Izraelské zpravodajské společenství

Izraelské zpravodajské společenství (hebrejsky: קהילת המודיעין הישראלית, anglicky: Israeli Intelligence Community) je souhrnný název pro izraelské organizace a instituce zabývající se zpravodajskou činností. Níže uvedené jsou organizace, které jsou součástí tohoto společenství.

Členové

 • Aman – zpravodajská služba Izraelských obranných sil. Zabývá se především vojenským zpravodajstvím. Zjišťuje u potenciálních nepřátel politické aktivity signalizující přípravu na válku, odhaduje jejich vojenský potenciál a případné cíle.
 • Mosad – zpravodajská služba zodpovědná za špionáž v zahraničí. Jejím úkolem je předcházet případným útokům proti Izraeli, zjišťuje stabilitu režimů a shromažďuje informace průmyslového a vědeckého charakteru se zřetelem na globální terorismus.
 • Šin Bet – kontrarozvědka zodpovědná za vnitřní bezpečnost Izraele (včetně Izraelem obsazených území). Zajišťuje bezpečnost státu, občanů a státních orgánů. Zaměřuje se zejména na terorismus z palestinské strany a vnitřní podvratné skupiny.
 • zpravodajské oddělení Izraelské policie
 • Centrum pro politický výzkum – zpravodajská služba ministerstva zahraničních věcí

V minulosti pak byly členy společenství také:

Parlamentní dohled

Parlamentní dohled nad Izraelským zpravodajským společenstvím vykonává zahraniční a branně bezpečnostní výbor Knesetu, který dohlíží na všechny izraelské bezpečnostní složky.

Struktura a organizace

Vhodná struktura, jurisdikce a rozdělení povinností zejména mezi Amanem, Šin Bet a Mosadem se v minulosti staly mnohokrát zdrojem problémů a sporů. V průběhu existence Společenství byly opakovaně ustavovány vyšetřovací komise které se zabývaly buď následky selhání spolupráce mezi jednotlivými zpravodajskými službami, nebo řešením rutinních problémů vyvstávajících z činnosti zpravodajských služeb:

 • Jadin – Šerfova komise (1963)
 • Agranatova komise (1973–1974)
 • Zamirova komise (1974)
 • Komise gen. A. Jariva (1984, 1986)
 • Zpráva gen. R. Vardiho(1990)
 • Komise pro vyšetřování činnosti zpravodajských služeb po válce v Iráku (2004)

Odkazy

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Israeli Intelligence Community na anglické Wikipedii.

Literatura

 • BLACK, Ian; MORRIS, Benny. Mossad - izraelské tajné války. Praha: Jota, 2006. 632 s. ISBN 80-7217-392-8. 
 • KAHANA, Ephraim. Reorganizing Israel's Intelligence Community. International Journal of Intelligence and Counterintelligence. Červenec 2000, roč. 15, čís. 3, s. 415–428. (anglicky)