KDU-ČSL

KDU-ČSL
Logo
Datum založení3. ledna 1919
PředsedaMarian Jurečka
1. místopředsedaJan Bartošek
MístopředsedaLukáš Curylo
Petr Hladík
Tom Philipp
Šárka Jelínková
ZakladatelJan Šrámek
SídloKarlovo náměstí 317/5
120 00 Praha
(Palác Charitas)
Ideologiekřesťanská demokracie[1]
sociální konzervatismus[2]
pro-evropanismus[3]
Politická pozicestřed[4]středopravice[5]
Stát. příspěvek (mil. Kč)85,7 (2021)[6]
Mezinárodní org.Centristická demokratická internacionála
Evropská stranaEvropská lidová strana
Politická skupina EPEvropská lidová strana
Mládežnická org.Mladí lidovci
Stranické novinyNový hlas[7]
Počet členů19 796 (2023)
Barvy
     žlutá
     modrá
Volební výsledek27,79 % (PSP ČR 2021 v koalici SPOLU)
IČO00442704 (VR)
Rejstřík MV ČR112
Oficiální webwww.kdu.cz
Zisk mandátů ve volbách
Sněmovna2021
23/200
Senát
12/81
[8]
Evropský parlament2019
2/21
Zastupitelstva krajů2020
53/675
[9]
Krajští hejtmani2020
1/13
Zastupitelstva obcí2022
3252/61780
[10]
Zastupitelstvo Prahy2022
2/65
[11]
Vlajka strany
Některá data mohou pocházet z datové položky.

KDU-ČSL (do roku 2019 oficiálně Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová), též lidovci, je česká křesťansko-demokratická politická strana. Jedná se o jednu z nejstarších českých politických stran, vznikla v lednu roku 1919 sloučením několika katolických stran, do roku 1992 nesla jméno Československá strana lidová.

Její preference se v polistopadové historii dlouhodobě pohybovaly v rozmezí 6–9 %, ve volbách do PSP ČR v roce 2010 však strana těsně nepřekročila hranici 5 % hlasů, a proto v Poslanecké sněmovně nebyla zastoupena až do předčasných voleb v roce 2013, kdy se jí jako první straně vypadlé ze sněmovny od roku 1989 podařil návrat. Po odchodu části nespokojených členů do TOP 09 prošla strana generační obměnou a postupně posiluje své zastoupení, především v Senátu. Z parlamentních stran je stranou s nejvyšším počtem získaných mandátů v komunální politice.

Strana disponuje poměrně rozsáhlým majetkem a širokou členskou základnou, soustředěnou z větší části na Moravě. Na venkově je její pozice obecně silnější než ve městech. Pozice strany ve středu politické scény i vnitřní názorová pluralita jí dává široký koaliční potenciál, což se projevuje na jedné straně téměř nepřetržitou účastí ve vládě a schopností prosadit vlastní program, na druhé straně trvalým vnitrostranickým tříbením názorů. Strana vychází z křesťanských hodnot (pravdomluvnost, nedotknutelnost soukromého majetku, pomoc potřebným) a principu subsidiarity. Hlavní témata jsou podpora tradiční rodiny, kvalitního školství, venkova, drobných (rodinných) podniků a uspokojivé životní podmínky.[zdroj?]

Existence strany byla v minulosti dvakrát přerušena: poprvé v letech 19381945, kdy vůbec neexistovala, (byla však hlavním členem exilové vlády v Londýně), podruhé v letech 1948–1989, kdy existovala ve formě tzv. „obrozené“ strany lidové začleněné v Národní frontě. „Obrozená strana“ trpěla zvláštní dichotomií: měla komunisty vnucené prokomunistické vedení a poslance, kteří plně podporovali komunistickou politiku, a antikomunistickou členskou základnu, kterážto opakovaně využívala stranický aparát k podpoře akcí směřovaných proti cílům komunistické vlády, čemuž se prokomunističtí funkcionáři (často marně) pokoušeli zabránit. V téže době existovalo v exilu několik skupin, které se hlásily k dědictví ČSL, ovšem jejich programová rozdílnost a osobní spory jim bránily ve spolupráci.[12]

