ISO 2709

ISO 2709 je mezinárodní norma specifikující strukturu obecného výměnného formátu, který slouží k výměně dat mezi systémy. Stanovuje požadavky na formát pro přenos bibliografických i jiných záznamů, ale nedefinuje délku nebo obsah záznamů, ani význam jednotlivých návěští, indikátorů nebo identifikátorů.

Obecná struktura záznamu

V rámci obecné struktury je záznam rozdělen na tyto části:

  • Návěští záznamu
  • Adresář
  • Pole
  • Oddělovač záznamu

Literatura

  • ISO 2709 Informace a dokumentace – formát pro výměnu informací. Praha: Český normalizační institut, 1998. 10 s.