Křemičitany

Křemičitany (silikáty) jsou kyslíkaté sloučeniny křemíku. Jsou to látky vesměs nerozpustné ve vodě až na křemičitany alkalických kovů Na2SiO3 (vodní sklo, kapalné sklo) a K2SiO3. Křemičitany vápenaté, hlinité a železité jsou rozpustné v kyselinách a jsou součástí přírodních minerálních surovin pro průmysl stavebních hmot. Všechny křemičitany lze rozpustit v koncentrovaných roztocích alkalických hydroxidů nebo za vysokých teplot v jejich taveninách. Křemičitany jako minerály jsou nerosty nekovového vzhledu a obvykle jsou součástmi hornin. Jsou to nejrozšířenější látky v zemské kůře.

Využití

Křemičitany jako nerosty

Základní čtyřstěn

Spolu s křemenem patří křemičitany k nejrozšířenějším nerostům zemské kůry. Základní stavební jednotky křemičitanů jsou čtyřstěny (tetraedry) SiO44− (náboj 4−). Podle způsobu sdružování čtyřstěnů (tetraedrů) rozlišujeme 7 skupin silikátových minerálů:

 1. nesosilikáty (ostrůvkové křemičitany)
 2. sorosilikáty (skupinkové křemičitany)
 3. cyklosilikáty (kruhové křemičitany)
 4. inosilikáty (řetězcové křemičitany) s jednoduchým řetězcem
 5. inosilikáty (řetězcové křemičitany) se zdvojeným řetězcem – pruhem
 6. fylosilikáty (vrstvové křemičitany)
 7. tektosilikáty (skeletové křemičitany)

Do skupiny tektosilikátů jsou zahrnuty i přírodní modifikace SiO2.

Nesosilikáty

 • „ostrůvkovité“ silikáty s vzájemně nezávislými čtyřstěny [SiO4]4 –

Skupina fenakitu

Olivíny

Olivíny (Mg, Fe, Mn, Ni)2SiO4pevné roztoky forsteritu Mg2SiO4, fayalitu Fe2SiO4, tefroitu Mn2SiO4 a liebenbergitu Ni2SiO4; tetraedr; tvoří vyrostlice v tmavých horninách (čedič, gabro); tvrdost: 5 – 6; křehký, skelný; odrůda: chrysolitdrahokamová kvalita; Podkrkonoší, Doupov, Konstantinovy Lázně, Rudé moře, meteority, Německo a další; tvoří horninu – peridotit (olivínovec)

Granáty

Granáty vyskytují se často v přeměněných horninách; jsou podobné tvarem, ale mají různé složení: A3B2(SiO4)3 ... A = Mg/Fe/Mn/Ca ... B = Al/Fe; existuje nepřehledné množství smíšených odrůd; granáty mají různé barvy kromě modré; krystaly hojnoploché, kulovité – kosočtverečný dvanáctistěn (dodekaedr) a čtyřiadvacetistěn (ikositetraedr); vyplavené nalézány ve štěrcích, jinak v přeměněných horninách – mramorech, rulách, chloritech, svorech

 • grossulár – Ca3Al2(SiO4)3; Québec, Keňa; zelený nebo žlutooranžový
 • pyrop – český granát – Mg3Al2(SiO4)3; šperkový kámen, zasazuje se do stříbra; nalézá se v Českém ráji; malinké červené krystalky
 • almandin – Fe3Al2(SiO4)3; tmavočervený
 • andradit – Ca3Fe2(SiO4)3
 • spessartin – Mn3Al2(SiO4)3
 • uvarovit – Ca3Cr2(SiO4)3
 • hydrogrossulár – Ca3Al2Si2O8(SiO4)1-m(OH)4m

Skupina zirkonu

 • zirkon – ZrSiO4; odrůda: hyacint – drahokam
 • thorit – ThSiO4
 • hafnon – HfSiO4

Skupina Al2SiO5

Skupina humitu

 • humit – (Mg,Fe)7(SiO4)3(F,OH)2
 • norbergit – Mg3(SiO4)(F,OH)2
 • chondrodit – Mg5(SiO4)2(F,OH)2
 • klinohumit – Mg9(SiO4)4(F,OH)2

Datolit

 • datolit – CaBSiO4(OH)

Titanit

Chloritoid

Sorosilikáty

 • „skupinové“ silikáty s dvojicemi čtyřstěnů Si2O76 − (disilikátový anion) často v kombinaci s jednotlivými čtyřstěny SiO44 −

