Jaderný test

Sestříhané video ničivých účinků jaderné bomby při jaderném testu.
Čtyři hlavní typy jaderných testů: 1. atmosférický, 2. podzemní, 3. exoatmosférický, a 4. podvodní.

Jaderný test je zkušební sledovaný a důkladně vyhodnocovaný jaderný výbuch, který má za cíl v první řadě vyzkoušet a ověřit sílu, účinky a funkčnost jaderné či termojaderné (např. neutronové) bomby, dále otestovat odolnost různých zařízení proti těmto účinkům a v neposlední řadě slouží státům i jako akt demonstrace vojenské síly potenciálnímu nepříteli či spojenci.

První jaderný test (zařízení Trinity) provedly Spojené státy americké v roce 1945 v Novém Mexiku. Od té doby bylo provedeno ve světě přes 2000 jaderných testů, z nichž většinu provedly USA a bývalý Sovětský svaz. Roku 1961 byla odpálena největší Car-bomba. Mezinárodní smlouvou z roku 1963 byly jiné než podzemní jaderné testy zakázány. Od té doby následovaly jen rozsahem malé výbuchy.[1]

Zatím poslední uskutečněná jaderná zkouška proběhla v Severní Koreji dne 12. února 2013, což vyvolalo kvůli politické situaci v zemi mezinárodní vlnu nevole a zděšení.[2]

Typy jaderných testů

Jaderné testy lze podle místa provedení rozdělit na:

  • pozemní
  • atmosférické
  • podzemní
  • podmořské
  • vesmírné – dosud nebyl proveden (již byly odtajněny materiály a test byl v minulosti proveden[zdroj?!]), ale o jaderném výbuchu se uvažuje jako o jedné z vhodných variant řešení krize vyvolané hrozící srážkou velkého vesmírného tělesa se Zemí; vesmírný test je považován za kontroverzní, protože se neví, co by výbuch ve volném prostoru způsobil

Oběti jaderných testů

Graf znázorňující počet testů v jednotlivých rocích (pro zvětšení rozkliknout)

Na základě modelu Mezinárodní komise pro radiologickou ochranu (ICRP - International Commission on Radiological Protection) dochází experti k názoru, že dávky radiace, kterým byli lidé vystaveni v letech 19451989 v důsledku pokusných atomovými výbuchů došlo k více než milionu úmrtí na rakovinu (1 173 600 mrtvých). Podle novějšího modelu výpočtu zdravotního rizika vytvořeného Evropskou komisí pro radiační riziko (ECRR) odhadli experti počet úmrtí na rakovinu 61 600 000 obětí. Největší část z toho mají na svědomí radioaktivní látky, rozptýlené do atmosféry nadzemními testy v 50. a 60. letech 20. století.[3]. Ve Spojených státech amerických zemřeli následkem expozice tohoto záření nejspíše desítky tisíc osob, ačkoliv je těžké tyto skutečnosti s jistotou prokázat.[4] Po omezení atmosférických testů na základě mezinárodní smlouvy z roku 1963 postupně globální radioaktivní zamoření klesá.

Související články

Reference

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Damage and Destruction of nuclear tests.ogg
Damage and Destruction" Video is a collage of scenes from the first several nuclear weapons testing operations which graphically show the destructive forces of nuclear weapons and the damages they can inflict
Worldwide nuclear testing multilang.svg
Autor: , Licence: CC BY-SA 2.5
Worldwide nuclear explosions (all nuclear testing except for the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki) totals, 1945-1998. Raw data from [1], graph created by Fastfission in Microsoft Excel. (Converted from PNG (Image:Worldwide nuclear testing.png) to SVG (in Polish, Image:Worldwide nuclear testing-pl.svg) by Farmer Jan and converted to English by Hairy Dude.) See this talk page for the dataset, if you want to make your own graph. Technically this is a list of nuclear explosions, which is why there are 3 in 1945 rather than 1. Alleged/putative tests have not been included (i.e. Vela Incident, Ryanggang explosion).
Types of nuclear testing.svg
Four primary types of nuclear testing: 1. atmospheric, 2. underground, 3. upper-atmosphere, 4. underwater.

The illustration is meant to just be schematic about the locations and general characteristics of these types (atmospheric tests created mushroom clouds and fallout; underground tests create seismic activity; upper-atmospheric tests have all sorts of weird ionization and EMP effects but are too high to have much fallout; underwater tests create mushroom clouds with lots of water vapor).

The specific setups of the illustration (a tower shot, an underground instrumentation tower, a rocket, mooring to a ship) are arbitrary but not uncommon in the history of nuclear testing.