Jezdectví

Ukázkový skok na běloušovi

Jezdectví je činnost spočívající v jízdě na zvířeti, zejména na koni, zpravidla v sedle. Jedná se o tradiční způsob dopravy, jezdecké oddíly bývaly využívány v boji a souběžně se rozvíjelo jezdectví (jezdecký sport) jako sportovní odvětví. Je-li kůň zapřažen do vozu, jedná se o vozatajství. Z jezdectví se někdy zvlášť vyčleňují dostihy, respektive se tomu říká dostihový sport.

Jezdectví obsahuje celou řadu závodních disciplín, způsob ježdění se dělí na „anglické ježdění“, „westernové ježdění“ a ostatní. Každý jezdecký styl má trochu jiné požadavky na způsob ovládání koně, způsob pohybu koně, používají se jiná sedla i uzdění. Přesto lze říci, že hlavní jezdecké disciplíny jsou drezura, parkur, dostihy, western a všestrannost.

Historie

Lidé jezdí na koni přes 4000 let.[1] Jezdecké školy se vyvinuly během středověku ve vznikajících jízdárnách po Evropě. Navázaly na v knihách uložené poznatky řeckého vojevůdce Xenofonta (žil 430–353 př. n. l.). Středověcí rytíři potřebovali vycvičené koně ovládané jednou rukou či nohama, protože v druhé ruce drželi meč. Koně se nesměli zaleknout válečné vřavy, dokonce se podíleli na boji naučeným vzpínáním a kopáním. To je učila např. Španělská jezdecká škola. Později se jezdecké umění netýkalo přípravy koní a jezdců na válku, stalo se sportovním odvětvím. Jezdecké školy pak vyučovaly sedm prvků výskoků – figur (Airs), např. levada, courbette, capriole[2].

Jezdectví v Česku

Počátek jezdeckého sportu je v České republice datován od založení jezdeckého spolku pražského Sokola v roce 1891. Hlavním přínosem jezdeckého spolku Sokola bylo zavedení jednotné tréninkové metodiky. Značný vliv na v té době formující se českou jezdeckou školu měla Armádní jezdecká škola a výcvikové středisko v Hodoníně.

Dvacátá léta 20. století sebou přinesla vznik Československé jezdecké společnosti, která zaštítila mnoho závodů na území Československa od roku 1923 dokonce se zahraniční účastí. Tento spolek se pak v roce 1927 stal členem Mezinárodní jezdecké federace FEI.

I z pohledu závodního patří dvacátá a třicátá léta 20. století k těm nejvydařenějším, neboť přinesla mnoho úspěchů našim zahraničním reprezentantům, a to převážně armádním jezdcům. Ti se v letech 1924, 1928 a 1936 zúčastnili olympijských her. V roce 1924 se náš reprezentant Thiele umístil na 5. místě v drezuře. V roce 1928 zvítězil kapitán Ventura ve skocích a v drezuře si náš tým sáhl opět na 5. místo. Naposledy v roce 1936 získal československý tým opět páté místo, nyní však ve všestrannosti. Z této doby je nutné zmínit známá jména, jakými jsou Býček, Dobeš, Seyfried, Statečný, Popler a Ventura. Jejich nositelé se zúčastnili téměř čtyřiceti zahraničních soutěží a to především v Německu ale i na americkém kontinentě.

dostihový sport – zvláštní sportovní odvětví

Disciplíny

 • parkurové skákání – cílem je bezchybné překonání všech překážek v co nejkratším čase
 • drezura – cílem je co nejhezčí předvedení předepsaných cviků
 • jezdecká všestrannost – kombinace drezury, parkuru a terénní jízdy
 • skok mohutnosti – zvláštní doplňková parkurová disciplína (skok přes jednu jedinou překážku do výšky)
 • vytrvalost (endurance) – dálkové jízdy
 • voltiž – gymnastika na neosedlaném koni (což je také artistická disciplína)
 • western – je jízda na koni, při které se uplatňují zkušenosti z práce kovbojů
 • oblíbené jsou parforsní hony (zvlášť v Británii) a Hubertovy jízdy

Zajímavosti

 • Jezdectví je jediný olympijský sport, kterého se aktivně zúčastňují společně s lidmi zvířata, respektive koně.
 • Jde také o jeden z mála sportů, který obvykle nemá oddělené mužské a ženské soutěže, muži závodí společně se ženami, hřebci a valaši pak společně s klisnami.

Odkazy

Reference

 1. University of Helsinki. The world's first horse riders found near the Black Sea. phys.org [online]. 2023-03-03 [cit. 2023-05-09]. Dostupné online. (anglicky) 
 2. EDWARDS, Elwyn Hartley. Velká kniha o koních. Bratislava: Gemini spol.s.r.o, 1992. ISBN 80-85265-36-2. Kapitola Klasické jezdecké umění, s. 220. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Horse-racing-4.jpg
Autor: Softeis, Licence: CC BY-SA 3.0
Horse Racing at Galopp Riem, Munich, Germany