Jednací řád Poslanecké sněmovny

Jednací řád Poslanecké sněmovny
Předpis státu
ČeskoČesko Česko
Druh předpisuzákon
Číslo předpisu90/1995 Sb.
Údaje
AutorParlament České republiky
Schváleno19. duben 1995
Platnost5. červen 1995
Účinnost1. srpen 1995
Související předpisy
Ústava České republiky
Zákon o jednacím řádu Senátu
Stykový zákon
Oblast úpravy
Ústavní právo

Jednací řád Poslanecké sněmovny, plným názvem zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, je zákon, který upravuje zásady jednání Poslanecké sněmovny i společné schůze komor Parlamentu a postavení poslanců, orgánů a funkcionářů Poslanecké sněmovny.

Systematika zákona

Jednací řád se člení na 21 částí:

 1. Úvodní ustanovení
 2. Poslanci – upravuje mandát a slib poslance, účast na jednání sněmovny, právo interpelací, disciplinární řízení s poslanci a řízení o vyslovení souhlasu s trestním stíháním
 3. Zasedání Sněmovny – stanoví, že zasedání jsou stálá, umožňuje však jejich přerušení
 4. Ustavující schůze Sněmovny
 5. Funkcionáři Sněmovny – předseda a místopředsedové sněmovny
 6. Orgány Sněmovny – normuje pouze sněmovní výbory (zvláště mandátový a imunitní, organizační a volební) a komise, specificky vyšetřovací komisi
 7. Předmět jednání Sněmovny – upravuje působnost sněmovny, svolávání schůzí, návrhy k projednání věci, jednání a zápisy
 8. Hlasování ve Sněmovně a jejích orgánech – stanoví, jaké jsou způsoby hlasování (veřejné a tajné) a jak se zjišťuje jejich výsledek
 9. Poslanecké kluby
 10. Společná schůze Sněmovny a Senátu – dříve regulovala volbu prezidenta republiky, od roku 2012 již jen složení slibu nově zvoleného prezidenta
 11. Jednání o důvěře vládě – reguluje jak řízení o žádosti o vyslovení důvěry, tak o návrhu na vyslovení nedůvěry
 12. Jednání o návrzích zákonů – normuje zákonodárný proces, zvláště pak jednání v režimu legislativní nouze nebo za stavu ohrožení státu či válečného stavu
 13. Projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu
 14. Vyhlašování zákonů
 15. Jednání o mezinárodních smlouvách
  15a. Projednávání záležitostí Evropské unie
  15b. Zkrácené jednání ve věcech bezpečnosti republiky
 16. Interpelace
 17. Petice a jiná podání občanů
 18. Způsoby voleb a nominací
 19. Kancelář sněmovny
 20. Parlamentní stráž – do doby přijetí zákona o Parlamentní stráži vykonává její funkce Policie České republiky
 21. Všeobecná, přechodná a závěrečná ustanovení

Dále zákon obsahuje přílohy:

 1. Jednací řád vyšetřovací komise
 2. Volební řád pro volby konané Poslaneckou sněmovnou a pro nominace vyžadující souhlas Poslanecké sněmovny
 3. Ustavení komisí na základě parity

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Flag of the Czech Republic.svg
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“