Juri

Na obrázku se nachází dvě dívky v černých uniformách, které se objímají
Příklad uměleckého díla, které se inspirovalo žánrem juri. Díla, která zobrazují intimní vztahy mezi spolužačkami, jsou v takovémto žánru běžná

Juri (japonsky 百合, v překladu „lilie“), známé také anglickou konstrukcí girls' love (japonsky ガールズラブ, gáruzu rabu; v překladu „dívčí láska“), je žánrem japonských médií, která se zaměřují na intimní vztah mezi dvěma ženskými postavami. Přestože jsou díla tohoto žánru často spojována s lesbismem, zobrazují i emocionální a duchovní vztahy mezi ženami, které nemusí mít nutně romantickou ani sexuální povahu. Juri díla lze povětšinou nalézt v animemanze. Termín je však používán i ve videohrách, light noveláchliteratuře.

Témata žánru juri pochází z japonské lesbické fikce z počátku 20. století. Období je známé tvorbou spisovatelky Nobuky Jošijové a literaturou žánru Class S. Manga, která zobrazuje ženský homoeroticismus, se začíná objevovat v 70. letech v tvorbě umělkyň ze Skupiny 24letých, jakou je například Rjóko JamagišiováRijoko Ikedová. Žánr začal být široce populární v průběhu 90. let. Roku 2003 byl založen časopis Juri šimai, který jako první vydával pouze juri díla. O dva roky později jej v publikaci následoval jeho nástupce Comic juri hime. Ten mimo jiné stál za ustálením termínu juri jako jednoho z vydavatelských žánrů a za vytvořením s ním související fanouškovské kultury.

Žánr juri necílí ze své podstaty pouze na jednu demografickou skupinu, jako je tomu například u jeho mužských homoerotických protějšků jaoi (zaměřováno na ženské publikum) a bara (zaměřováno na mužské homosexuální publikum). Přestože byla tvorba původně zaměřena pouze na ženy, je tomu od 21. století jinak a díla jsou publikována i pro muže. Například časopis Comic juri hime S, který je sesterským časopisem Comic juri hime, se zaměřuje právě na mužské publikum.

Terminologie a etymologie

Juri

Na fotografii se nachází bílé květy lilie se žlutými tyčinkami
Bílá lilie je de facto symbolem žánru juri

Slovo juri (百合), doslovně znamenající „lilie“, je relativně časté japonské ženské jméno.[1]japonské literatuře jsou bílé lilie používány pro znázornění ženské krásy a cudnosti od dob romantismu. Jsou de facto symbolem žánru juri.[2]

Editor časopisu Barazoku (薔薇族, v překladu „kmen růže“) Bungaku Itó použil roku 1976 termín jurizoku (百合族, v překladu „kmen lilie“). Upozornil tak ve sloupci dopisů zvaných Jurizoku no heja (百合族の部屋, v překladu „pokoj kmene lilie“) na ženské čtenáře časopisu.[3][4] Ne všechny ženy, jejichž dopisy se ve sloupci objevily, byly nutně lesby. Je také nejasné, zdali lze téma sloupce označit termínem juri, protože ten se začal spojovat s lesbismem až poté.[5] V roce 1983 se například v tanbi časopisu Allan (アラン, Aran) publikovaly osobní sloupce pojmenované Juri cúšin (百合通信, v překladu „komunikace lilií“), které sloužily ke komunikaci mezi homosexuálními ženami.[6]

V 90. letech vycházela lesbická pornografická manga, se kterou začal být termín spojován. Známým časopisem z oněch let je Lady's Comic Misuto (1996–1999). V něm byly bílé lilie často užívaným symbolem.[6] Na západě se juri, po jeho rozšíření během 90. let, používalo v podobném duchu a popisovalo pornografické mangy zaměřené na mužské čtenáře a obsahující lesbické páry.[4] Po čase se termínem přestala popisovat pornografická témata a začal se používat k vyobrazení intimní lásky, sexu nebo citových vazeb mezi ženami.[7] V průběhu nultých let 20. století bylo juri rozpoznáno jako žánr, který vyobrazuje intimitu mezi ženami stejného pohlaví. Výrazně tomu napomohla publikace nových časopisů Juri šimaiComic juri hime. Ty se zaměřovaly pouze na publikaci juri mang.[6] Západem se na počátku 20. století začalo juri více šířit. Jeho základní rysy vycházely právě z japonského použití.[7] Americká nakladatelství, jako jsou ALC PublishingSeven Seas Entertainment, se také rozhodla přijmout a užívat japonský termín juri k označení svých lesbických mang.[8][9]

Girls' love

Anglickou konstrukci girls' love (japonsky ガールズラブ, gáruzu rabu; v překladu „dívčí láska“) a její zkratku GL začali japonští vydavatelé používat na počátku 21. století, a to nejspíše jako termín opačného významu k mužskému homosexuálnímu žánru boys' love.[4][10] Girls' love je běžně používáno jako synonymum žánru juri. Přesto se tvorba této konstrukce může v ojedinělých případech lišit tím, že obsahuje sexuálně explicitní obsah, jako tomu bylo například roku 2011 v antaologii Girls Love nakladatelství Ičidžinša. Ve výsledku jsou však girls' love a juri běžně zaměnitelnými termíny.[11]

Šódžo-ai

Během 90. let 20. století začali západní fanoušci používat termín šódžo-ai (japonsky 少女愛; v překladu „dívčí láska“), aby označili juri díla bez sexuálně explicitního obsahu. Vznikl v podobném duchu jako termín šónen-ai (japonsky 少年愛; v překladu „chlapecká láska“), který je používán stejně jako šódžo-ai, ale popisuje tvorbu žánru jaoi.[4] V Japonsku se šódžo-ai v tomto smyslu nepoužívá,[4] protože označuje pedofilní vztah mezi dospělými muži a dívkami. Podobně je tomu u pojmu lolicon.[12][13]

Historie

Literatura žánru Class S (před rokem 1970)

Na černobílé fotografii se nachází usmívající japonská spisovatelka Nobuko Jošija
Spisovatelka Nobuko Jošijová, která svou tvorbou v žánru Class S značně ovlivnila juri

Jedním z prvních japonských autorů píšících knihy o lásce mezi ženami byla spisovatelka Nobuko Jošijová,[14] která tvořila svá díla v obdobích TaišóŠówa.[15] Jošijová byla průkopnicí v japonské lesbické literatuře a žánru Class S, pocházejícím z prvních let 20. století.[16] Její tvorba popularizovala mnoho nápadů a tropů, které se staly hnací silou žánru juri na další roky.[17] Příběhy žánru Class S zobrazují intenzivní, stále však platonickou, lesbickou lásku, která má být zakončena promocí, manželstvím či smrtí.[15] Kořenem tohoto žánru je zčásti přesvědčení, že stejnopohlavní láska byla součástí vývoje žen, jež vedla k heterosexualitě a mateřství.[18] Žánr Class S se vyvinul a rozšířil během 30. let díky japonským dívčím časopisům. Roku 1937 však kvůli celostátní cenzuře, kterou přinesla druhá čínsko-japonská válka, upadl.[19] Přestože se homosocialita mezi dívkami začala znovu objevovat v poválečném období v šódžo manze (komiksech pro dívky), Class S pomalu ztrácela na popularitě a ustupovala do stínu romantických děl, zaměřujících se na vztahy mezi muži a ženami.[20]

Povídky žánru Class S obvykle pojednávají o silných emočních vztazích dvou školaček, studentkou vyšší a nižší třídy,[16] nebo v ojedinělých případech o vztazích mezi studentkou a její učitelkou.[21] Příběhy jsou mnohdy zasazeny v soukromných dívších školách, jež jsou vyobrazeny jako idylický, pouze pro ženy vyhrazený, homosociální svět. Tvorba se většinou zaměřuje na krásu a nevinnost protagonistek, přičemž toto téma se objevuje i v dílech žánru juri.[22] Kritici se liší v názoru, jakým způsobem Class S zařadit.[23] Zdali se jedná o tzv. „proto-juri“, žánr odlišující se od juri,[24] nebo je Class S součástí juri.[23]

„Temný věk“ (1970–1992)

Komiksová autorka Masako Jaširová publikovala roku 1970 šódžo mangu Šíkuretto rabu (japonsky シークレットラブ, v překladu „Tajná láska“), jejíž příběh se zaměřuje na milostný trojúhelník mezi dvěma dívkami a chlapcem. Dílo je označováno jako první manga, která zobrazuje intimní vztah mezi ženami a není zařazena do Class S. Někteří vědci ji považují za první dílo žánru juri.[25] Přesto je téma Šíkuretto rabu poměrně nejasné, protože se z části zaměřuje i na vztah mezi mužem a ženou. Kritici tak jako první juri mangu označují Široi heja no futari od Rjóky Jamagišiové, jež byla vydána v roce 1971.[26][27][28] V 70. letech se v šódžo manze poprvé objevují transexuální postavy, které své původní pohlaví skrývají jiným vzhledem.[29] Inspirací se jim staly ženy, které hrály mužské role v Takarazuka Revue.[30] Na těchto tématech staví nejvíce díla od mangaky Rijoky Ikedové,[31] jako jsou Versailles no bara (1972–1973), Oniisama e... (1975) a Claudine (1978).[32] V některé tvorbě žánru šónen se také objevují lesbické postavy, slouží zde však zejména pro pobavení a potěšení převážně mužských čtenářů.[33]

