Jesličky

Betlém z východních Čech (19. stol., Králíky?)

Betlém nebo též jesličky je plastické zobrazení scény narození Ježíše Krista.

Ústřední téma je Svatá rodina, Panna Maria a svatý Josef v nuzném chlévě pečující o právě narozeného Ježíška, který leží na seně v jesličkách. Pastýři a orientální Tři králové přinášejí dary, scéna bývá doplněna i zvířaty (vůl, oslík, ovce i jiná) a případně andělem provolávajícím „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle“. Betlémy byly a jsou vytvářeny z nejrůznějších materiálů: dřevěné, keramické, papírové, perníkové aj. V některých místech je i tradice živých betlémů, kde jsou postavy představovány živými lidmi ve formě buď statického výjevu nebo i hrané scény.

Jesličky jsou zemědělské zařízení pro zakládání sena ve chlévě a Maria do nich Ježíše položila podle Lukášova evangelia[1] kvůli tomu, že nebylo místo k ubytování.

Jesličky svatého Františka z Assisi

Giotto di Bondone: Sv. František připravuje jesličky v Grecciu

Pro vznik tradice jesliček – betlému – měla význam událost, která se stala v roce 1223. Tehdy pozval italský šlechtic Giovanni di Velita Františka z Assisi, aby strávil Vánoce na jeho panství.[2] Budoucí světec si prý přál vidět, jak právě narozený Ježíšek leží v nuzném chlévě na seně v jesličkách, a rozhodl se, že tento výjev zobrazí. Vybral si pro ni jeskyni na vrcholu skalnatého kopce u vesničky Greccio, kterou upravil jako kapli a uspořádal v ní výjev narození Páně. Sem pozval v noci 24. prosince vesničany z širého okolí. Když nastala půlnoc, rozezněly se všude zvony a kopec se míhal mnoha světly, jak si příchozí svítili na cestu pochodněmi. Když vystoupali k jeskyni, uviděli jesličky, oslíka a telátko. Při nich sloužil kněz mši a František četl úryvky z Lukášova evangelia, které jediné vypráví podrobněji o Kristově narození.

Podle tradice byla tato událost nejen prvním „betlémem“, ale byla tu prý poprvé sloužena i půlnoční mše.

Tato událost se stala námětem vánoční hry se zpěvy Jesličky svatého Františka. V roce 1995 ji napsal český hudební skladatel Pavel Helebrand a v současnosti je uváděna vždy v předvánočním čase a na druhý svátek vánoční v kostele svatého Václava v Ostravě.

Šlechtické betlémy

Počátky miniaturních betlémů kolem roku 1600 jsou spojeny s intarzovanými ebenovými kabinety období manýrismu, uvnitř kterých se otevírá domácí oltářík se stříbrnými či slonovinovými figurkami. Betlémské oltáříky existovaly také samostatně, a stavěly se na oltářní menzu. K prvním tvůrcům patřil stříbrník Abraham Lotter v Augsburgu, nejstarší příklady jeho prací se dochovaly v Mnichově a v Loretě v Praze na Hradčanech[3].

Mohelnický dřevěný betlém

Chrámové betlémy

Nejstarší chrámové betlémy byly zaváděny po Tridentském koncilu, zejména od 17. století do 1. poloviny 18. století, řeholníky z řádů františkánů, kapucínů a servitů. Nejhonosnější český barokní betlém z 1. poloviny 18. století s figurami v životní velikosti a v původních barokních kostýmech patří kapucínům při kostele Panny Marie Andělské při Loretě v Praze na Hradčanech. Během 2.poloviny 19. století byl opraven a doplněn o mechanické prvky.

Lidové betlémy

Do lidového prostředí se betlémy dostaly s reformami Josefa II. na konci 18. století. Josef II. nařídil uzavření některých církevních objektů a betlémy, do té doby stavěné v kostelích, odtud byly vykázány. Tehdy přišlo o zdroj obživy mnoho malířů a pozlačovačů, kteří dosud pracovali hlavně pro církev. Hledali tedy jiný způsob, jak se uživit a začali s betlémy.