Charakteristika strany

KDU-ČSL se hlásí k ideologii sociálně tržního hospodářství. Největší skupina voličů se historicky rekrutovala mezi katolickým obyvatelstvem venkova a malých měst,[13] v posledních deseti letech však došlo k výraznému posunu v orientaci strany. Stranu začali volit i lidé nekonfesně a nenábožensky orientovaní pro její podporu rodiny a politiky středního stavu a pro její proevropskou politiku.[zdroj?] Za její baštu lze do roku 2010 považovat střední a jižní Moravu, naproti tomu vyloženě marginální jsou její pozice v severních Čechách.[p 1][14] Po volbách v roce 2013 dochází k nárůstu voličů v Čechách.

Palác Charitas, sídlo KDU-ČSL na Karlově náměstí v Praze

Strana za své priority považuje integraci do Evropské unie, podporu rodiny, kvalitního školství, venkova, zemědělství a drobných živnostníků, prosazování křesťanských hodnot a péči o životní prostředí.[zdroj?] V minulosti někteří členové strany vystupovali proti interrupcím, většina těchto politiků však dnes již není činná. Strana také vystupovala proti dekriminalizaci drog, legalizaci eutanazie a registrovanému partnerství homosexuálů.

Ve straně se dají rozpoznat dva proudy, konzervativní s těžištěm na Moravě (dříve zvaný pro zjednodušení nepřesně historickým označením strany - "lidovci") a modernější liberálnější, se zázemím zejména v Čechách (pro zjednodušení zvaný nepřesně křesťanští demokraté). Za hlavního reprezentanta konzervativnějšího křídla je dnes považován senátor a bývalý zlínský hejtman Jiří Čunek a někteří další senátoři, reprezentantem liberálnějšího, pragmatického křídla strany je někdejší předseda strany Pavel Bělobrádek, předseda strany Marian Jurečka, jihomoravský hejtman Jan Grolich a další členové dnešního vedení strany. Vyloženě liberální pozice pak zastávají někteří pražští politici, například bývalý ministr kultury Daniel Herman a poslanec a tlumočník Hayato Okamura.

Mládežnickou organizací strany jsou Mladí lidovci.

Historie strany

Související informace naleznete také v článcích Předsedové strany lidové a Dějiny KDU-ČSL.

Československá strana lidová (1919–1992)

Československá strana lidová vznikla v lednu 1919 sloučením vícero katolických stran.[15] První roky se strana soustředila na své ukotvení v politické scéně a oponování protikatolickému tlaku socialistů a liberálů. Úspěšně se jí podařilo oddalovat projednávání většiny rozhodujících zákonů v této oblasti až do období, kdy hnutí „Pryč od Říma!“ ztratilo na síle a strana se stala nepostradatelnou součástí vládních sil, což nakonec přispělo ke krachu pokusů o zavedení odluky církve od státu a k dohodnutí oboustranně přijatelných kompromisů mezi katolickou církví a státem v oblasti školství, manželství a podobně. Strana se již od svých počátků vyznačovala určitým napětím mezi slabším českým a silnějším moravským křídlem, které přetrvalo dodnes.

Mezi světovými válkami strana zaměřila svoji politiku na katolíky a otázky spojené s katolickou církví (o hlasy katolických rolníků a přízeň katolických hierarchů přitom vedla permanentní a tvrdý boj s agrárníky). Snažila se zahrnout všechny vrstvy obyvatel, což jí ovšem v mnoha ohledech komplikovalo život v časech, kdy se řešily otázky významné pro některou třídu. Zejména drasticky pocítila tento problém při řešení pozemkové reformy, kdy se proti sobě postavily zájmy katolické církve a katolických rolníků. Na druhé straně díky svému širokému koaličnímu potenciálu a nepostradatelnosti dosahovala při prosazování svého programu úspěchů, které zdaleka neodpovídaly jejím volebním výsledkům.