Mezi 70. a 90. lety byl vydán zhruba tucet juri mang, přičemž většina z nich byla publikována během 70. let.[34] Mnohé jsou tragédiemi a vztahy protagonistek tak končí odloučením nebo smrtí. Jukari Fudžimotová, profesorka na Univerzitě Meidži, poznamenala, že se manga Široi heja no futari stala archetypem běžného juri příběhu a nazvala ji „Crimson Rose and Candy“. V příběhu mangy je „Candy“ feminní postavou a obdivuje „Rose“, která má na rozdíl od Candy spíše mužské rysy. Okolím se šíří fámy o jejich možném romantickém vztahu a jsou dokonce i vydírány. Situace se nezlepšuje ani ve chvíli, kdy si vyznávají lásku. Příběh končí tím, že Rose umírá, aby ochránila Candy před skandálem.[35]

Časopis Juri šimai nazval 70. a 80. léta jako „temný věk“ žánru juri, protože během nich byl vydán malý počet děl a většina končila tragicky.[36] Objevilo se několik teorií, proč se autoři zaměřovali na tragické příběhy. Spisovatel a překladatel Frederik L. Schodt poznamenal, že většina šódžo mangy byla během tohoto období tragická, a to bez ohledu na to, zda se jednalo nebo nejednalo o juri.[35] James Welker z Kanagawské univerzity tvrdí, že příběhy představují formu takzvané „lesbické paniky“, kdy postavy – a potažmo sami autoři – odmítají své vlastní lesbické pocity a touhy.[35] Verena Maserová naznačuje, že v důsledku úpadku žánru Class S vymizela možnost intimního vztahu mezi ženami,[37] zatímco dle Jukari Fudžimotové mohou za tragické konce v příbězích „Crimson Rose and Candy“ patriarchální síly.[35]

Mainstreamová popularita (1992–2003)

Na fotografii jsou dvě ženy převlečené za animované postavy Sailor Uranus a Sailor Neptune, v barevném oblečení s krátkou sukní a nabarvenými vlasy
Cosplayerky převlečené za Sailor Uranus a Sailor Neptune ze Sailor Moonu

V 90. letech 20. století ztratily tragické příběhy mang na popularitě.[38] V roce 1992 vyšla dvě zásadní díla, která ovlivnila vývoj žánru juri. Prvním z nich je krátká manga Džukkai me no džukkai od Wakuni Akisatové, jež se distancovala od tragických konců a dalších stereotypů.[39] Druhým je manga Sailor Moon (1991–1997) od Naoky Takeučiové a její animovaná adaptace. Ty se staly první mainstreamovou mangou a anime seriálem, ve kterých byl „pozitivně“ zobrazen lesbický vztah mezi Sailor UranusSailor Neptune.[7][31] Díky obrovské popularitě Sailor Moonu vzniklo několik dalších anime a filmů, samotná franšíza se pak dostala do povědomí mezinárodní publika a významně tak ovlivnila šódžo a juri tvorbu.[40] Uranus a Neptune se začaly objevovat v dódžinši dílech a přispěli k vývoji juri dódžinši kultury.[41][42]

Úspěch Sailor Moonu významně ovlivnil vývoj juri a v polovině 90. let se anime a manga s touto tematikou těšila mainstreamové popularity.[31] Režisér Kunihiko Ikuhara stál mimo Sailor Moonu také za vytvořením šódžo anime Šódžo kakumei Utena (1997–1999), jehož děj se primárně zaměřuje na romantické vztahy dívek.[43] Manga Devilman Lady (1997–2000), jejíž autorem je Go Nagai a je pokračováním jeho dřívější mangy Devilman (1972–1973), je jedním z mnoha děl pro muže, která se také začala zabývat lesbickými tématy. Oproti jiným však „dospělejším“ způsobem.[44] Na konci 90. let byl publikován první svazek light novely Maria-sama ga miteru (1998–2004) od spisovatelky Ojuki Konnové. Série se žánrově vrací do doby Class S[45][46] a stala se bestsellerem. K roku 2010 prodala 5,4 miliony kopií.[47] Další známou autorkou z tohoto období je Kaho Nakajamová, která aktivně píše od počátku 90. let. Její díla obsahují milostné příběhy mezi ženami.[45]

Během 90. let se mimo jiné začaly objevovat první japonské časopisy se zaměřením na lesbickou lásku a mnohé z nich obsahovaly sekce s juri mangou.[48] Příběhy a intenzita sexuálních scén těchto děl se značně lišily: od romantického vztahu dvou dívek na střední škole až po společný život dvou žen.[48][49]

Od roku 2003

Na počátku 21. století začaly vznikat první juri časopisy obsahující příběhy se širokou škálou témat.[50][51] Od intenzivních emocionálních spojení dvou dívek v manze Voiceful, přes romantický vztah dvou školaček v First Love Sisters[52] až po realistické příběhy o lásce dvou dospělých žen v Rakuen no Džóken.[53][54] Některé z těchto témat se objevují také v dílech pro muže.[55][56] Jsou zde však většinou spojené s jinými žánry, jako je sci-fi nebo mecha.[57][58][59] Příkladem lze uvést Kannazuki no Miko, Blue DropKashimashi: Girl Meets Girl. V mangách pro muže se také může vyskytovat více slangová mluva moe nebo bišódžo postavy.[60]

V 10. letech 21. století se díla žánru juri od lesbických tvůrkyň stala více prominentními, například kniha My Lesbian Experience With Loneliness.[61]

Publikace

Japonština

V polovině 90. let 20. století a na začátku 21. století se v japonských časopisech o životním stylu, včetně už zaniklých časopisů Anise (1996–1997, 2001–03) a Phryné (1995), objevily sekce s mangou.[48] Carmilla, erotický lesbický magazín,[48] vydal antalogii lesbické mangy zvané Girl's Only.[62] Dámský komiksový časopis Mist (1996–1999) obsahoval sexuálně otevřené lesbické mangy, které byly součástí sekce se zaměřením na homosexuální ženy.[48]

Prvním publikovaným juri časopisem se stal Juri šimai pod společností Sun Magazine, který vycházel čtvrtletně od června 2003 do listopadu 2004 a skončil pátým svazkem.[50] V červenci 2015 dala společnost Ičidžinša vznik novému časopisu Comic juri hime, jenž se stal přímým nástupcem Juri šimai.[63] Většina autorů z Juri šimai začala tvořit svá díla i v Comic juri hime.[51] Comic juri hime byl publikován, stejně jako jeho předchůdce, čtvrtletně od ledna 2011 do prosince 2016. Nato začal vycházet každý měsíc.[64][65][51] Sesterský časopis Comic juri hime S vznikl pod stejnou společností v červnu 2007 a vycházel čtvrtletně.[66] Oproti časopisům Juri šimaiComic juri hime se zaměřoval na mužské publikum.[60] Nicméně byl v roce 2010 spojen s Comic juri hime.[67] V červenci 2008 začal Ičidžinša vydávat původní juri light novely nebo light novel adaptace některých mang z časopisu Comic juri hime pod dceřinou společností Ičidžinša Bunko Iris, jež má na starosti publikace šódžo light novel.[68]

Jakmile Comic juri hime založilo trh s juri mangu, začalo vznikat několik dalších juri antalogií, jako je Yuri Koi Girls Love Story, Hirari, Mebae, Yuri Drill, Yuri + Kanojo či Eclair.[69][70][71][72][73] Vydavatel Houbunša také publikoval svůj vlastní juri časopis Cubomi. Vycházel od února 2009 do prosince 2012 a vzniklo dohromady 21 svazků.[74][75] Po úspěchu crowdfundingové kampaně nechal její autor založit v roce 2017 časopis s názvem Galette.[76][77]

Angličtina

Prvním vydavatelem lesbických mang v Severní Americe se stala ALC Publishing, dceřiná společnost firmy Yuricon.[78] Mezi jejich vydaná díla patří manga Rica 'tte Kanji!? od Rici Takašimi, která se roku 2006 stala studijním materiálem profesora Luise Kerridwena v kurzu Anthropology 166B na Brandeis University,[79][80] a jejich každoroční juri manga antalogie Yuri Monogatari. Obě dvě mangy byly poprvé vydané v roce 2003.[78]Yuri Monogatari se vyskytují americké, evropské a japonské příběhy od mnoha autorů, jako jsou Akiko Morišima, Althea Keaton, Kristina Kolhi, Tomomi Nakasora či Eriko Tadeno.[81][82] Jejich žánry se liší: od fantasy příběhů až po příběhy z reálného světa, které se vypořádávají s coming outem nebo sexuální orientací.[82]

Mimo ALC Publishing se k vydávání juri děl přidala i los angelská společnost Seven Seas Entertainment, která publikovala anglické překlady několika známých titulů, mezi které patří manga Kashimashi: Girl Meets Girl nebo light novely Strawberry Panic!.[9] Dne 24. října 2006 bylo Seven Seas oznámeno, že budou publikovat speciální sérii s juri díly. Jedná se například o mangy Strawberry Panic!The Last Uniform[9] či VoicefulFirst Love Sisters z portfolia Comic juri hime.[52] Mezi lety 2011 a 2013 vydala firma JManga na jejich digitální službě několik juri děl. Dne 13. března 2013 však byla ukončena.[83] V roce 2017 začali publikovat juri mangy i vydavatelé VIZ MediaYen Press,[84][85] kteří byli roku 2018 následování firmou Tokyopop.[86] V roce 2019 Kodansha Comics oznámilo své plány na publikaci juri a jaoi mang. Ve stejném roce dalo Digital Manga vzniku dceřiné společnosti specializující se v tisku yuri dódžin mang.[87][88]

V 10. letech 21. století se do angličtiny začaly překládat i juri videohry. V roce 2015 bylo herním vydavatelem MangaGamer oznámeno, že vydají vizuální novelu A Kiss for the Petals. Jedná se o první licencovaný anglický překlad juri videohry. Roku 2016 MangaGamer vydal videohru Kindred Spirits on the Roof, která se stala první necenzurovanou vizuální novelou pro dospělé vydanou na herní platformě Steam.[89]

Díla žánru juri

Juri je součástí hlavního děje

Juri je součástí vedlejšího děje

Odkazy

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Yuri (genre) na anglické Wikipedii.