Disilikáty

 • hemimorfit (kalamín) – Zn4(Si2O7)(OH)2·H2O
 • lawsonit – CaAl2(Si2O7)(OH)2·H2O
 • ilvait – CaFe2+2Fe3+O(Si2O7)(OH)

Skupina epidotu

Skupina epidotu má jak (SiO4)4−, tak (Si2O7)6− anionty

 • epidot – Ca2(Al,Fe)3O(SiO4)(Si2O7)(OH)
 • zoisit, klinozoisit, tanzanit – Ca2Al3O(SiO4)(Si2O7)(OH)
 • allanit – Ca(Ce,La,Y,Ca)Al2(Fe2+,Fe3+)O(SiO4)(Si2O7)(OH)

Vesuvián

 • vesuvián – Ca10(Mg,Fe)2Al4(SiO4)5(Si2O7)2(OH)4; Hazlov; v přeměněných horninách

Cyklosilikáty

 • „kruhové“ silikáty se čtyřstěny spojenými do n-členného kruhu [SinO3n]2n −

3členný kruh

3členný kruh benitoitu
 • benitoit – BaTi(Si3O9)

4členný kruh

 • axinit – (Ca,Fe,Mn)3Al2(BO3)(Si4O12)(OH)

6členný kruh

6členný kruh berylu
 • beryl – Be3Al2Si6O18; obsahuje berylium, které se z něj získává; šestiboké sloupce; zbarvení do zelena; tvrdost 7,5 (drahokamová); skelný lesk; Písek, Poběžovice – drahokamová kvalita; Brazílie, Kolumbie, Ural, Egypt
  odrůdy:
 • turmalín – (Na,Ca)(Al,Li,Mg)3-(Al,Fe,Mn)6(Si6O18)(BO3)3(OH)4; velmi rozmanité barevné podoby; různé chemické složení; brousí se do prstenů;
  odrůdy:
  • rubelit
  • skoryl – NaFe2+3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4 (černý),
  • elbait – Na(LiAl)3Al6Si6O18(BO3)3(OH)4 (barevný)

Jednoduché inosilikáty

 • jednoduché řetězce čtyřstěnů [SinO3n]2n −

Pyroxeny

 • řada enstatit-ferrosilit – (Mg,Fe)SiO3 – tuhé roztoky enstatitu MgSiO3 a ferrosilitu FeSiO3
 • pigeonit – Ca1/4(Mg,Fe)7/4Si2O6
 • řada diopsid-hedenbergit – tuhé roztoky diopsidu CaMgSi2O6 a hedenbergitu CaFeSi2O6 i s příměsí sodíku – augit (Ca,Na)(Mg,Fe,Al)(Si,Al)2O6
 • řada sodných pyroxenů – tuhé roztoky jadeitu NaAlSi2O6 a aegirinu (akmitu) NaFe3+Si2O6
 • spodumen – LiAlSi2O6

Pyroxenoidy

 • wollastonit – CaSiO3
 • rhodonit – MnSiO3
 • pectolit

Dvojřetězcové inosilikáty

 • dvojité řetězce čtyřstěnů [Si4nO11n]6n −

Amfiboly

 • řada cummingtonitu = tuhé roztoky cummingtonitu Fe2Mg2Si8O22(OH)4 a gruneritu Fe7Si8O22(OH)2
 • řada tremolitu – tuhé roztoky tremolitu Ca2Mg5Si8O22(OH)2 s aktinolitem Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2
 • rohovec (hornblende) – (Ca,Na)2-3(Mg,Fe,Al)5Si6(Al,Si)2O22(OH)2
 • sodné amfiboly zahrnují glaukofán Na2Mg3Al2Si8O22(OH)2, riebeckit (azbest) Na3Fe2+3Fe3+2Si8O22(OH)2 a arfvedsonit Na3(Fe,Mg)4FeSi8O22(OH)2

Fylosilikáty

 • „lístkové“ silikáty čtyřstěny propojeny do rovinných vrstev [Si2nO5n]2n −

Skupina serpentinu

 • antigorit – Mg3Si2O5(OH)4
 • chrysotil – Mg3Si2O5(OH)4
 • lizardit – Mg3Si2O5(OH)4

Jílové minerály

Struktura illitu
 • kaolinit – Al2Si2O5(OH)4
 • illit – (K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2,(H2O)]
 • smektit
 • montmorillonit – (Na,Ca)1/3(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2•nH2O
 • vermiculit – (Mg,Fe,Al)3(Al,Si)4O10(OH)2•4H2O
 • mastek (talek) – Mg3Si4O10(OH)2
 • palygorskit – (Mg,Al)2Si4O10(OH)•4(H2O)
 • pyrofyllit – Al2Si4O10(OH)2

