ICAO kód letiště

Mapa označení regionů pomocí prvního písmene kódu letiště

Každé letiště na světě má od Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) přiděleno jednoznačné čtyřmístné označení, tzv. kód letiště. Tyto kódy se používají ve veškeré oficiální dokumentaci, komunikaci, leteckých mapách apod. Kromě letišť také označují meteorologické stanice, ať už jsou umístěny na letišti či nikoli. Kromě kódů podle organizace ICAO se v praxi používají také kódy definované organizací IATA, které se používají v letových řádech aerolinek, rezervačních systémech, označení zavadel apod. Do budoucna se plánuje i v těchto případech přechod na kódy ICAO.

Kód letiště podle ICAO má (na rozdíl od kódu IATA) systematickou strukturu: čtyřmístné označení je ve tvaru SSLL, kde SS je označení státu a LL je označení letiště v daném státu. I kódy zemí jsou přidělovány systematicky: první písmeno označuje část Země, druhé písmeno pak v příslušné části označuje jeden stát.

Označení státu

Mapa kódů jednotlivých států

První dvě písmena kódu označují stát podle následující tabulky. (Některé velké státy mají přiděleno více označení.)

A – Jihozápadní Pacifik

B – Arktida

C – Kanada

D – Západní Afrika

E – Severní Evropa

F, G, H – Afrika

K – Spojené státy americké

L – Jižní Evropa

M – Střední Amerika

N – Jižní Pacifik

O – Střední Východ

P – Severní Pacifik

R – Východní pobřeží Pacifiku

S – Jižní Amerika

T – Karibik

U – Bývalý SSSR

V, W – Dálný východ

Y – Austrálie

Z – Čína

Příklady

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

ICAO-countries.png
(c) Brhaspati at the English Wikipedia, CC-BY-SA-3.0
World map showing ICAO prefix for each country.
ICAO FirstLetter.svg
Autor: Hytar, Licence: CC BY-SA 3.0
Map showing the regions of the world according to the first letter of the ICAO airport code. Microstates without airports do not have circles representing them.