Imigrace

Evropští přistěhovalci přicházející do Argentiny
Mešita ve Vídni; vzrůstající počet přistěhovalců z arabského světa se projevil i na náboženském složení celé země.

Imigrace neboli přistěhovalectví (opakem je emigrace) je proces, při němž se na území státu usazují obyvatelé přicházející ze zahraničí. Konají tak z ekonomických, politických či náboženských důvodů.[zdroj?]

Důvody imigrace

Ekonomické

Slib věrnosti nových amerických občanů ve Washingtonu, D.C. v roce 2015

Mnoho obyvatel chudých zemí, které sousedí s těmi bohatými, opouští svoji zemi s vidinou zbohatnutí a dosáhnutí lepší životní úrovně či vzdělání. Přistěhovalců, kteří se stěhují do rozvinutých zemích právě kvůli tomuto důvodu, je nejvíce, počítají se na miliony.[zdroj?] Asi nejznámějším příkladem jsou Spojené státy americké v 19. a 20. století. V druhé polovině minulého století přiměl ohromný ekonomický rozvoj vyspělých zemí a úpadek těch chudých některé obyvatele chudých zemí (Mexika, Alžírska, Turecka, Pákistánu či Tuniska) k tomu, aby se vydali za prací ke svým bohatším sousedům (Francie, Německo, Spojené státy americké, Spojené arabské emiráty).[zdroj?] Někteří tito přistěhovalci se snaží o integraci do majoritní společnosti, ale ta je přesto složitá. Neporozumění a rozdílnost mezi nimi tak vede k radikalizaci obou skupin a k násilí.

Politické

V zemích, kde probíhá již nějakou dobu ozbrojený konflikt, se mnoho místních obyvatel rozhodne pro opuštění svých domovů, útočiště hledají v jiných zemích. Počet těchto imigrantů neboli uprchlíků dosahuje také milionů, nepostihuje však rozvinuté země. Příkladem těchto zemí mohou být území palestinské autonomie, Pákistán, Bosna a Hercegovina, Súdán, a některé další země.[zdroj?] Mírnější variantou výše zmíněného jsou imigranti pocházející ze zemí, kde jsou perzekvováni, a to buď kvůli rase, původu či svému přesvědčení. Jako příklad lze uvést bývalý Sovětský svaz či socialistické Československo, odkud tisíce lidí odešly dobrovolně nebo z donucení musely opustit zemi a odejít na Západ.[zdroj?]

Náboženské

V zemích, kde probíhá nábožensky motivovaný útlak, boj nebo izolace, odchází postižená menšina do zemí s nábožensky tolerantnějším přístupem nebo do sekulárních států.

Environmentální

Mnoho lidí migruje ze svých zemí také kvůli přírodním katastrofám, záplavám, hurikánům, zemětřesením či dalších důvodů souvisejícím s poškozením životního prostředí. Očekává se, že extrémní výkyvy počasí se budou s postupující klimatickou změnou stále zhoršovat, což bude mít za následek zesílení migrace. Odhady uvádějí, že v roce 2050 stoupne kvůli zhoršeným přírodním podmínkám počet těchto migrantů na 25 milionů až jednu miliardu. [1]

Problémy imigrace

Pokud imigranti pocházejí ze zemí s nízkou životní úrovní, z odlišného kulturního prostředí nebo s nižší všeobecnou úrovní vzdělání, mohou vyvstat problémy s jejich integrací do většinové společnosti přijímající země. Ti, kteří nejsou schopni se přizpůsobit, mohou vytvářet svoji vlastní paralelní společnost s kulturním prostředím své staré země; vznikají tak ghetta. Přistěhovalci se v nich mohou cítit odtržení od majoritní společnosti. U ostatních obyvatel tím mohou probouzet negativní reakce, jako je xenofobie.[2]

Odkazy

Reference

  1. Migrace: Proč lidé opouštějí své domovy? | Zpravodajství | Evropský parlament. www.europarl.europa.eu [online]. 2020-03-07 [cit. 2023-06-20]. Dostupné online. 
  2. BARŠA, Pavel. Nová xenofobie. DINGIR online. duben 2006, roč. 9., čís. 1., s. 2–5. Dostupné online. ISSN 1212-1371

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Moschee Wien.jpg
Autor: unknown, Licence: CC BY-SA 3.0
Inmigrantes europeos llegando a Argentina.jpg
Photograph of immigrants from Europe arriving in Argentina
L-15-12-22-A-036 (23914007905).jpg
Autor: US Department of Labor, Licence: CC BY 2.0

22nd December 2015 – Washington, D.C. – Deputy Secretary Christopher Lu gives remarks to a Naturalization Ceremony of 500 new America citizens, at Oakton High School Vienna, VA

      • Official Department of Labor Photograph***

Photographs taken by the federal government are generally part of the public domain and may be used, copied and distributed without permission. Unless otherwise noted, photos posted here may be used without the prior permission of the U.S. Department of Labor. Such materials, however, may not be used in a manner that imply any official affiliation with or endorsement of your company, website or publication.

Photo Credit: Department of Labor

Shawn T Moore