Jan Šrámek, první předseda ČSL

V roce 1938 se strana spojila přes odpor moravského křídla a Jana Šrámka s ostatními pravicovými subjekty ve Stranu národní jednoty: Šrámek sice prosadil v Ústředním výboru ČSL a poslaneckých i senátorských klubech odmítnutí projektu Strany národní jednoty, ale Stašek se poté dohodl na účasti svého českého křídla ve SNJ a Šrámek, aby zabránil rozštěpení strany, nakonec musel ustoupit. Během let 19401945 byla strana osobou Jana Šrámka zastoupena v Londýnské exilové vládě, kde vykonával funkci předsedy vlády.

V roce 1945 byla ČSL jednou z obnovených politických stran, přičemž byla mezi nimi jedinou českou nesocialistickou stranou. V souvislosti s tím její vedení doufalo ve vítězství ve volbách 1946, strana měla dle jeho mínění převzít prakticky všechny voliče agrárníků (z tohoto důvodu se více než dříve v kampani soustředila na zemědělskou politiku) a některých dalších, nicméně volby skončily neúspěchem. ČSL získala v českých zemích pouze 20 % hlasů – proti 40 % hlasů KSČ. ČSL se stala členkou vlády Národní fronty, kde se snažila spolupracovat s ostatními stranami a tlumit ty nejradikálnější výstřelky. Tato snaha společně s nutností alespoň částečně spolupracovat s KSČ však ve straně vyvolala silné pnutí mezi tzv. „starým křídlem“ Šrámka a „mladým křídlem“, které vyžadovalo a praktikovalo ostře protikomunistický kurs. Jeho nejradikálnějšími exponenty a zároveň vůdci byli dr. Adolf Procházka a jeho manželka Helena Koželuhová, Pavel Tigrid a Felix Uhl.

V únoru 1948 se strana přes výhrady svého předsedy připojila k demisi demokratických ministrů. ČSL tehdy zahájila svou poslední bitvu o sama sebe, když na poslední chvíli vyloučila některé prokomunistické exponenty, zejména pak Josefa Plojhara a Aloise Petra, nicméně prokomunistické křídlo ovládlo za pomoci komunistických bojůvek násilím mnoho sekretariátů strany a stranu zcela ovládlo. Vedení strany, v čele s předsedou Šrámkem a tajemníkem Hálou, rezignovalo na další boj a pokusilo se stejně jako mnoho dalších členů uprchnout do zahraničí, povedlo se to však jen některým. Dva nejvyšší představitelé strany – Jan Šrámek a František Hála byli dopadeni a zbytek svého života strávili v internaci.[16] Celkově uprchlo za hranice 11 ze 46 poslanců ČSL (a stovky dalších členů včetně například Heleny Koželuhové), 21 jich bylo dříve či později uvězněno (z toho 4 umučeni nebo popraveni – Stanislav Broj, Rostislav Sochorec, Jan Plesl, Alois Janáček) a sedm odešlo do ústraní. Pouze čtyři s novým režimem plně spolupracovali a zcela se vyhnuli represím.[17] Dva členové ČSL (Bedřich Hostička a Jiří Křížek) byli odsouzeni k mnohaletým trestům v procesu se skupinou Milady Horákové.[18] V následujících letech stranu ovládlo a vedlo prokomunistické křídlo vedené Aloisem Petrem a exkomunikovaným knězem Josefem Plojharem.

V roce 1968 sice bylo vedení ČSL odvoláno a krátce se jevila možnost, že se podaří stranu od vlády komunistů oprostit, ale srpnová invaze zastavila a eradikovala změny přinesené pražským jarem a navrátila ČSL do vlivu komunistů.