 1. CHARLTON, Sabdha. Yuri Fandom on the Internet [online]. Yuricon [cit. 2021-01-25]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2017-09-22. (anglicky) 
 2. Maser 2013, s. 3–4.
 3. Yurizoku no Heya. [s.l.]: [s.n.], 1976. S. 66–70. (japonsky) 
 4. a b c d e What is Yuri? [online]. Yuricon [cit. 2021-01-25]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2020-11-11. (anglicky) 
 5. WELKER, James. AsiaPacifQueer: Rethinking Genders and Sexualities. Příprava vydání Fran Martin, Peter Jackson, Audrey Yue. [s.l.]: University of Illinois Press, 2008. ISBN 978-0-252-07507-0. Kapitola Lilies of the Margin: Beautiful Boys and Queer Female Identities in Japan, s. 46–66. (anglicky) 
 6. a b c Maser 2013, s. 16.
 7. a b c AOKI, Deb. Interview: Erica Friedman [online]. About.com, 2008-03-11 [cit. 2021-01-25]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2005-04-06. (anglicky) 
 8. ALC Publishing [online]. Yuricon [cit. 2021-01-25]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2012-01-21. (anglicky) 
 9. a b c d e f Yuri on the Seven Seas! [online]. Seven Seas Entertainment [cit. 2021-01-25]. Dostupné online. (anglicky) 
 10. Maser 2013, s. 17.
 11. Maser 2013, s. 16–17.
 12. MIJADŽIMA, Kagami. Šódžo-ai. [s.l.]: Sakuhinša, 2005. ISBN 4-86182-031-6. (japonsky) 
 13. Maser 2013, s. 18.
 14. CUČIDŽA, Hiromi. Yoshiya Nobuko's Yaneura no nishojo (Two Virgins in the Attic): Female-Female Desire and Feminism [online]. Abstracts of the 2000 AAS Annual Meeting, 2000-03 [cit. 2021-03-07]. Homosexual/Homosocial Subtexts in Early 20th-Century Japanese Culture. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2001-02-21. (anglicky) 
 15. a b SUZUKI, Mičiko. Writing Same-Sex Love: Sexology and Literary Representation in Yoshiya Nobuko's Early Fiction. [s.l.]: The Journal of Asian Studies, 006. DOI:10.1017/S0021911806001148. S. 575. (anglicky) 
 16. a b ROBERTSON, Jennifer. The Politics of Androgyny in Japan: Sexuality and Subversion in the Theater and Beyond. [s.l.]: American Ethnologist, 1992. (3). Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2020-06-20. DOI:10.1525/ae.1992.19.3.02a00010. S. 427. (anglicky) 
 17. VALENS, Ana. Rethinking Yuri: How Lesbian Mangaka Return the Genre to Its Roots [online]. The Mary Sue, 2016-10-06 [cit. 2021-03-07]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2019-11-07. (anglicky) 
 18. DOLLASE, Hiromi. Early Twentieth Century Japanese Girls' Magazine Stories: Examining Shōjo Voice in Hanamonogatari (Flower Tales). [s.l.]: The Journal of Popular Culture, 2003. DOI:10.1111/1540-5931.00043. OCLC 1754751 S. 724–755. (anglicky) 
 19. Shamoon 2008, s. 56.
 20. Maser 2013, s. 46.
 21. Maser 2013, s. 35.
 22. Maser 2013, s. 32, 36.
 23. a b Maser 2013, s. 36.
 24. FRIEDMAN, Erica. Proto-Yuri Novel: Otome no Minato (乙女の港) – Part 1, Introduction and Synopsis [online]. Okazu, 2014-03-02 [cit. 2021-03-09]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2020-11-10. (anglicky) 
 25. Maser 2013, s. 50.
 26. BROWN, Rebecca. An Introduction to Yuri Anime and Manga [online]. AfterEllen [cit. 2021-03-10]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2013-05-13. (anglicky) 
 27. FRIEDMAN, Erica. Yuri Manga: Shiroi Heya no Futari (白い部屋のふたり) [online]. Okazu, 2004-06-03 [cit. 2021-03-09]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2019-08-21. (anglicky) 
 28. Nagaike 2010, s. 1.
 29. THORN, Rachel. Unlikely Explorers: Alternative Narratives of Love, Sex, Gender, and Friendship in Japanese "Girls'" Comics [online]. [cit. 2021-03-09]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2008-02-12. (anglicky) 
 30. WELKER, James. Beautiful, Borrowed, and Bent: "Boys' Love" as Girls' Love in Shōjo Manga. Svazek 31. [s.l.]: Signs: Journal of Women in Culture and Society, 2006. DOI:10.1086/498987. S. 841. (anglicky) 
 31. a b c SUBRAMIAN, Erin. Women-loving Women in Modern Japan [online]. Yuricon [cit. 2021-03-11]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2011-12-06. (anglicky) 
 32. a b CORSON, Suzanne. Yuricon Celebrates Lesbian Anime and Manga [online]. AfterEllen.com, 2007 [cit. 2021-03-09]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2008-03-23. (anglicky) 
 33. EBIHARA, Akiko. Japan's Feminist Fabulation: Reading Marginal with Unisex Reproduction as a Key Concept. Svazek 36. [s.l.]: Genders Journal, 2002. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2015-10-04. (anglicky)  Archivováno 4. 10. 2015 na Wayback Machine
 34. BANDO, Kišidži. Shoujo Yuri Manga Guide [online]. Yuricon [cit. 2021-03-10]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2021-01-12. (anglicky) 
 35. a b c d WELKER, James. Lesbian Voices: Canada and the World: Theory, Literature, Cinema. [s.l.]: Allied Publishers, 2006. ISBN 81-8424-075-9. Kapitola Drawing Out Lesbians: Blurred Representations of Lesbian Desire in Shōjo Manga, s. 156–184. (anglicky) 
 36. Maser 2013, s. 63.
 37. Maser 2013, s. 61.
 38. Maria-sama ga miteru to juri sakuhin no rekiši [online]. [cit. 2021-03-11]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2008-03-25. (japonsky)  Zdroje: Wataši no ibašo wa doko ni aruno? od Jukari Fudžimotové (ISBN 4313870113), Otoko rašisa to iu bjóki? Pop-Culture no šin danseigaku od Kazuo Kumadové (ISBN 4833110679) a Jorinuki dokušo sódanšicu (ISBN 978-4860110345).
 39. a b c d e f g h i j k Shōjo Yuri Manga Guide [online]. Yuricon [cit. 2021-03-11]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2011-07-21. (anglicky) 
 40. Maser 2013, s. 66.
 41. HAJAMA, Torakiči. What is Doujin? [online]. Akiba Angels [cit. 2021-03-11]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2008-03-07. (anglicky) 
 42. Maser 2013, s. 73–74.
 43. a b c d e f g h i j FRIEDMAN, Erica. Erica Friedman's Guide to Yuri [online]. AfterEllen.com, 2007 [cit. 2021-03-15]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2008-03-29. (anglicky) 
 44. HUXLEY, John. The Devil Lady Review [online]. Anime Boredom [cit. 2021-03-15]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2008-07-07. (anglicky) 
 45. a b AZUMA, Erika. Yorinuki Dokusho Sōdanshitsu [online]. Hon no Zasshisha, 2004. ISBN 978-4-86011-034-5. (japonsky) 
 46. Esu toiu kankei (Bishōjo gaippai! Wakamono ga hamaru Marimite world no himitsu) [online]. Excite [cit. 2021-03-15]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2008-02-21. (japonsky) 
 47. Live-Action Maria-Sama ga Miteru Main Cast Presented [online]. Anime News Network, 2010-04-26 [cit. 2021-03-15]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2010-04-30. (anglicky) 
 48. a b c d e WELKER, James; SUGANUMA, Kacuhiko. Celebrating Lesbian Sexuality: An Interview with Inoue Meimy, Editor of Japanese Lesbian Erotic Lifestyle Magazine Carmilla. Svazek 12. [s.l.]: Intersections: Gender, History and Culture in the Asian Context, 2006. Dostupné online. (anglicky) 
 49. ALC Publishing announces yuri manga Works by Eriko Tadeno [online]. Active Anime [cit. 2021-03-15]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2008-06-11. (anglicky) 
 50. a b Juri šimai [online]. ComiPedia [cit. 2019-09-22]. Dostupné online. (anglicky) 
 51. a b c Comic juri hime [online]. ComiPedia [cit. 2019-09-22]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2008-01-23. (anglicky) 
 52. a b c d Newtype USA Reviews Voiceful and First Love Sisters Vol. 1 [online]. Seven Seas Entertainment [cit. 2019-09-24]. Dostupné online. (anglicky) 
 53. Rakuen no Jōken [online]. Ichijinsha [cit. 2019-09-16]. Dostupné online. (japonsky) 
 54. Rakuen no Jouken / 楽園の条件 [online]. Okazu [cit. 2019-09-16]. Dostupné online. (japonsky) 
 55. RASMUSSEN, David. Kashimashi Review [online]. Anime Boredom [cit. 2019-09-17]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2008-08-21. (anglicky) 
 56. SANTOS, Carlo. Right Turn Only!! [online]. Anime News Networkm, 2008-02-05 [cit. 2019-09-17]. Dostupné online. (anglicky) 
 57. a b Kannazuki No Miko Reviews [online]. Mania.com [cit. 2019-09-17]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2015-04-09. (anglicky) 
 58. FRIEDMAN, Erica. Kannazuki no Miko – New Yuri Anime Season Autumn 2004 [online]. Okazu [cit. 2019-09-17]. Dostupné online. (anglicky) 
