Jezero

Jezero v Bariloche (Argentina)

Jezero je vodní nádrž, která je napájena povrchovou, srážkovou, popř. podzemní vodou a není součástí světového oceánu. Celosvětově zaujímají jezera 1,8 % povrchu pevniny. Celkový objem se odhaduje na 180 000 kubických kilometrů.[1] Některá velká bezodtoká jezera se nazývají „vnitrozemskými moři“, zejména pokud obsahují slanou vodu (např. Kaspické moře, Mrtvé moře, Saltonské moře). Zkoumáním jezer se zabývá věda zvaná limnologie.

Jezera mohou být přirozeného nebo umělého původu. V češtině je slovo jezero součástí pojmenování jen několika přehradních nádrží (např. Ivanské jezero) a rybníků (např. Máchovo jezero). Jezero nebo nádrže napodobující jezero se využívají také jako prvek zahradní architektury v sadovnické tvorbě.

Klasifikace jezer

Podle chemických vlastností vody

Podle způsobu vzniku

Jezera mají často kombinovaný původ, např. tektonicko-ledovcový (Ladožské jezero), tektonicko-krasový (Skadarské jezero), kdy se na vzniku a tvarování jezerní pánve podílí více různých geomorfologických pochodů.

Podle jejich přítoků a odtoků

  • průtočná jezera, tj. jezera s přítoky a alespoň jedním odtokem – např. Ladožské jezero, Bodamské jezero
  • bezpřítoková jezera (jsou napájena pouze podzemní a dešťovou vodou)
  • bezodtoková jezera (mají pouze přítoky) – např. Aralské jezero
  • jezera bez přítoků a bez odtoků – např. Jezírko v Praze-Hlubočepích, často jezírka vytvořená jako prvek zahradní architektury

Zajímavosti

Kaspické moře

Reference

  1. New global database will help scientists track role of lakes in Earth's ecology. phys.org [online]. 2016-12-15 [cit. 2022-01-09]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. KÖSSL, Roman; CHÁBERA, Stanislav. Základy fyzické geografie: přehled hydrogeografie. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1999. ISBN 80-7040-348-9. S. 120. 
  3. KÖSSL, Roman; CHÁBERA, Stanislav. Základy fyzické geografie : přehled hydrogeografie. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1999. ISBN 80-7040-348-9. S. 121. 

Literatura

  • JANSKÝ, Bohumír; ŠOBR, Miroslav a kol. Jezera České republiky. Praha: Přírodovědecká fakulta UK Praha, Katedra fyzické geografie a geoekologie, 2003. 216 s. ISBN 80-86561-05-4.

Související články

  • Seznam českých jezer
  • Největší jezera světa podle rozlohy

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Caspian Sea from orbit.jpg
This is a view from orbit of the Caspian Sea as imaged by the MODIS sensor on the Terra satellite. Caption: The original caption from NASA: ::"The northern part of the Caspian Sea is plagued by a process called eutrophication, in which agricultural run-off rich in fertilizers stimulates rampant growth of algae in the water. The death and decay of these algae robs the water of oxygen, with obvious negative consequences for aquatic life. This image of the Caspian Sea shows swirls of green and blue near the mouth of the Volga River (top center), which indicate the presence of algae. The bright blue color of the northeastern part of the sea may be due to a mixture of plant life and sediment, for this is where the sea is most shallow. This image is from the Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) on the Terra satellite on June 11, 2003.