International Standard Classification of Education

International Standard Classification of Education (ISCED, česky mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání) je klasifikace vzdělávání schválená UNESCO v roce 1976.

Patří do rodiny ekonomických a sociálních klasifikací Organizace spojených národů (OSN). Klasifikace ISCED zařazuje vzdělávací programy podle jejich obsahu pomocí dvou hlavních průřezových proměnných: úrovně vzdělávání a oboru vzdělání. Stávající verze je z roku 2011, původní verze vznikla v roce 1997.

Historie

Stupnice ISCED byla navržena na začátku sedmdesátých let, aby sloužila jako „nástroj použitelný pro sestavování, tvorbu a prezentování statistik ve vzdělávání a to jak na úrovni dílčích zemí, tak na mezinárodní úrovni“. [1] První verze známá jako ISCED 1976 byla schválena Mezinárodní konferencí pro vzdělávání (anglicky International Conference on Education) v Ženevě roku 1975 a následně byla schválena 19. generální konferencí organizace UNESCO v roce 1976.

Druhá verze, známá jako ISCED 1997, byla schválena 29. generální konferencí organizace UNESCO v listopadu 1997 jako část snahy na zvýšení porovnatelnosti statistik ve vzdělávání. Klasifikace pokryla dvě měřitelné proměnné: úrovně (těch zavedla 7) a oblasti vzdělávání (těch zavedla 25). Institut pro statistiky organizace UNESCO zahájil vývoj třetí verze klasifikace, která byla schválena na 36. generální konferenci organizace UNESCO v listopadu 2011.[2] Tato klasifikace postupně nahrazuje starší verzi z roku 1997. ISCED ve verzi z roku 2011 zavádí 9 úrovní (na místo dřívějších 7) a to tak, že rozděluje terciární předdoktorské vzdělávání na tři úrovně. Nová verze z roku 2011 dále rozšiřuje nejnižší úroveň (ISCED číslo 0) tak, aby pokryla nové podkategorie vzdělávání v raném dětství zaměřující se na vzdělávání dětí do tří let věku.

Během přezkumu, který vedl na implementaci ISCED 2011, souhlasily členské státy organizace UNESCO, že jednotlivé oblasti vzdělávání by měly být zkoušeny samostatně. Výstup tohoto přezkumu je nyní základem pro připravovanou sumarizaci vzdělávacích oblastí nazvanou Oblasti ISCED pro vzdělávání a trénink (ISCED Fields of Education and Training).

ISCED 2011

Systém kódování úrovně vzdělání podle klasifikace z roku 2011 jsou tyto:[3][4][5][6][7]

ÚroveňOznačeníOdpovídající úroveň ve školství ČRISCED 1997KKOV[pozn. 1]
0vzdělávání v raném dětstvíjeslenení
předškolní vzdělávánímateřská škola0
1primární vzdělávání1. stupeň základní školy1A
2nižší sekundární vzdělávání2. stupeň základní školy, 1.–4. ročník osmiletých, 1.–2. ročník šestiletých středních škol2B, C
3vyšší sekundární vzdělávánístřední škola (maturita či vyučení), konzervatoř3J, E, H, K, L, M
4postsekundární neterciární vzdělávánípomaturitní studium (jazyková škola, zkrácené studium pro získání středního vzdělaní s výučním listem nebo maturitní zkouškou na střední škole)4H
5krátký cyklus terciárního vzdělávánívyšší odborné vzdělání na konzervatoři5BP
6bakalářská nebo jí odpovídající úroveňbakalářské studium VŠ, vyšší odborná škola5A, 5BN, R
7magisterská nebo jí odpovídající úroveňmagisterské studium VŠ5AR, T
8doktorská nebo jí odpovídající úroveňdoktorské studium VŠ6D

Odkazy

Poznámky

  1. Kódy KKOV (Klasifikace kmenových oborů vzdělání) spravoval Český statistický úřad a od roku 2009 MŠMT. Písmeno je uváděno jako součást číselného kódu oboru na všech vysvědčeních.

Reference

  1. UNESCO. 2006. International Standard Classification of Education: ISCED 1997. http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/isced97-en.pdf Archivováno 23. 6. 2017 na Wayback Machine.
  2. Revision of the International Standard Classification of Education (ISCED) Archivováno 25. 5. 2017 na Wayback Machine., retrieved 05-04-2012.
  3. STRAKOVÁ, Jana. Vzdělávací politika a mezinárodní výzkumy výsledků vzdělávání v ČR. www.karolinum.cz. ORBIS SCHOLAE, 2018, s. 103–118. Dostupné online [cit. 2019-06-15]. ISSN 2336-3177. DOI 10.14712/23363177.2018.200. 
  4. Střední vzdělávání [online]. Národní ústav vzdělávání [cit. 2020-07-07]. Dostupné online. 
  5. Rozvoj vzdělávání [online]. Národní ústav vzdělávání [cit. 2020-07-09]. Dostupné online. 
  6. International Standard Classification of Education (ISCED) 2011. dx.doi.org. 2012. Dostupné online [cit. 2019-06-17]. DOI 10.15220/978-92-9189-123-8-en. 
  7. Nová klasifikace [online]. Národní ústav vzdělávání [cit. 2020-07-09]. Dostupné online. 

Související články

Externí odkazy