 59. a b Yuri anime & gemu daitokušú. [s.l.]: Comic juri hime S, 2007. ASIN B000VWRJGU. (japonsky) 
 60. a b Ichijinsha's info about Comic Yuri Hime S [online]. Ičidžinša [cit. 2019-09-22]. Dostupné online. (japonsky) 
 61. Rethinking Yuri: How Lesbian Mangaka Return the Genre to Its Roots [online]. The Mary Sue [cit. 2019-09-09]. Dostupné online. (anglicky) 
 62. Girl's Only listing at Amazon.co.jp [online]. Amazon.co.jp [cit. 2019-09-21]. Dostupné online. (japonsky) 
 63. Džoseidóši no LOVE wo egaita, danši kinsei no "Juri búmu" gajattekuru!? [online]. Cyzo [cit. 2019-09-20]. Dostupné online. (japonsky) 
 64. Ičidžinša. 中村成太郎@百合姫+gateau [online]. Twitter [cit. 2019-09-22]. Dostupné online. (japonsky) 
 65. コミック百合姫2017年2月号 [online]. Amazon.co.jp [cit. 2019-09-22]. Dostupné online. (japonsky) 
 66. Comic Yuri Hime S [online]. ComiPedia [cit. 2019-09-22]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2008-03-27. (anglicky) 
 67. Comic Bunch, Comic Yuri Hime S Mags to End Publication [online]. Anime News Network, 2010-06-18 [cit. 2019-09-22]. Dostupné online. (anglicky) 
 68. Ichijinsha Bunko Iris [online]. Ičidžinša [cit. 2019-09-22]. Dostupné online. (japonsky) 
 69. Hirari, 2014 SPRING Vol. 13 [online]. Šinšokan [cit. 2019-09-22]. Dostupné online. (japonsky) 
 70. FRIEDMAN, Erica. Yuri Manga: Mebae, Volume 1 [online]. Okazu [cit. 2019-09-22]. Dostupné online. (anglicky) 
 71. FRIEDMAN, Erica. Yuri Manga: Yuri Drill Anthology [online]. Okazu [cit. 2019-09-22]. Dostupné online. (anglicky) 
 72. FRIEDMAN, Erica. Yuri Anthology: Yuri + Kanojo [online]. Okazu [cit. 2019-09-22]. Dostupné online. (anglicky) 
 73. FRIEDMAN, Erica. Yuri Manga: Éclair Bleue: Anata ni Hibiku Yuri Anthology [online]. Okazu [cit. 2019-09-22]. Dostupné online. (anglicky) 
 74. Tsubomi Yuri Manga Magazine Ends Publication [online]. Anime News Network, 2012-12-14 [cit. 2019-09-22]. Dostupné online. (anglicky) 
 75. Houbunsha to Launch Tsubomi Yuri Manga Anthology [online]. Anime News Network, 2009-01-05 [cit. 2019-09-22]. Dostupné online. (anglicky) 
 76. Official website [online]. Galette Works [cit. 2019-09-22]. Dostupné online. (japonsky) 
 77. ガレット創刊号 [online]. Amazon.co.jp [cit. 2019-09-22]. Dostupné online. (japonsky) 
 78. a b FONT, Dillon. Pro Amateur Comics – Yuri Doujinshi Rica 'tte Kanji!? [online]. Animefringe [cit. 2019-09-23]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-03. (anglicky) 
 79. Yuri Manga in Anthropology Course [online]. Anime News Network [cit. 2019-09-23]. Dostupné online. (anglicky) 
 80. LUIS, Kerridwen. Unbounded Desires: A Cross-Cultural Look at Non-Heteronormative Sexualities Anth 166B [online]. Brandeis University, 2005-12-20 [cit. 2019-09-23]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2008-06-09. (anglicky) 
 81. ALC Publishing Presents Yuri Manga Anthology Yuri Monogatari 4 [online]. ComiPress [cit. 2019-09-23]. Dostupné online. (anglicky) 
 82. a b THOMPSON, Jason. Falling for Manga! Part 1: A Quick-hit Guide to Autumn 2007's Hottest Manga [online]. OtakuUSA [cit. 2019-09-23]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2008-06-22. (anglicky) 
 83. JManga.com Retail/Viewing Service Termination and Refund Notice [online]. 2013-03-18 [cit. 2019-09-24]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2013-03-18. (anglicky) 
 84. Viz Media Announces the Launch of New Yuri Manga Series Sweet Blue Flowers [online]. Viz Media [cit. 2019-09-24]. Dostupné online. (anglicky) 
 85. Yen Press Licenses Spirits & Cat Ears, A Kiss and White Lily for Her Manga [online]. Anime News Network [cit. 2019-09-24]. Dostupné online. (anglicky) 
 86. Tokyopop Restarts Manga Licensing With Konohana Kitan, Hanger, Futaribeya [online]. Anime News Network [cit. 2019-09-24]. Dostupné online. (anglicky) 
 87. New year, new yuri & BL! Featuring Yuri is My Job! Plus interview with Comic Yuri Hime’s Editor-in-Chief! [online]. Kodansha Comics [cit. 2019-09-25]. Dostupné online. (anglicky) 
 88. Digital Manga Launches New Yuri Dōjin Label on May 1 (Updated) [online]. Anime News Network [cit. 2019-09-25]. Dostupné online. (anglicky) 
 89. Yuri Visual Novel Kindred Spirits on the Roof Out Now [online]. Hardcore Gamer, 2016-02-12 [cit. 2019-09-25]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu. (anglicky) 
 90. SPARROW, A. E. 12 Days Review [online]. IGN [cit. 2019-09-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 91. その花びらにくちづけを (Sono Hanabira ni Kuchizuke o) [online]. a1c [cit. 2019-10-13]. Dostupné online. (japonsky) 
 92. Hitoma Iruma's Adachi to Shimamura Yuri Novels Get TV Anime [online]. Anime News Network, 2019-05-06 [cit. 2019-09-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 93. MORISHIMA, Akiko. YurixYuri Kenbunroku. [s.l.]: Comic juri hime, 2007. ASIN B000PAAJN8. (japonsky) 
 94. 特製描き下ろし漫画カードがついてくる!「キューンとする百合ドリルフェア」開催決定! [online]. Kadokawa Šoten [cit. 2019-09-20]. Dostupné online. (japonsky) 
 95. a b c Comic-Con International 2007: Seven Seas [online]. Anime News Network [cit. 2019-09-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 96. MARTIN, Theron. Review [online]. Anime News Network [cit. 2019-10-12]. Dostupné online. (anglicky) 
 97. FRIEDMAN, Erica. Yuri Anime: Riddle Story of a Devil (English) End of Season Review [online]. Yuricon [cit. 2019-10-12]. Dostupné online. (anglicky) 
 98. Yuri Anime: First Look at Riddle Story of a Devil Anime (English) Guest Review by Eric P. [online]. Yuricon [cit. 2019-10-12]. Dostupné online. (anglicky) 
 99. …兎角が晴の百合キスでデレる [Tokaku is embarrassed by Haru's yuri kiss] [online]. New Akiba (media company) [cit. 2019-10-12]. Dostupné online. (japonsky) 
 100. Fetishistic yuri-anime Angel’s Drop [online]. New Akiba (media company) [cit. 2019-09-21]. Dostupné online. (japonsky) 
 101. Official manga site [online]. Comic Meteor [cit. 2019-09-21]. Dostupné online. (japonsky) 
 102. Fairy Tale Fantasy Anime "Angel’s Drop" to Begin Broadcasting This Month [online]. Tokyo Otaku Mode (media company) [cit. 2019-09-21]. Dostupné online. (anglicky) 
 103. Series: Bloom Into You [online]. Seven Seas Entertainment [cit. 2019-09-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 104. FRIEDMAN, Erica. Yuri Manga: Blue [online]. Okazu [cit. 2019-09-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 105. Yuri anime & gemu tokušú. [s.l.]: Comic juri hime, 2007. ASIN B000TCTTCY. (japonsky) 
 106. Yuri Hime Scoop Land. Svazek 4. [s.l.]: Comic juri hime S, 2008. ASIN B0015S8XLO. (japonsky) 
 107. FRIEDMAN, Erica. Yuri Manga: Chirality [online]. Yuricon, 2004-09-02 [cit. 2019-09-21]. Dostupné online. (anglicky) 
 108. Seven Seas Licenses Saburouta's Yuri Manga Citrus [online]. Anime News Network, 2014-01-31 [cit. 2019-09-21]. Dostupné online. (anglicky) 
 109. FRIEDMAN, Erica. Yuri Anime: El Cazador, End of Season Review [online]. Yuricon, 2007-10-24 [cit. 2019-09-27]. Dostupné online. (anglicky) 
 110. FRIEDMAN, Erica. Yuri Network News [online]. Yuricon [cit. 2019-09-27]. Dostupné online. (anglicky) 
 111. THOMAS, Miles. FEATURE: Queer Discovery in "Flip Flappers" [online]. Crunchyroll [cit. 2019-09-27]. Dostupné online. (anglicky) 
 112. Flower Tales (花物語) Manga Guest Review by Michelle W. [online]. Yuricon [cit. 2019-09-27]. Dostupné online. (anglicky) 
 113. FRIEDMAN, Erica. Yuri Short Story: Yoshiya Nobuko’s Yellow Rose [online]. Yuricon [cit. 2019-09-27]. Dostupné online. (anglicky) 
 114. FRIEDMAN, Erica. Yuri Visual Novel: Flowers: Le Volume Sur Printemps, Guest Review by Jye N. [online]. Yuricon [cit. 2019-09-27]. Dostupné online. (anglicky) 
 115. HODGKINS, Crystalyn. Sato's Fragtime Yuri Manga Gets Anime Adaptation [online]. Anime News Network [cit. 2019-09-27]. Dostupné online. (anglicky) 
 116. Futaribeya: A Room for Two, Vol. 1 [online]. Tokyopop [cit. 2019-09-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-09-27. (anglicky) 
 117. FRIEDMAN, Erica. Yuri Manga: Girl Friends, Volume 1 [online]. Yuricon, 2008-02-08 [cit. 2019-09-27]. Dostupné online. (anglicky) 
 118. FRIEDMAN, Erica. Yuri Network News – January 21, 2012 [online]. [cit. 2019-09-27]. Dostupné online. (anglicky) 