V letech 1948–1989 tak strana existovala jako součást Národní fronty. Existence strany – spolu s dalšími malými stranami, z nichž nejvýznamnější byla Československá strana socialistická – měla vzbuzovat dojem, že na politické scéně v ČSSR působí více autonomních stran.[19] Vedení ČSL existovalo a bylo voleno podle přání KSČ a podle ní také řídilo svoji politiku, která rozhodně neodpovídala přání členské základny strany.[zdroj?] Přesto mnoho členů ve straně zůstalo, vyjadřujíce tak svým členstvím protest proti komunistickému režimu.[zdroj?] Mezi fakticky protikomunistickým členstvem a prokomunistickým vedením často docházelo ke konfliktům a řadoví členové často využívali stranický aparát k akcím, které byly v rozporu s přáním režimu[19], navzdory snahám prokomunistického vedení to zakázat, pro což se stávali předmětem represí. Členové ČSL se tak podíleli na přípravě a organizaci velkých katolických vystoupení proti komunismu, zejména Národní poutě na Velehradě v roce 1985 a petice Augustina Navrátila.[20] Od roku 1985 se protikomunisticky smýšlející členové a funkcionáři profilovali v tzv. Obrodném proudu, který postupně nabíral sílu[19] a koncem roku 1989 převzal vedení strany. Do čela strany vynesl Josefa Bartončíka a vrátil stranu k její původní politice a ideologii. Velice rychle došlo k rozšíření stranické členské základny, když se do strany hlásili noví příznivci i staří členové vyloučení starým prokomunistickým vedením. Jestliže na podzim 1989 měla strana 40 tisíc členů, v březnu to již bylo necelých 90 tisíc.[21]

Vznik KDU-ČSL a éra Josefa Luxe (1990–1999)

Josef Bartončík, portrét z roku 2013

Na začátku roku 1990 strana využívala svůj stávající organizační aparát a těžila z morálního kreditu protikomunistického křesťanského odporu. Díky těmto faktorům měla pod vedením Josefa Bartončíka značné politické ambice, které však současně vyvolávaly antipatie vůči ČSL i vůči křesťanství. Tento rozpor se výrazně projevil u první návštěvy papeže Jana Pavla II. v postkomunistickém Československu, která byla pojata monumentálním triumfalistickým způsobem.[zdroj?]

Volby v červnu 1990 straně přinesly zklamání nejen kvůli relativně malému volebnímu zisku, ale zejména kvůli aféře, která se rozpoutala, když Jan Ruml oznámil v předvolebním moratoriu, že Josef Bartončík byl spolupracovníkem StB, což později Ústřední volební komise posoudila jako hrubé porušení volebního zákona.[22] Strana na to reagovala nejdříve nedůvěrou v obvinění a protesty proti hrubému porušení volebního zákona, posléze ale reagovala volbou nového vedení strany v čele s Josefem Luxem a začlenila do svých stanov lustrační prvky, které mají další podobné skandály znemožnit. V roce 1990 se též završil příliv nových členů do řad strany, od té doby začal doposud trvající úbytek členstva (viz tabulku[23]).

Josef Lux, předseda KDU-ČSL v letech 1990–1998

Josef Lux se stal zatím nejvýraznějším a nejschopnějším předsedou lidovců v polistopadové éře. V roce 1992 se ČSL přejmenovala na KDU-ČSL (zkratka KDU byla původně používána pro společnou koalici ČSL a KDS). V následujících letech si udržovala značný vliv na politiku, který po většinu času překračoval její volební preference (zhruba 8 %). Byla členem všech vlád Václava Klause. V roce 1992 po sjezdu v Jihlavě a parlamentních volbách stranu opustila frakce asi 60 členů kolem bývalého předsedy Bartončíka z důvodu nesouhlasu s převážně pravicovou linií strany. Založili Křesťanskosociální unii (KSU), která se ovšem významněji na politické scéně neprosadila.[24]

V roce 1997 strana své spojenectví s ODS ukončila v reakci na skandály okolo jejího financování a vládu opustila. Po krátkém pobytu v Tošovského úřednické vládě následoval pobyt v opozici v době trvání tzv. Opoziční smlouvy mezi ČSSD a ODS. Na toto převzetí moci dvěma nejsilnějšími stranami reagovali lidovci vytvořením Čtyřkoalice, jejíž byli nejvýznamnější součástí. Krom křesťanských demokratů se na činnosti této koalice podílely další menší středopravicové strany, Unie Svobody, Občanská demokratická aliance a Demokratická unie). Hned na počátku existence Čtyřkoalice však rezignoval zamýšlený lídr uskupení Josef Lux, u něhož se objevila těžká leukemie. Nečekaný odchod schopného a dominantního předsedy s obrovskou autoritou stranou značně otřásl, neboť na něj nebyla připravena.[25] Otázka „kdo Luxe nahradí“ byla navíc zpočátku komplikována dodatečnou otázkou, zda se nebude moci vrátit (ta se stala bezpředmětnou, když Josef Lux 21. listopadu 1999 zemřel).