Slídové minerály

 • biotit – K(Mg,Fe)3(AlSi3O10(OH)2
 • muskovit – KAl2(AlSi3O10)(OH)2
 • flogopit – KMg3Si4O10(OH)2
 • lepidolit – K(Li,Al)2-3(AlSi3O10)(OH)2
 • margarit – CaAl2(Al2Si2O10)(OH)2
 • glaukonit – (K,Na)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10(OH)2

Skupina chloritu

 • chlorit – (Mg,Fe)3(Si,Al)4O10(OH)2•(Mg,Fe)3(OH)6

Tektosilikáty

Na tuto kapitolu je přesměrováno heslo Tektosilikát.
 • „skeletové“ silikáty se čtyřstěny tvořícími prostorovou (3D) síť [AlxSiyO2(x+y)]x −

Skupina SiO2

 • křemen – SiO2
 • tridymit – SiO2
 • cristobalit – SiO2

Živce

 • alkalické živce – neúplná řada tuhých roztoků ortoklasu KAlSi3O8 a albitu NaAlSi3O8 směsný minerál nazván anortoklas (Na,K)AlSi3O8; draselný živec KAlSi3O8 se vyskytuje ve třech modifikacích: vedle ortoklasu existuje také mikroklin (KAlSi3O8) a sanidin (KAlSi3O8)
 • plagioklasy = úplná řada tuhých roztoků albitu NaAlSi3O8 a anortitu CaAl2Si2O8; pro poměr Na:Ca = 4:1 je užíván název oligoklas, pro 3:2 andesin, pro 2:3 labradorit a pro 1:4 bytownit

Zástupci živců – Foidy

 • noseán – Na8Al6Si6O24(SO4)
 • kankrinit – Na6Ca2(CO3)Al6Si6O24).2H2O
 • leucit – KAlSi2O6
 • nefelín – (Na,K)AlSiO4
 • sodalit – Na8(AlSiO4)6Cl2 a příbuzný minerál haüyn (Na,Ca)4-8Al6Si6(O,S)24(SO4,Cl)1-2
 • lazurit – (Na,Ca)8(AlSiO4)6(SO4,S,Cl)2

Petalit

 • petalit LiAlSi4O10

Skupina skapolitu

 • marialit – Na4(AlSi3O8)3(Cl2,CO3,SO4)
 • meionit – Ca4(Al2Si2O8)3(Cl2.CO3,SO4)

Analcim

 • analcim – NaAlSi2O6•H2O

Zeolity

 • natrolit – Na2Al2Si3O10•2H2O
 • chabazit – CaAl2Si4O12•6H2O
 • heulandit – CaAl2Si7O18•6H2O
 • stilbit – NaCa2Al5Si13O36•17H2O

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Benitoid.2200.png
Autor: Bubenik, Licence: CC BY-SA 3.0
Unverzweigte dreier Einfachring des Benitoid

Data from:

Fisher, V. K. (1969): Verfeinerung der kristallstruktur von benitoit BaTi[Si3O9], Zeitschrift fur Kristallographie 129, pp. 222-243 http://rruff.geo.arizona.edu/AMS/download.php?id=11776.cif&down=cif

Calcualtion of image data:

Larry W. Finger, Martin Kroeker, and Brian H. Toby, DRAWxtl, an open-source computer program to produce crystal-structure drawings, J. Applied Crystallography V40, pp. 188-192, 2007 http://www.lwfinger.net/drawxtl/

Rendering: POVRAY
Beryll.ring.combined.png
Autor: Bubenik, Licence: CC BY-SA 3.0
Unbranched 6er single ring of beryl

Data from:

Brown G. E., Mills B. A. (1986): High-temperature structure and crystal chemistry of hydrous alkali-rich beryl from the Harding pegmatite, Taos County, New Mexico, American Mineralogist 71, pp. 5547-556 http://rruff.geo.arizona.edu/AMS/download.php?id=01019.cif&down=cif

Calculation of image data:

Larry W. Finger, Martin Kroeker, and Brian H. Toby, DRAWxtl, an open-source computer program to produce crystal-structure drawings, J. Applied Crystallography V40, pp. 188-192, 2007 http://www.lwfinger.net/drawxtl/

Rendering: POVRAY