 119. Yuri Network News – January 28, 2012 [online]. Yuricon [cit. 2019-09-27]. Dostupné online. (anglicky) 
 120. Official anime site, 第5話--第6話 contains screenshots of some yuri-scenes [online]. CAMMOT Animation Project [cit. 2019-09-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-06-08. (japonsky) 
 121. New ecchi-yuri anime in 2012 [online]. VeryCD/178.com [cit. 2019-09-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-04. (čínsky) 
 122. FRIEDMAN, Erica. Top Ten Yuri Manga of 2008 [online]. Yuricon [cit. 2019-09-27]. Dostupné online. (anglicky) 
 123. Top Ten Yuri of 2009 [online]. Yuricon [cit. 2019-09-27]. Dostupné online. (anglicky) 
 124. Top Ten Yuri of 2010 [online]. Yuricon [cit. 2019-09-27]. Dostupné online. (anglicky) 
 125. Top Ten Yuri Manga of 2011 [online]. Yuricon [cit. 2019-09-27]. Dostupné online. (anglicky) 
 126. FRIEDMAN, Erica. Top Ten Yuri of 2012 [online]. Yuricon [cit. 2019-09-27]. Dostupné online. (anglicky) 
 127. Yuri Manga: Hanjuku Joshi, Volume 1 [online]. Yuricon [cit. 2019-09-27]. Dostupné online. (anglicky) 
 128. Yuri Manga; Hanjuku Joshi, Volume 2 [online]. Yuricon [cit. 2019-09-27]. Dostupné online. (anglicky) 
 129. SHERMAN, Jennifer. Happy Sugar Life Anime Reveals Main Character Visuals [online]. Anime News Network [cit. 2019-09-27]. Dostupné online. (anglicky) 
 130. FRIEDMAN, Erica. Yuri Manga: Haru Natsu Aki Fuyu [online]. Yuricon [cit. 2019-09-27]. Dostupné online. (anglicky) 
 131. Yuri Mini-Drama CD: Haru Natsu Aki Fuyu [online]. Yuricon [cit. 2019-09-27]. Dostupné online. (anglicky) 
 132. Yuri Drama CD: Haru Natsu Aki Fuyu: Gyakushuu no Akazukin-chan [online]. Yuricon [cit. 2019-09-27]. Dostupné online. (anglicky) 
 133. HEN 1 [online]. Šúeiša [cit. 2019-09-27]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2016-10-11. (japonsky) 
 134. Inugami-san to Nekoyama-san Yuri Manga Gets Anime [online]. Anime News Network, 2014-01-07 [cit. 2019-09-27]. Dostupné online. (anglicky) 
 135. Iono the Fanatics [online]. MooNPhase [cit. 2019-09-27]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2008-01-05. (japonsky) 
 136. TIU, Diane. Yami to Bōshi to Hon no Tabibito Review [online]. THEM Anime Reviews [cit. 2019-10-19]. Dostupné online. (anglicky) 
 137. Yuri Manga Yurikuma Arashi Volume 1 [online]. Yuricon, 2015-01-25 [cit. 2019-10-19]. Dostupné online. (anglicky) 
 138. Official manga site is hosting a trial version of manga’s part. [online]. Dengeki Comics EX (Kadokawa Corporation) [cit. 2019-10-19]. Dostupné online. (japonsky) 
 139. Yuri Seijin Naoko-san Manga Gets Anime [online]. Anime News Network [cit. 2019-10-19]. Dostupné online. (anglicky) 
 140. FRIEDMAN, Erica. Yuri Network News: July 14, 2012 [online]. Yuricon [cit. 2019-10-19]. Dostupné online. (anglicky) 
 141. YuruYuri (ゆるゆり) [online]. Ičidžinša [cit. 2019-10-19]. Dostupné online. (japonsky) 
 142. a b c FRIEDMAN, Erica. Top Ten Yuri Anime of 2009 [online]. Yuricon [cit. 2019-10-09]. Dostupné online. (anglicky) 
 143. Old official site of Kanamewo ONA [online]. Rapparu [cit. 2019-10-09]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2016-11-16. (japonsky) 
 144. New official site of ONAs [online]. Rapparu [cit. 2019-10-09]. Dostupné online. (japonsky) 
 145. Kanamewo [online]. Chuing.net [cit. 2019-10-09]. Dostupné online. (korejsky) 
 146. FRIEDMAN, Erica. Kannazuki no Miko – New Yuri Anime Season Autumn 2004 [online]. Yuricon [cit. 2019-10-09]. Dostupné online. (anglicky) 
 147. SERIES: Kase-san and... [online]. Seven Seas Entertainment [cit. 2019-10-09]. Dostupné online. (anglicky) 
 148. LOVERIDGE, Lynzee. Voice Actresses Star in Live-Action Yuri Anthology Film [online]. Anime News Network [cit. 2019-10-09]. Dostupné online. (anglicky) 
 149. FRIEDMAN, Erica. Yuri Network News – December 3, 2011 [online]. Yuricon [cit. 2019-10-09]. Dostupné online. (anglicky) 
 150. Kiss and White Lily for My Dearest Girl GN 1 [online]. Anime News Network, 2017-03-28 [cit. 2019-10-09]. Dostupné online. (anglicky) 
 151. PERALTA, Gabriel. The Hidden Depths of Miss Kobayashi's Dragon Maid [online]. Anime News Network [cit. 2019-10-11]. Dostupné online. (anglicky) 
 152. FRIEDMAN, Erica. Yuri Network News [online]. Yuricon [cit. 2019-10-11]. Dostupné online. (anglicky) 
 153. FRIEDMAN, Erica. Miss Kobayashi’s Dragon Maid Anime [online]. Yuricon [cit. 2019-10-11]. Dostupné online. (anglicky) 
 154. FRIEDMAN, Erica. Yuri Network News [online]. Yuricon [cit. 2019-10-09]. Dostupné online. (anglicky) 
 155. LAU, Enoch. Steel Angel Kurumi 2 Review [online]. [cit. 2019-10-13]. Dostupné online. (anglicky) 
 156. Kuttsukiboshi OVA's Part 2 Trailer Reveals Date [online]. Animekon, 2012-03-12 [cit. 2019-10-09]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2016-07-29. (anglicky) 
 157. a b Yuri Works File. [s.l.]: Ičidžinša, 2008. ISBN 978-4-7580-7015-7. (japonsky) 
 158. FRIEDMAN, Erica. Yuri Manga: Love Vibes [online]. Yuricon [cit. 2019-10-11]. Dostupné online. (anglicky) 
 159. Live-Action Movie: Kakera, A Piece of Our Lives [online]. Yuricon [cit. 2019-10-11]. Dostupné online. (anglicky) 
 160. Media Blasters Adds Kishi's Maka-Maka Color Yuri Manga [online]. Anime News Network, 2008-06-23 [cit. 2019-10-11]. Dostupné online. (anglicky) 
 161. HAIRSTON, Marc. The Yin and Yang of Schoolgirl Experiences: Maria-sama ga miteru and Azumanga Daioh. Svazek 1. [s.l.]: Mechademia: An Annual Forum for Anime, Manga, and the Fan Arts, 2006. Dostupné online. S. 177–180. (anglicky) 
 162. Maria Holic Manga Confirmed to Get TV Anime [online]. Anime News Network, 2008-08-07 [cit. 2019-10-11]. Dostupné online. (anglicky) 
 163. FRIEDMAN, Erica. Yuri Manga: MURCIÉLAGO, Volume 1 [online]. Yuricon [cit. 2019-10-11]. Dostupné online. (anglicky) 
 164. SILVERMAN, Rebecca. Review [online]. Anime News Network [cit. 2019-10-11]. Dostupné online. (anglicky) 
 165. Yuri Manga: Octave Volume 1 [online]. Yuricon, 2008-10-29 [cit. 2019-10-12]. Dostupné online. (anglicky) 
 166. FRIEDMAN, Erica. Yuri Network News – May 19, 2018 [online]. Yuricon [cit. 2019-10-12]. Dostupné online. (anglicky) 
 167. DRAZEN, Patrick. Anime Explosion! The What? Why? & Wow! of Japanese Animation. [s.l.]: Stone Bridge Press, 2002. ISBN 1-880656-72-8. S. 98–100. (anglicky) 
 168. a b c Friedman, Erica; členové Yuricon Mailing List. Yuri 101 [online]. Yuricon [cit. 2019-11-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 169. THOMPSON, Jason. Tokyo Love ~ Rica ‘tte Kanji!? [online]. Yuricon [cit. 2019-10-18]. Dostupné online. (anglicky) 
 170. FRIEDMAN, Erica. Top Ten Yuri Manga of 2008 [online]. Yuricon [cit. 2019-10-18]. Dostupné online. (anglicky) 
 171. Top Ten Yuri Manga of 2012 [online]. Yuricon [cit. 2019-10-18]. Dostupné online. (anglicky) 
 172. Tachi's Yuri 4-panel Manga Sakura Trick Gets TV Anime [online]. Anime News Network [cit. 2019-10-13]. [htpps://www.animenewsnetwork.com/news/2013-06-13/tachi-yuri-4-panel-manga-sakura-trick-gets-tv-anime Dostupné online]. (anglicky) 
 173. Yuri Game: Sapphism no Gensou, Guest Review by Mara [online]. Yuricon [cit. 2019-10-13]. Dostupné online. (anglicky) 
 174. Sasameki Koto Yuri Manga Gets TV Anime Green-Lit [online]. Anime News Network [cit. 2019-10-13]. Dostupné online. (anglicky) 
 175. FRIEDMAN, Erica. Šódžo sekuto [online]. Yuricon [cit. 2019-10-13]. Dostupné online. (anglicky) 
 176. CHAVEZ, Eduardo M. Stray Little Devil Vol 4 Review [online]. AnimeOnDVD.com [cit. 2019-10-13]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2008-05-10. (anglicky) 
 177. Takako Shimura's Aoi Hana Yuri Manga Gets TV Anime [online]. Anime News Network, 2009-03-06 [cit. 2019-10-13]. [htpps://www.animenewsnetwork.com/news/2009-03-06/takako-shimura-aoi-hana-school-manga-gets-tv-anime Dostupné online]. (anglicky) 
 178. WELKER, James. Lesbian Voices: Canada and the World: Theory, Literature, Cinema. [s.l.]: Allied Publishers Pvt, 2006. ISBN 81-8424-075-9. Kapitola Drawing Out Lesbians: Blurred Representations of Lesbian Desire in Shōjo Manga. (anglicky) 
 179. FRIEDMAN, Erica. Revolutionary Girl Utena Anime Box Set – Disk 1 [online]. Yuricon, 2011-05-30 [cit. 2019-10-12]. Dostupné online. (anglicky) 
 180. Kunihiko Ikuhara. Episode 37: Commentary. [s.l.]: Nozomi Entertainment, 2011. 
