Jan Kalvoda (geograf)

Prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc.
Narození12. února 1943 (81 let)
Praha
Alma materPřírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Povolánífyzický geograf
vysokoškolský pedagog
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Jan Kalvoda (* 12. února 1943 v Praze) je český fyzický geograf a geomorfolog. Přednáší na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, člen Katedry fyzické geografie a geoekologie PřF UK.

Životopis

V roce 1966 absolvoval obor fyzické geografie na PřF UK v Praze. Poté působil jako aspirant fyzické geografie v Geografickém ústavu ČSAV. Roku 1972 obdržel titul CSc. a v následujícím roce titul RNDr. na PřF UK ve fyzické geografii a kvartérní geologii. V letech 1971-1974 byl technickým pracovníkem v Geologickém ústavu ČSAV. Od roku 1974 pracoval na pozici odborný pracovník a v letech 1980-1990 již jako vědecký pracovník v Geologickém ústavu ČSAV. V roce 1991 získal titul DrSc. na ČSAV a UK a stal se vedoucím vědeckým pracovníkem (PřF UK v Praze). Docentem Univerzity Karlovy se stal roku 1992. Profesorem v oboru fyzické geografie byl jmenován v roce 1994. V letech 1994-1997 působil jako proděkan PřF UK a v letech 1994-2007 byl členem vědecké rady PřF UK v Praze. Katedru fyzické geografie a geoekologie PřF UK vedl v letech 1997-2003. Od roku 1998 do roku 2001 byl také členem vědecké rady Ostravské Univerzity v Ostravě. V letech 2000-2003 byl členem vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1991 do současnosti je nepřetržitě členem Katedry fyzické geografie a geoekologie PřF UK.

Horolezecké a výzkumné expedice

Jan Kalvoda byl aktivním horolezcem a terénním výzkumníkem. V letech 1969-2002 se zúčastnil 8 horolezeckých a výzkumných expedic do velehorských oblastí Asie (Himálaj, Karákóram, Pamir, Ťan-Šan, atd.). Jako účastník III. československé horolezecké výpravy se podílel na scénáři k dokumentárnímu filmu P. Sirotka Himaláj 73.[1]

Zahraniční vědecké stáže

 • V roce 1971 byl na stáži ve Wadia Institute of Himalayan Geology (New Delhi, Dehra Dun, Indie);
 • v roce 1985 působil 8 měsíců na Mezinárodní geofyzikální stanici Garm (Dušanbe, Garm, Tádžikistán);
 • v roce 1991 působil na University of Amsterdam (Nizozemsko);
 • v roce 1993 na University of Manchester (Velká Británie);
 • v letech 1996, 2001 a 2006 na Université Louis Pasteur, Strasbourg (Francie);
 • v letech 1997, 1999, 2002, 2003 a 2006 na University of Oxford (Velká Británie);
 • v letech 1998, 2007, 2008 a 2009 na University of Cambridge (Velká Británie).

Mezinárodní odborná činnost

 • Member of the Quaternary Palaeoenvironment Group, University of Cambridge, U. K.
 • Member of the Editorial Board of Geomorphology, Elsevier, Amsterdam
 • Member of the team World Centre of Excellence on landslide disaster and reduction of Charles University in Prague, UNESCO, etc., 2010 – 2014)
 • Člen redakční rady časopisu Geomorphologica Slovaca et Bohemica, AV SR, Bratislava

Přednášková činnost

Profesor Kalvoda přednáší Teorii fyzické geografie, Matematickou geografii, Paleogeografii kvartéru, Geomorfologii, Přírodu velehor a vybrané přednášky pro studenty v programu ERASMUS, dále vede Seminář z fyzické geografie.

Odborné funkce

 • Předseda a člen Oborového verifikačního a hodnotícího panelu Vědy o Zemí při RVVI ČRPředseda a člen mezirezortní hodnotící komise výzkumných záměrů Matematika, fyzika a vědy o Zemi při MŠMT ČR
 • Člen stálé komise pro obhajoby doktorských disertací (D.Sc.) v oboru Geologické vědy grémia pro vědecký titul doktor věd při Vědecké radě AV ČR
 • Člen Redakční rady časopisu Geografie – Sborník ČGS, Praha
 • Člen Redakční rady monografické série Nakladatelství Geografie při ČGS, Praha
 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze: alternující předseda komise pro magisterské státní závěrečné zkoušky ve studijním oboru fyzická geografie a geoekologie, předseda rigorózní komise v oboru fyzická geografie, člen oborové rady a alternující předseda zkušební komise doktorského studia v oboru fyzická geografie a geoekologie, člen oborové rady doktorského studia obecné otázky geografie, školitel a konzultant témat doktorského studia fyzické geografie a geoekologie, periodicky předseda a/nebo člen komisí pro habilitační a jmenovací řízení.

Členství v odborných organizacích

 • International Association of Geomorphologists
 • Asociace českých geomorfologů
 • Česká geografická společnost
 • Jednota Českých matematiků a fyziků

Vybrané publikace

 • KALVODA, Jan. (2020) The dynamics of geomorphic evolution in the Makalu Barun area of the Nepal Himalaya. Prague: P3K. 378 s.
 • BALATKA, Břetislav a KALVODA, Jan. (2010) Vývoj údolí Sázavy v mladším kenozoiku. Vyd. 1. Praha: Česká geografická společnost. 198 s. Geographica; sv. 1. ISBN 978-80-904521-1-4.
 • GOUDIE, Andrew a Jan KALVODA (Eds., 2007) Geomorphological variations. Prague: P3K. 407 s. ISBN 978-80-903584-6-1.
 • BALATKA, Břetislav a KALVODA, Jan (2006) Geomorfologické členění reliéfu Čech = Geomorphological regionalization of the relief of Bohemia. Praha: Kartografie Praha. 79 s. ISBN 80-7011-913-6.
 • DRBOHLAV, Dušan, KALVODA, Jan a Vít VOŽENÍLEK (Eds., 2004) Czech geography at the dawn of the millenium. Olomouc: Palacky University. 428 s. ISBN 80-244-0858-9.
 • KALVODA, Jan (Ed., 2003) Global change in geomorphology. AUC Geographica,35, Supplementum 2000, 262 s.
 • KALVODA, Jan a Charles L. ROSEFELD (Eds., 1998) Geomorphological hazards in high mountain areas. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. xi, 314 s. The GeoJournal Library; Vol. 46. ISBN 0-7923-4961-X.
 • KALVODA, Jan (1992) Geomorphological record of the Quaternary orogeny in the Himalaya and the Karakoram. Amsterdam: Elsevier. 315 s. Developments in Earth surface processes; 3. ISBN 0-444-98676-6.
 • KALVODA, Jan (1985) Geomorphology of the Demaved and some other High Mountains in Asia Minor. Acta Montana, 69, 110 s., Praha.
 • KALVODA, Jan (1978) Genesis of the Mount Everest: (Sagarmatha). Praha: Academia, 1978. 62, [1] s. Rozpravy ČSAV. Řada matem. a přírodních věd; Seš. 2 (Roč. 88).
 • DANIEL, Milan a KALVODA, Jan (1978) Himálaj. Praha: Academia. 199 s., barev.fot. Nové obzory vědy.

Odkazy

Reference

 1. KALVODA, Jan. Přírodovědecký výzkum III. československé horolezecké expedice Himaláj 1973.. Geologický Průzkum. 1973-01-02, roč. 15, čís. 11, s. 249. 

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc.jpg
Autor: Jan Kalvoda, Licence: CC BY-SA 4.0
Fotografie prof. Jana Kalvody