Období Čtyřkoalice (1999–2002)

Logo Čtyřkoalice, jejímž členem byla KDU-ČSL v letech 1998–2002

Novým předsedou strany byl zvolen Jan Kasal. Čtyřkoalice zaznamenala úspěch při senátních volbách v letech 1998 a 2000 i při krajských volbách roku 2000. Před volbami do Poslanecké sněmovny roku 2002 dokonce některé průzkumy předpovídaly Čtyřkoalici vítězství. Lídrem Čtyřkoalice a zároveň předsedou KDU-ČSL byl od roku 2001 Cyril Svoboda. Před volbami však uskupení zasáhl skandál s financováním ODA, která následně koalici opustila, do voleb už šla někdejší Čtyřkoalice fakticky jako dvoukoalice KDU-ČSL a spojené US-DEU). Výraznější úspěch se nedostavil, Koalice získala 14,2%, KDU-ČSL se nakonec stala jedinou stanou, která na ní vydělala, když lidovečtí voliči při volbách pomocí preferenčních hlasů zásadně zasáhli do kandidátek v neprospěch US-DEU. Po volbách koalice KDU-ČSL a US-DEU zanikla.

Kalouskova a Čunkova éra (2002–2009)

Miroslav Kalousek, předseda strany v letech 2003–2006

V červenci 2002 se strana stala koaličním partnerem ČSSD a US-DEU, s nimiž postupně sestavila vlády s premiéry Špidlou, Grossem a Paroubkem. Roku 2003 strana zvolila novým předsedou poslance Miroslava Kalouska. Vládu Stanislava Grosse svrhla v roce 2005 demise lidoveckých ministrů, vyvolaná nevyjasněnými finančními poměry rodiny Grossových. Za vlády Jiřího Paroubka došlo k ostrým konfliktům mezi KDU-ČSL a ČSSD, neboť socialisté prohlasovali v Parlamentu s KSČM proti vůli svých koaličních partnerů několik klíčových zákonů a novel, především pak novely zákoníku práce a zákona o církvích.

V parlamentních volbách v roce 2006 KDU-ČSL získala 7,2%. Po volbách vyjednávala o vytvoření vlády se zelenými a občanskými demokraty, ta by ale nezískala důvěru Sněmovny (vládní strany měly 100 poslanců, stejně jako opozice ČSSD a KSČM, nastal tedy pat). V srpnu 2006 zahájil předseda strany Miroslav Kalousek jednání o vládní koalici s ČSSD, kterou by tolerovali komunisté, což jej stálo předsednické křeslo, neboť strana takovouto možnost striktně odmítla, a Kalousek 25. srpna 2006 rezignoval na pozici předsedy KDU-ČSL.[26] Kalouskovo vyjednávání o tomto vládním projektu pravděpodobně nebylo myšleno vážně a mělo pouze zabránit ve vyjednávání o vzniku velké koalice ODS a ČSSD. 9. prosince 2006 byl předsedou KDU-ČSL zvolen dosavadní starosta Vsetína, senátor Jiří Čunek. Následně KDU-ČSL vytvořila koaliční vládu s ODS a Stranou zelených, které se podařilo získat důvěru díky poslancům ČSSD, Pohankovi a Melčákovi. Ministry druhé Topolánkovy vlády za KDU-ČSL se stali Jiří Čunek, Václav Jehlička (po krátkém působení Heleny Třeštíkové), Miroslav Kalousek, Vlasta Parkanová a Cyril Svoboda (nahradil Jiřího Čunka v lednu 2009 a dalším ministrem KDU-ČSL se stal Pavel Svoboda).

