Jamajský patois

Jamajský patois (Jamiekan / Patwa)
Počet mluvčích2,1 milionů
PísmoLatinka
Postavení
Regulátornení stanoven
Úřední jazyknení úředním
Kódy
ISO 639-1není
ISO 639-2není
ISO 639-3jam
Ethnologuejam
Wikipedie
jam.wikipedia.org
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Jamajský patois, zvaný rovněž pouze patois nebo patwa je jedna z forem angličtiny používaná na Jamajce, jde o zdejší slang či (nářečí) je možné se s ním setkat také v černošských čtvrtích New Yorku, Miami nebo v londýnském Brixtonu. Neměl by být zaměňován s jamajskou angličtinou, která je bližší běžné normě a má v sobě prvky britské i americké angličtiny.

Výraz „patois“ (často používaný pro jamajský patois) pak v řadě jazyků (např. angličtině a francouzštině) znamená označení nestandardního jazyka (slangu, nářečí).

Jamajský patois se většinou vyskytuje jen v mluvené podobě, je možné ho slyšet v mnoha jamajských písničkách. V jamajském patois psal např. spisovatel Claude McKaye, který v roce 1912 v tomto jazyce vydal svou sbírku básní nazvanou Songs of Jamaica.

Příklady

Číslovky

Jamajský patoisČesky
wanjeden
tuudva
chriitři
fuočtyři
faivpět
siksšest
sevensedm
ietosm
naindevět
tendeset

Užitečné fráze

Jamajský patoisČesky
Whaapm?Co se děje?
Suh whaapm breddrin?Tak, co se děje bratře?
Wha gwaan?Co se děje?
Wha gwaan sah?Co se děje pane?
RispekRespekt
Wha yuh ah deal wid?Co se s tebou děje?
Yes, Sah!Ano, pane!
Whe yuh ah seh?Jak se máš?
Whe you ah seh sah?Jak se máš pane?
Irie!Pěkně!
Nutten nah gwaan.Nic se neděje.
Ebryting irie.Vše je v pořádku.
Mi deh yah.Mám se dobře.
Mi nah deal wid nutten.Nic se se mnou neděje.

Ukázka patoisu

Pod tímto textem je uvedeno otčenáš v patoisu, pro srovnání angličtina a český překlad.

Patois

"Wi Faada we iina evn,
mek piipl av nof rispek fi yu an yu niem.
Mek di taim kom wen yu ruul iina evri wie.
Mek we yu waahn apm pan ort apm,
jos laik ou a wa yu waahn fi apm iina evn apm
Tide gi wi di fuud we wi niid.
Paadn wi fi aal a di rang we wi du,
siem laik ou wi paadn dem we du wi rang.
An no mek wi fies notn we wi kaaz wi fi sin,
bot protek wi fram di wikid wan."

Anglicky

"Our Father in heaven,
hallowed be Your name.
Your kingdom come,
Your will be done,
on earth, as it is in heaven.
Give us this day our daily bread,
and forgive us our debts,
as we also have forgiven our debtors.
And lead us not into temptation,
but deliver us from evil."

Česky

"Otče náš, jenž jsi v nebesích,
posvěť se jméno tvé,

přijď království tvé,
buď vůle tvá jako v nebi,
tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes
a odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům
a neuveď nás v pokušení,

ale chraň nás od zlého."

Vzorový text

“Gad a-go waip dem fies and
jrai op aal a dem yai-waata.
Nobadi naa go ded agen,
so nobadi naa go ala ar baal.
An nobadi naa go fiil no pien, kaaz
dem uol taim sitn de don we wid.“

Související články

Externí odkazy