Křižácké státy

Obsazení Jeruzaléma křižáky z první výpravy, Émile Signol

Křižácké státy bylo množství feudálních panství západoevropského stylu, vybudované křižáky v období křížových výprav ve Svaté zemi, Anatolii a Středozemním moři.

Levanta (Outremer)

Blízký východ roku 1135 s tureckými, arabskými a křižáckými státy (Outremer).

První čtyři křižácké státy vznikly v Levantě, tzv. Outremeru neboli Zámoří (jinak též Svatá země) na Blízkém východě těsně po první křížové výpravě:

 • Edesské hrabstvíEdesské hrabství Edesské hrabství, byl první z křižáckých států, existující v letech 10981144, první hrabětem z Edessy byl Balduin z Bouillonu.
 • Antiochijské knížectvíAntiochijské knížectví Antiochijské knížectví bylo založené roku 1098 a padlo v roce 1268. Prvním antiochijským knížetem byl Bohemund z Tarentu.
 • Tripolské hrabstvíTripolské hrabství Tripolské hrabství, (Tripolis, město v Libanonu a nikoliv hlavní město Libye), bylo založeno roku 1104, samotné město bylo dobyto o pět let později a padlo roku 1288, prvním hrabětem z Tripolisu byl Bernard z Toulouse.
 • Jeruzalémské královstvíJeruzalémské království Jeruzalémské království bylo založeno roku 1099 a padlo roku 1291 s pádem Akkonu, poslední pevnosti v rukách křesťanů, poté byli křižáci ze Svaté země definitivně vyhnáni. Prvním představitelem nového státu byl Godefroi z Boulloinu, ovšem jen s titulem Ochránce Božího hrobu. Po jeho smrti roku 1100 byl korunován za krále jeruzalémského jeho mladší bratr Balduin z Bouillonu, hrabě z Edessy. Království se dělilo na mnoho feudálních panství, z nichž čtyři nejdůležitější jsou:
 • Kilikijská Arménie Arménské království v Kilíkii nebylo ryze křižáckým státem, pouze díky evropskému vlivu, častým kontaktům a spojenectví s evropskými křižáky se k nim částečně přiblížilo. Kilikijská Arménie byla ještě jako knížectví Rubenidů založena arménskými utečenci, kteří uprchli z oblasti Arménie před Seldžuky, tehdy se nové arménské knížectví v Kilikii nacházelo na území Byzantské říše, které bylo podřízeno. K jeho vzniku došlo jen se svolením byzantského císaře. Jak postupně slábla moc Byzance pod náporem Seldžuckých Turků a dalších nepřátel, se Kilikie vymanila z byzantského podrůčí, a aby sama sebe ochránila v nejistém prostředí obklopeném muslimy, navázala prospěšné vztahy a spojenectví s nedalekými křižáckými státy Levanty. Královský status byl zemi udělen teprve papežem Inocencem III. a později se na královský trůn dostala křižácká dynastie Lusignanů původem z Francie, která zemi ještě více přiblížila západní Evropě. Mimo jiné se i neúspěšně pokusila přimět Armény k přijetí západního římskokatolictví, s čímž ovšem pochodila jen částečně u arménské šlechty, u prostých Arménů a venkovanů zachovávající věrnost k pravoslaví však způsobila značnou nevoli, které následně vyústilo v lidovou bouři. Po zániku křižáckých států v Levantě stihl stejný osudu i Kilikii, když hlavní město království Sis dobyli roku 1375 egyptští Mamlúci.

Kypr

Nástupnické státy po dobytí Byzantské říše křižáky

Řecko

Během čtvrté křížové výpravy byla dobyta Byzantská říše a její území rozděleno na:

Latinské císařství a Théby byly v roce 1261 Byzantinci dobyty zpět. Křižácká správa přetrvala v Athénách a Peloponésu až do 15. století, kdy byla panství dobyta Osmanskými Turky.

Coat of Arms of the Duchy of Neopatras.svg Neopatrijské vévodství – vzniklo až mnohem později a nebylo ani založeno křižáky, ale katalánskými žoldnéři původně ve službách Byzantské říše, existovalo mezi lety 13191390, ale spolu s Athénským vévodstvím se stalo součástí Aragonské koruny, ke křižáckým státům se většinou nepočítá

Středomořská léna

Ačkoliv malá, existovala ve Středomoří další křižácká panství, vybudované ve stylu západního feudalismu, a to ostrovy Djerba a Taborca, nacházející se při pobřeží Tuniska.

Křižácká panství na severu

Křižácké země v Pobaltí

V roce 1211 daroval uherský král Ondřej II. německým rytířům území Burzenlandu v Sedmihradsku, na obranu uherských hranic proti pronikajícím Kumánům, ale již roku 1225 byl Řád německých rytířů z území vyhnán, protože měl v plánu zřídit na území řádový stát nezávislý na uherském králi.

V roce 1193 vyzval papež Celestýn III. rytířské řády, zejména Řád německých rytířů a Řád mečových bratří k boji proti nevěřícím v Pobaltí, protože v Pobaltí stále žily kmeny, které odmítaly přijmout křesťanství. Tyto řády se vydaly bojovat do těchto končin proti pohanům i proti pravoslavným ruským knížectvím.