Jiří Čunek, předseda v letech 2006–2009

Koaliční vládnutí s občanskými demokraty a zelenými se ukázalo jako problematické, neboť ekonomické reformy a tlak ODS vedl vládu k opatřením, která se jen těžko srovnávala s jejím programem (zejména pokud jde o jeden z jeho klíčových bodů, kterým je podpora rodin s dětmi), několik poslanců ODS v čele s Vlastimilem Tlustým se postavilo proti vládnímu návrhu církevních restitucí a strana měla zásadní potíže i s některými body Julínkovy zdravotnické reformy (především v oblasti privatizace nemocnic, úpravy interrupcí a poplatků u lékaře). Mimo to stranu sužovaly skandály tvořící se především okolo rodinných financí a afér předsedy Čunka. Problematická účast ve vládě a skandály čelních politiků KDU-ČSL[27] se v roce 2008 odrazily ve volbách do krajských zastupitelstev, ve kterých si oproti minulým strana pohoršila, a souběžných volbách do senátu, kdy neuspěl žádný její kandidát.

Ve straně mělo v tomto období relativně silnou pozici moravské konzervativní křídlo, které v čele s Jiřím Karasem opakovaně předkládalo zákony zaměřené proti interrupcím, ovšem podpora pro tyto zákony byla mezi poslanci ostatních stran minimální, nehledě na to, že tyto snahy odmítali i někteří lidovci, kteří argumentovali, že podobné zbytečné a předem neúspěšné snahy omezují voličský potenciál strany a neodpovídají postojům jiných evropských křesťansko-demokratických stran. Po roce 2006 a zejména po roce 2010 toto křídlo sláblo.

Po pádu Topolánkovy vlády (2009–2010)

Předseda strany v letech 2008–2010 Cyril Svoboda a ministryně zahraničí USA Condoleezza Rice

Po pádu Topolánkovy vlády na jaře 2009 KDU-ČSL, jejíž staronovým předsedou se stal Cyril Svoboda, odmítla jmenovat své zástupce do „přechodné úřednické vlády“ premiéra Fischera. Stranu v této době opustila skupina vlivných poslanců (Miroslav Kalousek, Jan Husák, Ladislav Šustr, Vlasta Parkanová, Pavel Severa), z nichž někteří poté spojili svůj osud s nově vznikající stranou TOP 09. Následoval je však pouze omezený počet členů, naopak následoval návrat některých členů, kteří předtím ze strany vystoupili či měli pozastavené členství.

Pod vedením Cyrila Svobody strana ohlásila návrat ke konzervativním křesťanským hodnotám a ústup od pravicové politiky prosazované právě poslancem Kalouskem a jeho spojenci. Před předpokládanými předčasnými volbami, které se nakonec neuskutečnily, protože je zrušil Ústavní soud, uzavřela KDU-ČSL dohodu s EDS Jany Hybáškové a uvolnila pro členy a registrované příznivce EDS místa na svých kandidátkách, byť především hledání místa pro samotnou Janu Hybáškovou bylo problematické a vyvolalo ostré spory.[28] Někteří příznivci a členové KDU-ČSL vyjádřili se spojenectvím nesouhlas s odkazem na názory Hybáškové v oblasti interrupcí a dalších klíčových otázkách hodnot, nicméně vedení strany argumentovalo, že se Hybášková spolu s ostatními kandidáty své strany zavázala v otázkách ochrany života hlasovat v souladu s postojem KDU-ČSL.

V říjnu 2009 se po odchodů 3 senátorů (Ludmila Müllerová, Adolf Jílek, Václav Jehlička) dočasně rozpadl politický klub strany v Senátu PČR, aby byl opět obnoven po doplnění nových lidoveckých senátorů ve volbách na podzim 2010.

Období strávené mimo Poslaneckou sněmovnu (2010–2013)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2010 dopadly pro KDU-ČSL katastrofálně, strana nezískala ani jeden mandát a poprvé v dějinách samostatné České republiky ztratila zastoupení v dolní komoře parlamentu. Hlasy křesťanským demokratům přebrala především nově vzniklá TOP 09 Karla Schwarzenberga a Miroslava Kalouska.[zdroj?] Ještě 29. května 2010 Cyril Svoboda na tiskové konferenci oznámil, že rezignuje na post předsedy strany.[29]

Následně stranu dočasně vedla Michaela Šojdrová, která se musela potýkat zejména s výpadkem financí ze státního rozpočtu. Po relativně úspěšných podzimních volbách 2010 (straně se podařilo obnovit senátní klub a zbrzdit pokles vlivu v komunální politice) se konal sjezd ve Žďáru nad Sázavou, kde byl novým předsedou zvolen Pavel Bělobrádek. Pod jeho vedením došlo ke kompletní výměně řídících orgánů strany, do čela se dostali v drtivé většině mladí lidé pod 40 let. Strana se pokoušela formovat svůj nový politický kurz a posunula se blíže k pravicovým pozicím.