 181. FRIEDMAN, Erica. Yuri Network News – February 17, 2018 [online]. Yuricon [cit. 2019-10-18]. Dostupné online. (anglicky) 
 182. FRIEDMAN, Erica. Yuri Network News – June 30, 2018 [online]. Yuricon [cit. 2019-10-11]. Dostupné online. (anglicky) 
 183. Cune Yuri Drill Anthology Fair [online]. Kadokawa Šoten [cit. 2019-10-11]. Dostupné online. (japonsky) 
 184. FRIEDMAN, Erica. Yuri Network News – April 25, 2015 [online]. Yuricon [cit. 2019-10-18]. Dostupné online. (anglicky) 
 185. ISHIKAWA, Naoya. Anime-info on official webpage of one-man yuri animator Naoya Ishikawa [online]. Išikawa-Pro [cit. 2019-10-18]. Dostupné online. (japonsky) 
 186. NAKAMURA, Kanko. Pure Yuri Anthology Hirari. [s.l.]: Šinšokan, 2014. ISBN 978-4-403-67155-5. Kapitola TsubaKuma!. (japonsky) 
 187. MARTIN, Theron. Review [online]. Anime News Network [cit. 2019-10-18]. Dostupné online. (anglicky) 
 188. Watashi ni Tenshi ga Maiorita! Manga Gets TV Anime at Doga Kobo [online]. Anime News Network, 2018-06-14 [cit. 2019-10-19]. Dostupné online. (anglicky) 
 189. FRIEDMAN, Erica. Top Ten Yuri of 2010 [online]. Yuricon [cit. 2019-10-19]. Dostupné online. (anglicky) 
 190. .hack//Sign Review [online]. CAA: Christian Anime Alliance [cit. 2019-11-01]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2007-12-18. (anglicky) 
 191. FRIEDMAN, Erica. Aim for the Ace [online]. Yuricon [cit. 2019-11-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 192. TOLENTINO, Josh. Japanator's Spring 2011 Preview: Part 1. A Channel [online]. Japanator.com [cit. 2019-11-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 193. Agent Aika Final Battle Review [online]. DVD Vision Japan [cit. 2019-11-01]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2008-02-28. (anglicky) 
 194. BEARD, Jeremy A. Air Master Review [online]. THEM Anime Reviews [cit. 2019-11-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 195. TUCKER, Derrick L. Air Master Review [online]. THEM Anime Reviews [cit. 2019-11-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 196. あかねさす少女 テレビアニメ [online]. Kakaku.com [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (japonsky) 
 197. 壁になりたい!百合アニメ人気投票 [online]. Kakaku.com [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (japonsky) 
 198. Case Number 06265: Small Claims Court [online]. DVD Verdict [cit. 2019-12-28]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2016-04-08. (anglicky) 
 199. BEVERIDGE, Chris. Cyberteam In Akihabara Vol. #2 [online]. Mania.com [cit. 2019-12-28]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2015-04-18. (anglicky) 
 200. Recenzja. Svazek 284 (2245). [s.l.]: Małgorzata Kaczarowska, 2011. (polsky) 
 201. FRIEDMAN, Erica. Snatches of Yuri [online]. Yuricon [cit. 2019-11-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 202. KAISER, Vrai. [Review] Anima Yell! – Episode 1 [online]. Anime Feminist [cit. 2019-11-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 203. a b FRIEDMAN, Erica. Yuri Anime: Bee Train does it again [online]. Yuricon [cit. 2019-11-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 204. FRIEDMAN, Erica. Yuri Manga: Bakuretsu Tenshi, Volume 1 [online]. Yuricon, 2005-04-26 [cit. 2019-12-27]. Dostupné online. (anglicky) 
 205. Yuri Manga: Bakaretsu Tenshi, Volume 2 [online]. Yuricon [cit. 2019-12-27]. Dostupné online. (anglicky) 
 206. FRIEDMAN, Erica. Yuri Manga: Bakaretsu Tenshi, Volume 2 [online]. Yuricon, 2005-10-16 [cit. 2019-12-27]. Dostupné online. (anglicky) 
 207. BROWN, Rebecca. An Introduction to Yuri Manga and Anime (page 3) [online]. AfterEllen.com, 2005 [cit. 2019-12-27]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu. (anglicky) 
 208. FRIEDMAN, Erica. Yuri Network News – October 22, 2011 [online]. Yuricon [cit. 2019-12-27]. Dostupné online. (anglicky) 
 209. MARTIN, Theron. Review [online]. Anime News Network [cit. 2019-12-27]. Dostupné online. (anglicky) 
 210. FRIEDMAN, Erica. Yuri Anime: Bubblegum Crisis/Bugglegum Crash [online]. Yuricon, 2005-02-15 [cit. 2019-12-27]. Dostupné online. (anglicky) 
 211. Cardcaptor Sakura Memorial Book. [s.l.]: Kodanša, 2001. ISBN 978-4-06-324535-6. (japonsky) 
 212. FRIEDMAN, Erica. Yuri Network News [online]. Yuricon [cit. 2019-11-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 213. FRIEDMAN, Erica. Yuri Manga: Choir!, Volume 1 [online]. Yuricon, 2008-11-10 [cit. 2019-12-28]. Dostupné online. (anglicky) 
 214. Recenzja. Svazek 236 (4530). [s.l.]: [s.n.], 2018. Dostupné online. (polsky) 
 215. CROCKER, Janet. Cosplay Complex Review [online]. Animefringe [cit. 2019-12-28]. Jenny, a rabid Italian lesbian with cat fangs who loves Athena.. Dostupné online. (anglicky) 
 216. FUKUDA, Mitsuo. 「クロスアンジュ 天使と竜の輪舞(ロンド)」 クリスマス・ファンミーティング♪ [online]. [cit. 2019-12-28]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2016-03-05. (japonsky) 
 217. Text of interview [online]. The Funnel [cit. 2019-12-28]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-12-28. (japonsky) 
 218. Hard yuri sex in ep. 2 [online]. New Akiba [cit. 2019-12-28]. Dostupné online. (japonsky) 
 219. Lesbian play (in Zola's yuri harem) in ep. 4 [online]. New Akiba [cit. 2019-12-28]. Dostupné online. (japonsky) 
 220. Lesbian play in ep. 18 [online]. New Akiba [cit. 2019-12-28]. Dostupné online. (japonsky) 
 221. Yuri love confession and yuri kiss in ep. 23 [online]. New Akiba [cit. 2019-12-28]. Dostupné online. (japonsky) 
 222. FRIEDMAN, Erica. Cutey Honey [online]. Yuricon [cit. 2019-12-28]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-03. (anglicky) 
 223. BEVERIDGE, Chris. Chu-Bra Episode #09 Review [online]. Mania.com [cit. 2019-12-28]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2015-04-19. (anglicky) 
 224. SNYDER, Jon. Annotated Anime: Winter 2010 Week 9. Chu-Bra!! 09 [online]. Japanator.com [cit. 2019-12-28]. Dostupné online. (anglicky) 
 225. BECKETT, James. DARLING in the FRANXX Episode 18 [online]. Anime News Network [cit. 2019-12-28]. Dostupné online. (anglicky) 
 226. THOM, Martin. El-Hazard OVA Vol. #3 Review [online]. AnimeOnDVD.com [cit. 2019-12-28]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu. (anglicky) 
 227. FRIEDMAN, Erica. Yuri Network News – February 23, 2019 [online]. Yuricon [cit. 2019-12-28]. Dostupné online. (anglicky) 
 228. Yuri kiss in ep. 2 of 2nd season [online]. New Akiba [cit. 2019-12-28]. Dostupné online. (japonsky) 
 229. Yuri kiss in ep. 3 of 2nd season [online]. New Akiba [cit. 2019-12-28]. Dostupné online. (japonsky) 
 230. Yuri kiss in ep. 4 of 2nd season [online]. New Akiba [cit. 2019-12-28]. Dostupné online. (japonsky) 
 231. ...イリヤと美遊、とっても仲良し(百合的に)! [online]. Terrafor from Maximlight [cit. 2019-12-28]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu. (japonsky) 
 232. ROSS, Carlos. Iczer-One Review [online]. THEM Anime Reviews [cit. 2019-12-28]. Dostupné online. (anglicky) 
 233. FRIEDMAN, Erica. Yuri Manga: Gakuen Alice, Volume 1 [online]. Yuricon [cit. 2019-12-31]. Dostupné online. (anglicky) 
 234. Yuri Anime: Gakuen Alice [online]. Yuricon} [cit. 2019-12-31]. Dostupné online. (anglicky) 
 235. Yuri Anime: Gakuen Alice Update [online]. Yuricon [cit. 2019-12-31]. Dostupné online. (anglicky) 
 236. PEZZANO, Kevin. Review [online]. RevolutionSF [cit. 2019-12-31]. Dostupné online. (anglicky) 
 237. Case Number 06634 [online]. DVD Verdict [cit. 2019-12-31]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2016-04-05. (anglicky) 
 238. ROSS, Carlos. Review [online]. T.H.E.M. Anime Reviews [cit. 2019-12-31]. Dostupné online. (anglicky) 
 239. Lesbians in Anime and Manga - The List [online]. Yuricon [cit. 2019-12-31]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2010-12-25. (anglicky) 
 240. GILVEAR, Kevin. Girls Bravo Volume 1 Review [online]. DVD Times [cit. 2019-12-31]. Further examples come later when Kirie runs into Kosame in episode 4, and thus we get another character insight when we learn that Kosame is a lesbian and fancies Kirie.. Dostupné online. (anglicky) 
 241. FRIEDMAN, Erica. Yuri Anime: Best Student Council, Volume 1 [online]. Yuricon, 2007-04-18 [cit. 2019-12-27]. Dostupné online. (anglicky) 