Sdružení betlemářů

Výstava betlémů z různých zemí světa, kostel sv. Františka, Quito, Ekvádor (prosinec 2014)

V roce 1950 vznikla světová asociace betlemářů. U zrodu stál Ital Angelo Stefanucci, který byl také prvním prezidentem. Zakládajícími členy světové asociace betlémářů UN-FOE-PRAE (Universalis Foederatio Praesepistica) byly betlémářské organizace Itálie, Německa, Francie, Rakouska, Švýcarska a Španělska. Sídlo organizace je v Římě. Asociace koná vždy po čtyřech letech světový kongres spojený s výstavou betlémů. V roce 2004 byl kongres spolu s výstavou svolán do Hradce Králové. České sdružení přátel betlémů vzniklo 10. listopadu 1990 v Hradci Králové. Jeho prvním předsedou byl PhDr. Vladimír Vaclík, který se v roce 2001 stal i předsedou světové betlémářské federace a její sídlo se tak přesunulo do Hradce Králové. Do světové asociace bylo přijato v roce 1995. Sdružení má v ČR asi 550 členů a 15 regionálních poboček.

Známé české betlémy

Dřevěný betlém s postavami v životní velikosti na výstavě v Uherském Hradišti (2008)

Odkazy

Reference

  1. Lk 2, 7 (Kral, ČEP)
  2. ČTK. Největší slámový betlém v Čechách je v Praze. Novinky.cz [online]. 2007-12-03 [cit. 2010-09-22]. Dostupné online. 
  3. Jan DIVIŠ: Pražská Loreta. Praha 1962.
  4. KUCHYŇOVÁ, Zdeňka. Jiří Halouzka rozšířil největší betlém o další sochy. Český rozhlas [online]. 2007-12-08 [cit. 2010-09-22]. Dostupné online. 

Literatura

  • VAVŘINOVÁ, Valburga, Malá encyklopedie Vánoc, Praha 2000
  • GREEN, J., Bratr František, Praha 1992
  • VACLÍK, Vladimír, České betlémy. Praha 1994
  • LE GOFF, Jacques, František z Assissi, Praha 2004
  • ZÍBRT, Čeněk. Hoj, ty štědrý večere: Od vánoc koledou do Nového roku. Praha: Šimáček, 1910. Dostupné online. - kapitola Jesličky, Betlem, s. 18-34. 

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Betlem Toman 02.jpg
Autor: Sokoljan, Licence: CC BY-SA 3.0
Jeslicky Betlem, Kraliky 19. stol.
Mohelnice nativity scene.jpg
Autor: František Suchomel (Power), Licence: CC BY 3.0
Dřevěné jesličky stavěné každoročně v kostele sv. Tomáše z Canterbury v Mohelnici.
LOS PESEBRES UNA TRADICION NAVIDEÑA (15903693829).jpg
Autor: Agencia de Noticias ANDES, Licence: CC BY-SA 2.0
Quito, Ecuador, 23 dic (ANDES).- El Museo San Francisco, ubicado en la plaza que lleva ese mismo nombre y el Centro Cultural Metropolitano, exhiben una veintena de pesebres hechos por artistas de Ecuador, Italia, España, Panamá, Brasil, Nueva Guinea, Madagascar, Perú, entre otros países. Esta exposición estará abierta al público hasta el 15 de enero de 2015. Foto: Micaela Ayala V./ANDES
Nativity Scene Exhibition Uherske Hradiste 1.jpg
Výstava "Vánoce v galerii aneb půjdem spolu do Betléma" - Uherské Hradiště v roce 2008. Betlém v životní velikosti ze Sochařského sympozia v Pleveckom Štvrtku v roce 2003. Skládá se z 12 figur z dubového dřeva.