Jónský modus

Jónský modus je pojem z oblasti hudební nauky, který se používá pro posloupnost tónů diatonické durové stupnice zahrané od jejího prvního stupně (tj. jónský modus zní stejně, jako sama diatonická durová stupnice).

V terminologii používané v antickém Řecku, odkud názvy církevních modů pocházejí, byl jónský modus nazýván lydický – dnes je tento název používán pro modus od čtvrtého stupně durové stupnice.

Vlastnosti jónského modu

Jónský modus vznikne z durové stupnice jejím zahráním od prvního stupně, například v případě C dur je základním tónem jónského modu C a znění jónského modu: c-d-e-f-g-a-h.

Nejbližším tvrdším modem je lydický modus, který se od jónského liší zvětšenou kvartou. Nejbližším měkčím modem je mixolydický modus, který se od jónského liší malou septimou.

Intervalové složení

StupeňIntervalPříklad – C dur
IPrimac
IIVelká sekundad
IIIVelká terciee
IVČistá kvartaf
VČistá kvintag
VIVelká sextaa
VIIVelká septimah
VIII = IOktávac


Složení v jednotlivých tóninách

Složení jónského modu je ve všech tóninách shodné se složením durové stupnice a lze je tedy najít v seznamu durových stupnic.

Charakteristické akordy

Pro jónský modus je charakteristický durový kvintakord, ze septakordů pak velký septakord. Kompletní tónový materiál modu je vyjádřen sedmizvukem (tercdecimovým akordem) (X je základní tón jónského modu).

Následující tabulka obsahuje charakteristické akordy jónského modu v tónině C dur.

Typ akorduZnačka (C dur)
Kvintakord
Septakord
Nonový akord
Undecimový akord
Tercdecimový akord

Použitelné jsou i další akordy, které vzniknou vynecháním některých intervalů v , například:

Související informace naleznete také v článcích Akordová značka a Seznam akordových značek.

Související články

Externí odkazy