 242. Interview with CVs, Kotobuki's words about yuri [online]. Famicú [cit. 2019-12-31]. Dostupné online. (japonsky) 
 243. Interview with CVs, another Kotobuki's words about yuri [online]. 4Gamer.net [cit. 2019-12-31]. Dostupné online. (japonsky) 
 244. Ep.3 with yuri scenes [online]. Terrafor from Maximlight [cit. 2019-12-31]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2015-04-2. (japonsky) 
 245. FRIEDMAN, Erica. Top Ten Yuri Manga of 2010 [online]. [cit. 2019-12-31]. Dostupné online. (anglicky) 
 246. Yuri Manga: Gunsmith Cats Burst, Volume 5 [online]. Yuricon [cit. 2019-12-31]. Dostupné online. (anglicky) 
 247. TOOLE, Mike. Hanaukyo Maid Team: La Verite vols. 1–3 Review [online]. Anime Jump [cit. 2019-12-31]. The maids are rounded out by Yashima, a security maid with dark skin, a speech impediment, and a lesbian crush on Konoe.. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2007-11-07. (anglicky) 
 248. Recenzja. Svazek 66 (3711). [s.l.]: Małgorzata Kaczarowska, 2015. Dostupné online. (polsky) 
 249. Recenzja. Svazek 281 (4256). [s.l.]: Małgorzata Kaczarowska, 2017. Dostupné online. (polsky) 
 250. FRIEDMAN, Erica. Yuri News This Week – June 14, 2008 [online]. Yuricon [cit. 2019-11-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 251. BEVERIDGE, Chris. Ikki Tosen Vol. #3 Review [online]. AnimeOnDVD.com [cit. 2020-01-01]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2005-09-08. (anglicky) 
 252. JONES, Davey C. 'Ikki Tousen The Complete Thinpack Collection [online]. Active Anime [cit. 2020-01-01]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2017-09-21. (anglicky) 
 253. SILVERMAN, Rebecca. Review [online]. Anime News Network [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 254. Review (anime) [online]. T.H.E.M. Anime Reviews [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 255. Review (anime) [online]. T.H.E.M. Anime Reviews [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 256. FRIEDMAN, Erica. Top Ten Yuri Manga of 2010 [online]. Yuricon [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 257. Top Ten Yuri Anime of 2012 [online]. Yuricon [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 258. Jormungand Perfect Order Anime Guest Review by Mara [online]. Yuricon [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 259. Jormungand Anime [online]. Yuricon [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 260. FRIEDMAN, Erica. Yuri Network News – August 9, 2014 [online]. Yuricon [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 261. Katsugeki Shoujo Tanteidan (recenzja anime). [s.l.]: Małgorzata Kaczarowska Dostupné online. (polsky) 
 262. 활극소녀 탐정단 [online]. Chuing.net [cit. 2020-01-01]. She has feelings for Yuriko which she shows with kissing her.. Dostupné online. (korejsky) 
 263. FRIEDMAN, Erica. Yuri Manga: Eternal Alice Rondo, Volume 2 [online]. Yuricon [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 264. Yuri Manga: Eternal Alice Rondo, Volume 3 [online]. Yuricon [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 265. Review (anime) [online]. T.H.E.M. Anime Reviews [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 266. ALEXANDER, Matthew. Key Princess Story: Eternal Alice Rondo Vol. #03 [online]. Mania.com [cit. 2020-01-01]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2015-04-18. (anglicky) 
 267. Key Princess Story: Eternal Alice Rondo Vol. #04 [online]. Mania.com [cit. 2020-01-01]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2015-04-18. (anglicky) 
 268. Kakegurui Anime (English) Guest Review by Mariko S. [online]. Yuricon [cit. 2019-11-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 269. Review (anime) [online]. T.H.E.M. Anime Reviews [cit. 2019-11-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 270. FRIEDMAN, Erica. Yuri Network News – December 11, 2010 [online]. Yuricon [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 271. ...百合風呂[Yuri bath] [online]. New Akiba [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (japonsky) 
 272. FRIEDMAN, Erica. Kill La Kill Anime [online]. Yuricon [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 273. FRIEDMAN, Erica. Yuri Network News – April 12, 2014 [online]. Yuricon [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 274. FRIEDMAN, Erica. Yuri Network News – October 22, 2011 [online]. Yuricon [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 275. メインキャストコメント [with Tōyama's and Nitta's words about yuri love between Naichan and Gacchan)] [online]. MoCa News [cit. 2019-11-01]. Dostupné online. (japonsky) 
 276. FRIEDMAN, Erica. Yuri Manga: Kyoshiro to Towa no Sora, Volume 2 [online]. Yuricon [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 277. NAPIER, Susan J. The Worlds of Japanese Popular Culture: Gender, Shifting Boundaries and Global Culture. [s.l.]: Cambridge University Press, 1998. Dostupné online. ISBN 0-521-63128-9. Kapitola Vampires, Psychic Girls, Flying Women and Sailor Scouts, s. 97 a p.107. 
 278. FRIEDMAN, Erica. Yuri Anime: Koihime Musou [online]. Yuricon, 2008-09-01 [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 279. FRIEDMAN, Erica. He is My Master Manga, Volume 1 [online]. Yuricon, 2008-02-12 [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 280. MARTIN, Theron. Review [online]. Anime News Network [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 281. Steel Angel Kurumi Vol. 1 – Angel On My Shoulder Review [online]. Otaku Review, 2004-10-08 [cit. 2020-01-01]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2016-03-24. (anglicky) 
 282. CHAPMAN, Jacob. Scum's Wish Episode 4 [online]. Anime News Network [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 283. yuri in ep. 4 [online]. [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (japonsky) 
 284. FRIEDMAN, Erica. Loveless [online]. Yuricon [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 285. FRIEDMAN, Erica. Yuri Anime: Madlax [online]. Yuricon [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 286. a b FRIEDMAN, Erica. Negima [online]. Yuricon [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 287. FRIEDMAN, Erica. Nanoha [online]. Yuricon [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 288. FRIEDMAN, Erica. Magical Girl Ore Anime (English) [online]. Yuricon [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 289. Top Yuri Anime List of 2016 [online]. Yuricon [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 290. Magical Girl Spec-Ops Asuka Anime Guest Review by Mariko S. (English) [online]. Yuricon [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 291. FRIEDMAN, Erica. Mawaru Penguindrum (輪るピングドラム) Anime [online]. Yuricon [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 292. Top (?) Ten Yuri Anime of 2011 [online]. Yuricon [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 293. Maze TV [online]. T.H.E.M. Anime Reviews [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 294. Yuri Anime: Mikagura School Suite, Guest Review by Mariko S [online]. Yuricon [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 295. FRIEDMAN, Erica. Yuri Anime: Mnemosyne 2 [online]. Yuricon, 2008-03-12 [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 296. Confidential Confessions Volume 4 [online]. Tokyopop [cit. 2019-12-28]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2008-05-06. (anglicky) 
 297. FRIEDMAN, Erica. Top Ten Yuri Anime of 2012 [online]. Yuricon [cit. 2019-12-27]. Dostupné online. (anglicky) 
 298. Yuri Anime: Bodacious Space Pirates [online]. Yuricon [cit. 2019-12-27]. Dostupné online. (anglicky) 
 299. Bodacious Space Pirates 2 Anime, Disk 1 [online]. Yuricon [cit. 2019-12-27]. Dostupné online. (anglicky) 
 300. Bodacious Space Pirates 2 Anime, Disk 2 [online]. Yuricon [cit. 2019-12-27]. Dostupné online. (anglicky) 