 • Řád německých rytířů Německý řádový stát (neboli také Pruský řádový stát)
  • Biskupství Culm
  • Biskupství Pomesanie
  • Wappen Bistum Ermland.png Biskupství Ermland
  • Biskupství Samland

Řád německých rytířů založil vlastní řádový stát na dobytém území Pruska, stejně jako řád byl spravován na bázi teokratické republiky s prvky monarchie a feudalismu. Hlavou státu stejně jako řádu byl doživotně zvolený velmistr vybraný příslušným volícím orgánem (v tomto případě generální kapitula) tvořeného šlechtou. Řádoví rytíři museli být šlechtického původu, pocházeli z různých evropských zemí, většinou německých (čili původu také německého) a běžně tedy užívali němčiny, která byla úředním jazykem řádu a tedy i řádového státu. To znamenalo vytlačování domorodých jazyků pokořených baltských kmenů jako např. pruštiny. Rytíři byli vázáni poslušností k řádu a své životy přizpůsobovali pravidlům řehole včetně povinností celibátu apod., obývali různá stavení vlastněných řádem (domy, hrady a kláštery) uzpůsobených do souhrnu sídel zvané komendy či komturie, v jejichž čele obvykle stál výše postavený šlechtic a člen řádu zvaný komtur. Řádová sídla a jejich místodržitelé měli různá postavení v hierarchii řádu vůči vyšším kruhům, kromě velmistra byla řádová vláda tvořena dalšími vysokými hodnostáři a členy řádu zastávajících funkci ministrů. Pouze biskupství na území řádového státu podléhala arcibiskupství v Rize. Řád rytířů se nemohl spoléhat jen na práci svých níže postavených bratří v rámci řádu, ale převážně na prostý lid, místní domorodé (většinou pruské) obyvatelstvo, které bylo pracně a pomalu christianizováno, ale především na německé kolonisty, kteří již byli přirozeně křesťany od narození a do Pobaltí přicházeli s vidinou nových příležitostí a pozemků.

Druhý řádový stát (livonský) byl založen Řádem mečových bratří na většině dobytého území dnešního Lotyšska a postavena pod patronát Panny Marie jako země Mariina – Terra Mariana, také on byl převážně tvořen německými kolonisty. Způsob správy a vlády řádů nad oběma řádovými panstvími se principiálně nijak nelišily od panství spravovaných jinými řády jako byli johanité a templáři.

Seznam křižáckých států

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Crusader states na anglické Wikipedii.

Literatura

 • Westermann, Großer Atlas zur Weltgeschichte

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Counquest of Jeusalem (1099).jpg
"Taking of Jerusalem by the Crusaders, 15th July 1099" / Giraudon / The Bridgeman Art Library
Map Crusader states 1135-cs.svg
Autor: , Licence: CC BY-SA 3.0
Politická mapa Blízkého východu v roce 1135.
Banner of the Principality of Antioch.png
Autor: Dragovit, Licence: CC BY-SA 4.0
Heraldic Banner of the Principality of Antioch under the Poitiers-Antioch dynasty
Banner of Arms of the House of Toulouse-Tripoli.svg
Banner of arms of the House of Tripoli, the cadet branch of House of Toulouse.
Vexillum Regni Hierosolymae.svg
Autor: Ec.Domnowall, Licence: CC BY 3.0
Drapeau du Royaume de Jérusalem
Blason de la ville de Morbecque (59) Nord-france.svg
Autor: Groteddy, Licence: CC BY-SA 3.0

Blason de la ville de Morbecque (59) Nord-France:

"D'azur à une fasce d'or."
Blason Grenier.svg
Autor: Původně soubor načetl Bruno vallette na projektu Wikipedie v jazyce francouzština, Licence: CC BY-SA 2.5
Dessiné par Bruno Vallette le 19 août 2006. La grenade est disponible séparément dans les meubles héraldiques.
FlagKilikia.png
(c) Gegart na projektu Wikipedie v jazyce ruština, CC-BY-SA-3.0
Flag of Kilikia - Cilicia
LatinEmpire2.png
Autor: LatinEmpire, Licence: CC BY-SA 3.0
Dělení byzantské říše po čtvrté křížové výpravě
Bandeira Templária.svg
Autor: Rkcora, Licence: CC BY-SA 4.0
Battle Standard (gonfalon) used by the Templars in battle.
Flag of the State of the Teutonic Order.svg
Flag of the State of the Teutonic Order
Baltic coat of arms.svg
Baltic coat of arms (basic version of insignia of Teutonic Knights)
Arms of the House of de la Roche.svg
Autor: MostEpic, Licence: CC BY-SA 4.0
Arms of the House of de la Roche
Taking of Jerusalem by the Crusaders, 15th July 1099.jpg
"Taking of Jerusalem by the Crusaders, 15th July 1099" / Giraudon / The Bridgeman Art Library
Blason Le Puiset.svg
Autor: Chatsam, Licence: CC BY-SA 3.0
blason de la commune de Le Puiset, eure et loir, france : d’argent au lion de gueules armé et lampassé d’or
Wappen Bistum Ermland.png
Autor: David Liuzzo, Licence: Attribution
Wappen des Bistums Ermland.
Coat of arms of Valdemar IV of Denmark.svg
Autor: Samhanin, Licence: CC BY 3.0
Early seal of Danish King Valdemar Atterdag. This seal is known from documents dating 1340-1345. The title seems to incidate that he used the seal before becoming king, i.e. as a young squire.
Archbishopric of Riga.svg
Seal of Archbishop of Riga, medieval Livonia.
autorita
Royal banner of Janus of Cyprus.svg
Autor: Samhanin, Licence: CC0
Royal banner of Janus of Cyprus.
Latin Empire Flag.svg
Autor: David Ll L, Licence: CC BY-SA 4.0
Bandera del Imperio Latino de Constantinopla
State Banner of Denmark (14th Century).svg
State Banner of Denmark or the Dannebrog, drawn from the Wapenboek Gelre.
Banner of arms of the House of Courtenay.png
Autor: Dragovit, Licence: CC BY-SA 4.0
Banner of arms of the House of Courtenay