Invariant (matematika)

Invariant je v matematice nějaká vlastnost, která se transformacemi nemění.

Definice

Pro ekvivalenci na množině A je invariant funkcí , která je konstantní na třídách této ekvivalence, tedy není závislá na výběru prvku ze třídy.[zdroj?]

Příklady