 301. FRIEDMAN, Erica. Myself:Yourself Anime [online]. Yuricon [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 302. DIVERS, Allen. Najica Blitz Tactics DVD 1 Review [online]. Anime News Network [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 303. FRIEDMAN, Erica. Yuri Anime: Ninja Nonsense, Volume 4 (English) [online]. Yuricon, 2007-07-12 [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 304. FRIEDMAN, Erica. Yuri Network News – (百合ネットワークニュース) – December 27, 2014 [online]. Yuricon, 2014-12-27 [cit. 2019-11-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 305. Non Non Byori Anime (Guest Review by Bradley M.) [online]. Yuricon [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 306. FRIEDMAN, Erica. Plastic Little Anime and Manga (English) [online]. Yuricon [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 307. ANDERSON, Matthew. Project Ako Review [online]. DVD Vision Japan [cit. 2020-01-01]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2007-12-12. (anglicky) 
 308. SMITH, Lesley. Puni Puni Poemy Review [online]. DVD Times [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 309. FRIEDMAN, Erica. Yuri Anime: Queen's Blade Anime, Volume 1 (English) [online]. Yuricon, 2010-12-15 [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 310. FRIEDMAN, Erica. Yuri Manga: Rakka Ryuusui [online]. Yuricon, 2006-12-07 [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 311. FRIEDMAN, Erica. Top Yuri Anime of 2018 [online]. Yuricon [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 312. FRIEDMAN, Erica. Yuri Manga: Red Garden, Volume 1 [online]. Yuricon, 2007-04-19 [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 313. Recenzja. Svazek 142 (2103). [s.l.]: Małgorzata Kaczarowska, 2011. Dostupné online. (polsky) 
 314. CRANDOL, Mike. Review [online]. Anime News Network [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 315. S.S. ASTRO: Asashio Sogo Teachers’ ROom by Negi Banno [online]. Yen Press [cit. 2020-01-01]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-02-22. (anglicky) 
 316. FRIEDMAN, Erica. Top Ten Yuri Anime of 2014 [online]. Yuricon [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 317. Yuri Anime Sabagebu! (English) Guest Review by Elizabeth V. [online]. Yuricon [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 318. WELKER, James. Girl Reading Girl in Japan. [s.l.]: New York: Routledge, 2010. ISBN 978-0-415-54742-0. Kapitola 11. From The Cherry Orchard to Sakura no Sono: Translation and the Transfiguration of Gender and Sexuality in Shōjo Manga, s. 160–173. (anglicky) 
 319. FRIEDMAN, Erica. Live Action: Sakura no Sono Movie 2008 (櫻の園) [online]. Yuricon [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 320. Sakura no Sono (櫻の園) Manga – Guest Review by Katherine H. [online]. Yuricon [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 321. BRIENZA, Casey. Sasami: Magical Girls Club Review [online]. Anime News Network, 2009-01-02 [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 322. FRIEDMAN, Erica. Yuri Network News – September 27, 2009 [online]. Yuricon [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 323. Rrecenzja anime. Svazek 284 (2245). [s.l.]: Małgorzata Kaczarowska, 2011. Dostupné online. (polsky) 
 324. Yuri elements in ep. 7 [online]. New Akiba (media company) [cit. 2019-12-27]. Dostupné online. (japonsky) 
 325. Yuri elements in ep. 7 [online]. Terrafor from Maximlight (Media Company) [cit. 2019-12-27]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu. (japonsky) 
 326. Recenzja. [s.l.]: Małgorzata Kaczarowska, 2013. Dostupné online. (polsky) ... i w większości ogranicza się do podtekstów yuri, których w serii jest pełno.. 
 327. FRIEDMAN, Erica. Doki Doki School Hours Anime, Volume 1 [online]. Yuricon [cit. 2019-12-28]. Dostupné online. (anglicky) 
 328. FRIEDMAN, Erica. Doki Doki School Hours Anime, Volume 2 [online]. Yuricon [cit. 2019-12-28]. Dostupné online. (anglicky) 
 329. FRIEDMAN, Erica. Yuri Anime: Doki Doki School Hours, Volume 3 [online]. Yuricon [cit. 2019-12-28]. Dostupné online. (anglicky) 
 330. FRIEDMAN, Erica. Yuri Anime: Doki Doki School Hours, Volume 4 [online]. Yuricon [cit. 2019-12-28]. Dostupné online. (anglicky) 
 331. FRIEDMAN, Erica. Yuri Anime: Doki Doki School Hours, Volume 5 [online]. Yuricon [cit. 2019-12-28]. Dostupné online. (anglicky) 
 332. FROST, Marc. Seraphim Call Review [online]. Asian-Stuff [cit. 2020-01-01]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2008-05-11. (anglicky) 
 333. Recenzja. [s.l.]: Malgorzata Kaczarowska, 2018. Dostupné online. (polsky) Zreszta fanserwisu yuri jest tu ogólnie duzo.. 
 334. Soukou no Strain (recenzja anime). [s.l.]: Małgorzata Kaczarowska, 2007. Dostupné online. (polsky) … wplatając wątki komediowe i parodiujące shoujo ai […includes comedic and parodic shoujo-ai]. 
 335. BEVERIDGE, Chris. Str.A.In.: Strategic Armored Infantry Box Set [online]. Mania.com [cit. 2020-01-01]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2015-04-18. (anglicky) 
 336. KIMLINGER, Carl. Review [online]. Anime News Network [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 337. BEVERIDGE, Chris. Stratos 4 Vol. #3 Review [online]. AnimeOnDVD.com [cit. 2020-01-01]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2008-05-10. (anglicky) 
 338. FRIEDMAN, Erica. Strike Witches Anime [online]. Yuricon, 2009-02-12 [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 339. BEVERIDGE, Chris. Godannar Vol. #5 Review [online]. AnimeOnDVD.com [cit. 2019-12-31]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2008-05-10. (anglicky) 
 340. FRIEDMAN, Erica. Yuri Network News – October 22, 2011 [online]. Yuricon [cit. 2020-01-01]. ...creepy one-sided crush in Shinryaku!? Ika Musume. Dostupné online. (anglicky) 
 341. FRIEDMAN, Erica. Yuri Network News - April 20, 2013 [online]. Yuricon [cit. 2019-12-28]. Dostupné online. (anglicky) 
 342. JONES, Steve. Revue Starlight Episode 3 [online]. Anime News Network [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 343. Lady Snowblood Review [online]. RPGnet [cit. 2019-11-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 344. TRAN, Can. Anime Review of Tactical Roar [online]. GroundReport [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 345. FRIEDMAN, Erica. Yuri Network News (百合ネットワークニュース) – March 22, 2014 [online]. Yuricon [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 346. Tamako Market Anime, Guest Review by Katherine H. [online]. Yuricon [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 347. FRIEDMAN, Erica. Another Anime With Yuri In It: Touka Gettan [online]. Yuricon, 2008-02-01 [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 348. KIMLINGER, Carl. Review [online]. Anime News Network [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 349. Jones, Tim. Ultimate Girls Review [online]. THEM Anime [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 350. FRIEDMAN, Erica. Yuri Anime: Uta-Kata Revisited [online]. Yuricon, 2004-12-01 [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 351. 'Attack on Titan' voice actor talks Christa and Ymir romance [online]. SBS, 2017-08-24 [cit. 2019-11-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 352. FEATURE: Attack on Titan Q&A Panel at Animagic in Bonn, Germany [online]. Crunchyroll [cit. 2019-11-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 353. FRIEDMAN, Erica. Yuri Anime: Vandread-ful [online]. Yuricon [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 354. Venus Versus Virus Ultimate Guide [online]. Seven Seas Entertainment [cit. 2020-01-01]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-05-10. (anglicky) 
 355. SHAMOON, Deborah. Networks of Desire. 2. vyd. [s.l.]: University of Minnesota Press, 2007. Dostupné online. ISBN 978-0-8166-5266-2. Kapitola Revolutionary Romance: The Rose of Versailles and the Transformation of Shōjo Manga, s. 8, pp.10–11. (anglicky) 
 356. FRIEDMAN, Erica. Top Ten Yuri Anime of 2013 [online]. Yuricon [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 357. Vividred Operation Anime (English) Guest Review by Jennifer L. [online]. Yuricon [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Yoshiya Nobuko.jpg
a Japanese woman 吉屋信子(Yoshiya Nobuko)
Lilium longiflorum.jpg
Autor: unknown, Licence: CC BY-SA 2.0
CroesusXIncarna.jpg
Autor: ykkb, Licence: CC BY 3.0
A couple of Japanese school-girls. This picture is representative of the soft-yuri, which can be found in popular yuri series like Kin-iro Mosaic. The characters are original creations.