Ilyrské království

Ilyrské království
Königreich Illyrien
Ilirsko kraljestvo
Regno d'Illiria
Kraljevina Ilirska
 Ilyrské provincie
 Rakouské císařství
18161849Království chorvatsko-slavonské 
Kraňské vévodství 
Korutanské vévodství 
Rakouské přímoří 
Vlajka státu
vlajka
Státní znak
znak
geografie
Mapa
Ilyrské království v rámci Rakouska
obyvatelstvo
národnostní složení:
státní útvar
vznik:
1816 - vytvořeno z Ilyrských provincií
zánik:
1849 - rozděleno na jednotlivé země
státní útvary a území
předcházející:
Ilyrské provincieIlyrské provincie
Rakouské císařstvíRakouské císařství
následující:
Království chorvatsko-slavonskéKrálovství chorvatsko-slavonské
Kraňské vévodstvíKraňské vévodství
Korutanské vévodstvíKorutanské vévodství
Rakouské přímoříRakouské přímoří

Ilyrské království (německy Königreich Illyrien; slovinsky Ilirsko kraljestvo; italsky Regno d'Illiria; chorvatsky Kraljevina Ilirska) byl v letech 18161849 státní útvar, jedna z rakouských korunních zemí, rozkládající se na území dnešního Rakouska (Korutany), Slovinska (Kraňsko a Gorice), Chorvatska (Istrie, Střední Chorvatsko i s přímořím) a Itálie (Terst a okolí). Království bylo ustaveno jako nástupnický útvar po Ilyrských provinciích, vytvořených Francouzi během napoleonských válek. Oproti předchozím „francouzským“ provinciím chyběla Dalmácie, z níž se stala samostatná korunní země a po roce 1822 i Střední Chorvatsko s Rijekou (Fiume).

Toto království zahrnovalo jižní části habsburských dědičných zemí, v jejichž rámci patřilo k bohatším (hlavní spojení Rakouska s Jaderským mořem); díky velkému počtu Slovinců a Chorvatů zde žijících mělo silně slovanský ráz.

Dějiny

Předchozí vývoj

Ilyrské království po r. 1822 (oddělení Vlastního Chorvatska)
První vymezení slovinských zemí v návrhu Petra Kozlera (vlastně Illyrské království rozšířené o Dolní Štýrsko a Chorvatské přímoří)

Napoleonská Francie po svém vítězství u Wagramu donutila v schönbrunnském míru (1809) Rakousko k odstoupení zemí na jaderském pobřeží (Korutany, Istrie, Kraňsko, Gorice a Gradiška, Terst, Chorvatské přímoří s Rijekou, Dalmácie) a také Republiku Dubrovník. Z těchto území byly posléze v roce 1809 vytvořeny Ilyrské provincie, součást Francouzského císařství.[1]

Po bitvě u Lipska v roce 1813 se území Ilyrských provincií dostalo zpět pod rakouskou nadvládu, což definitivně potvrdil Vídeňský kongres.

Království

V roce 1816 Rakousko Illyrské provincie de iure zrušilo a rozdělilo území na 2 autonomní celky, korunní země:

Do roku 1822 bylo součástí Ilyrského království i území Chorvatského království (Střední Chorvatsko), ale pak bylo vyděleno jako samostatná korunní země. Po roce 1825 byl Terst se svým bezprostředním okolím odloučen od místní správy a podřízen přímo rakouské Koruně.

Na jaře roku národů v roce 1848 panoval mezi Slovinci návrh na začlenění Dolního Štýrska do království Illyrského, tak aby většina slovinských území byla sjednocena v jedné správní jednotce a bylo by tak dosaženo myšlenky Spojeného Slovinska. Petr Kozler navrhl mapu tak rozšířeného království Illyrie, která se později se stala důležitým národním symbolem během slovinského národního obrození. Návrh zvětšení království byl však vídeňskou vládou zamítnut.

Zánik

Naopak, v následujícím roce (1849) bylo Ilyrské království zrušeno a rozděleno opět na jednotlivé země, z nichž se skládalo, a to Kraňské vévodství, Korutanské vévodství a Přímoří (složené z Istrijského markrabství, Gorického hrabství s Gradiškou a Terstu – sídla místodržícího).

Reference

  1. Illyrské provincie – heslo na internetové encyklopedii Cojeco.cz

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Flag of the Habsburg Monarchy.svg

↑ Civil flag or Landesfarben of the Habsburg monarchy (1700-1806)
↑ Merchant ensign of the Habsburg monarchy (from 1730 to 1750)
↑ Flag of the Austrian Empire (1804-1867)
↑ Civil flag used in Cisleithania part of Austria-Hungary (1867-1918)
House colours of the House of Habsburg
Austrian kingdom of illyria.png
Kingdom of Illyria within Austrian Empire (1822-1849)
Flag of the of Kingdom of Dalmatia, Slavonia and Croatia (1868-1918).svg
Flag of Kingdom of Dalmatia, Slavonia and Croatia between 1868 and 1918 (with CoA)
Flag of Carinthia (state).svg
flag of the state of Carinthia, Austria
Illyrien Donaumonarchie.png
Map of Austrian Empire. This is not an old map but a collective digital work made especially for Commons, modified on Nov. 6, 2022 because between 1814 and 1849 (existence of the Kingdom of Illyria) the Lombard-Venetian Kingdom was Austrian, but Bosnia and Herzegovina was not yet. The Banat of Temesvar was sized between Maros, Tisza and Danube.
Zemljovid Slovenske dezele in pokrajin.jpg
A map of the Slovene Land and Provinces, author en:Peter Kozler
CoA of Kingdom of Illyria.svg
Autor: Tento vektorový obrázek byl vytvořen programem Inkscape ., Licence: CC BY-SA 3.0
Coat of Arms of Kingdom of Illyria
Flag of the Kingdom of Illyria.svg
Autor: Tento vektorový obrázek byl vytvořen programem Inkscape ., Licence: CC BY-SA 3.0
Flag of the Kingdom of Illyria.