Hyksósové

Chronologie
starověkého Egypta


HekaNemesNechacha PioMs.svg

Tematické články
EgyptologieEgyptské dynastieEgypťané
FaraonHieroglyfyNáboženství
PísemnictvíPolitická správa
Staroegyptské názvy Egypta
Předdynastická doba
0. dynastieDynastická rasa
Bau z Pe a NechenuNakádaNechen
Archaická doba
1., 2. dynastie
CenejMaatMeniSerech
Stará říše
3., 4., 5., 6. dynastie
PyramidySluneční chrámTexty pyramid
První přechodná doba
7., 8., 9., 10., 11. dynastie
Knihy moudrých rad do života
Střední říše
12. dynastie
Fajjúmská oázaTexty rakví
Druhá přechodná doba
13., 14., 15., 16., 17. dynastie
HatueretHyksósové
Nová říše
18., 19., 20. dynastie
Amarnské obdobíAmonAton
Kniha mrtvýchVeset
Třetí přechodná doba
21., 22., 23., 24., 25. dynastie,
Božská manželkaVesetští velekněží
Pozdní doba
26., 27., 28., 29., 30. dynastie
Druhá perská nadvláda
NaukratisMammisiSajská renesance
Řecko-římská doba
Makedonská dynastie, Ptolemaiovci
AegyptusStarověká AlexandrieDémotická kronika
HermetismusManehto
MúsaionPtolemaiovský EgyptSerapis
Eye of Horus.svg
editovat šablonu
Hyksós
v hieroglyfickém zápisu

Hyksósové je název pro semitské kmeny, které pronikly do severního Egypta v první polovině 17. století před n. l. ze severovýchodu, z palestinsko-fénické oblasti. Jejich jméno označuje v egyptštině „vládcové cizích zemí“ (eg. hekau chasut). V egyptských pramenech se označují též jako aamu – Asiaté. Období jejich nadvlády v Egyptě se označuje jako Druhá přechodná doba.

Dějiny

Hyksós Abiša

Hyksósové začali pronikat do severního Egypta (Dolní Egypt) za vlády panovníků 13. dynastie, která sídlila v Lištu. Využili oslabení centrální vlády, pronikli do oblasti delty Nilu a založili si zde své hlavní město Avaris (Tell-ed-Dabaa). Současně existovalo druhé politické centrum ve Vesetu s vlastními, egyptskými panovníky.

Hyksósové získali převahu i svými zbraněmi. Používali bojové vozy, jízdu na koních, reflexní luky a zakřivené šavle.

Po ovládnutí území Hyksósové založili vlastní vládnoucí dynastie - 15. a 16. dynastii, na jihu vládla 17. dynastie. Ovšem analýza ukazuje, že šlo o interní převzetí a nikoli dobytí.[1]

Hyksósové nikdy nesplynuli, ani se nesblížili s podmaněným egyptským obyvatelstvem. Tvořili samostatnou, isolovanou vládnoucí vrstvu a tak je brali i samotní Egypťané. V polovině 16. století se ve Vesetu vytvořila silná domácí dynastie, proti které začali Hyksósové boje. Válka trvala téměř třicet let. Začala již za vlády panovníka Sekenenreho Taa a hyksóského vládce Apopiho, který si stěžoval, že ho v noci ruší řev hrochů v Thébách. Našla se Sekenenreho mumie se stopami ran po hyksóských zbraních. Válka pokračovala i za vlády jeho synů Kamoseho a Ahmoseho I. a skončila mezi 18. a 22. rokem vlády Ahmoseho (tj. 1532 - 1528 před n. l.). Kamose obléhal Hyksósy v Avaridě, Ahmose je donutil opustit zemi a opět sjednotil Egypt pod domácím/egyptským panovníkem. On sám je pak označován za zakladatele 18. dynastie.

Avaris

Související informace naleznete také v článku Avaris.

Hlavní město Hyksósů mělo v době největšího rozkvětu rozlohu asi 4 km², bylo obehnáno mohutnými hradbami 6 - 8 m širokými. Mělo několik předměstí, ve kterých žilo hyksóské obyvatelstvo, centrální palác a chrám. Hyksósové přejali od Egypťanů jenom částečně některé náboženské představy (zejména uctívali egyptského boha Sutecha), rozvíjeli především své vlastní představy (semitská bohyně lásky, plodnosti a války Astarté, semitská bohyně války a plodnosti Anat), které si přivezli z mateřské země.

Odkazy

Reference

  1. https://phys.org/news/2020-07-hyksos-15th-dynasty-rulers-ancient.html - Hyksos, 15th Dynasty rulers of Ancient Egypt, were an internal takeover
  • Ilustrovaná encyklopedie starověkého Egypta. Praha 1998
  • SHAW, Ian (Ed.): Dějiny starověkého Egypta. Praha 2003

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Eye of Horus.svg
Autor: unknown, Licence: CC-BY-SA-3.0
Lepsi Hyks.JPG
Hyksos Abiša; malba v Chnumhotepově hrobce v Bení Hasanu, doba Senusreta II.
HekaNemesNechacha PioMs.svg
Autor: Piotr Michał Jaworski; PioM EN DE PL, Licence: CC-BY-SA-3.0
Pharaoh's insignia (staff, flail, and uraeus head-dress)