastie – 15. a 16. dynastii, na jihu vládla 17. dynastie. Ovšem analýza ukazuje, že šlo o interní převzetí a nikoli dobytí.[1]

Hyksósové nikdy nesplynuli, ani se nesblížili s podmaněným egyptským obyvatelstvem. Tvořili samostatnou, isolovanou vládnoucí vrstvu a tak je brali i samotní Egypťané. V polovině 16. století se ve Vesetu vytvořila silná domácí dynastie, proti které začali Hyksósové boje. Válka trvala téměř třicet let. Začala již za vlády panovníka Sekenenreho Taa a hyksóského vládce Apopiho, který si stěžoval, že ho v noci ruší řev hrochů v Thébách. Našla se Sekenenreho mumie se stopami ran po hyksóských zbraních. Válka pokračovala i za vlády jeho synů Kamoseho a Ahmoseho I. a skončila mezi 18. a 22. rokem vlády Ahmoseho (tj. 1532–1528 před n. l.). Kamose obléhal Hyksósy v Avaridě, Ahmose je donutil opustit zemi a opět sjednotil Egypt pod domácím/egyptským panovníkem. On sám je pak označován za zakladatele 18. dynastie.

Avaris

Související informace naleznete také v článku Avaris.

Hlavní město Hyksósů mělo v době největšího rozkvětu rozlohu asi 4 km², bylo obehnáno mohutnými hradbami 6–8 m širokými. Mělo několik předměstí, ve kterých žilo hyksóské obyvatelstvo, centrální palác a chrám. Hyksósové přejali od Egypťanů jenom částečně některé náboženské představy (zejména uctívali egyptského boha Sutecha), rozvíjeli především své vlastní představy (semitská bohyně lásky, plodnosti a války Astarté, semitská bohyně války a plodnosti Anat), které si přivezli z mateřské země.

Odkazy

Reference

  1. Public Library of Science. Hyksos, 15th Dynasty rulers of Ancient Egypt, were an internal takeover. phys.org [online]. 2020-07-15 [cit. 2022-12-07]. Dostupné online. (anglicky) 
  • Ilustrovaná encyklopedie starověkého Egypta. Praha 1998
  • SHAW, Ian (Ed.): Dějiny starověkého Egypta. Praha 2003

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Mask of Tutankhamun.svg
Autor: Balaha, Licence: CC0
Mask of Tutankhamun.
Eye of Horus Right.svg
Autor: User eff Dahl, Licence: CC BY-SA 4.0
Eye of Horus (right eye). Following the sources, it must be the right eye (the left eye that is the original image has another meaning)
Lepsi Hyks.JPG
Hyksos Abiša; malba v Chnumhotepově hrobce v Bení Hasanu, doba Senusreta II.