Izolační materiál

Pojem izolační materiál vznikl v době, kdy lidé pochopili, že je potřeba oddělit od sebe určité dvě látky tak, aby z prostoru, kde je uzavřená jedna z těchto dvou látek, neunikala a nemísila se tak s látkou druhou. Za dvě látky, které takto mají být od sebe odděleny, můžeme považovat například vodu a vzduch, páru a vzduch, vodu a naftu, ale třeba i teplý vzduch a studený vzduch. Prvními izolačními materiály byly zvířecí kožešiny, kterými se lidé chránili proti chladu, dále mech, tráva a listí. Izolační materiály se ale s časem vyvíjely a dnes nemusíme chodit daleko, abychom se s nějakým setkali. Nejobvyklejšími oblastmi použití jsou dnes stavebnictví a strojírenství, přičemž jednotlivé materiály se mohou lišit podle konkrétní aplikace.

Druhy izolačních materiálů

Nejzákladnější rozdělení současných izolačních materiálů je na materiály pro stavebnictví a pro strojírenství

Materiály používané ve stavebnictví

Materiály používané ve strojírenství

Související články