V říjnu 2012 dosáhla KDU-ČSL uspokojivého výsledku v krajských volbách a souběžně konaných senátních volbách, když se ziskem necelých 10 % hlasů (včetně volebních koalic) obsadila čtvrté místo a obhájila dosavadní počet mandátů[30], do senátu byli za lidovce zvoleni Jiří Čunek a nezávislý Zdeněk Brož, uspěl také společný kandidát Libor Michálek.[31] Ve vedení kraje zasedli zástupci strany v Jihomoravském kraji a v rámci Koalice pro Pardubický kraj také v Pardubickém kraji.[32]

Pavel Bělobrádek, předseda strany v letech 2010–2018

Na začátku prosince 2012 se uskutečnil stranický sjezd, během nějž byly přepracovány stranické stanovy.[33] Nově byl vytvořen statut příznivce strany, regiony budou zastoupeny v celostátních orgánech také podle volebních výsledků a strana by se měla více otevřít nečlenům církví, aby byl patrný její nekonfesijní charakter. Za cílovou voličskou skupinu byly označeny rodiny s dětmi, střední třída, neziskové organizace a starší generace.[34] Těsnou většinou nebyla schválena změna slova Československá v názvu strany na Česká.[35]

Návrat do poslaneckých lavic a do vlády (2013–2017)

Během prvních přímých prezidentských voleb strana postavila vlastní kandidátku, bývalou ministryni zdravotnictví Zuzanu Roithovou. Ve druhém kole strana podporovala Karla Schwarzenberga.

Následně strana zaměřila pozornost na sněmovní volby. Výdaje na volby dosáhly výše 40 milionů korun, největším sponzorem byl developer Luděk Sekyra.[36] Ve sněmovních volbách v říjnu 2013 strana s rezervou překonala pětiprocentní hranici a stala se tak historicky první stranou, která se vrátila do sněmovny poté, co z ní vypadla. Po úspěšných volbách se stala součástí vládní koalice s ČSSD a hnutím ANO, v níž jí připadla tři ministerská křesla, ministrem zemědělství se stal Marian Jurečka, ministrem kultury Daniel Herman a vicepremiérem a ministrem pro vědu a výzkum předseda strany Pavel Bělobrádek.

Evropské volby znamenaly pro stranu historický úspěch. Podařilo se jí získat tři mandáty, zčásti díky celkově nízké účasti a disciplinovanosti vlastních voličů. Nově zvolenými europoslanci se stali Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová a Tomáš Zdechovský.[37] Ve všech případech se jednalo o nově zvolené europoslance, kteří nikdy předtím v Evropském parlamentu nezasedli. Pavel Svoboda byl navíc vzápětí zvolen předsedou právního výboru EP (JURI), čímž se stal nejvýše postavených Čechem v Evropském parlamentu.[38]

Vládní angažmá strany bylo úspěšné, činnost jejích ministrů byla hodnocena vesměs kladně. Rovněž strana se stabilizovala a začala být atraktivní i pro jiné skupiny obyvatel než doposud. Opozicí vedení strany se stal Jiří Čunek, předsedu Bělobrádka však ve volbách neporazil.

Tehdejší předseda českých lidovců Bělobrádek a rakouský kancléř a předseda rakouských lidovců Sebastian Kurz

Když se po krajských volbách v roce 2016 Starostové a nezávislí rozhodli zrušit spolupráci s TOP 09, začala jednání o možné spolupráci Starostů s KDU-ČSL. V květnu 2017 byla založena koalice s názvem Lidovci a Starostové. Jelikož šlo o koalici, ve volbách by byla pro vstup do sněmovny povinná desetiprocentní hranice. Kvůli nepříznivým průzkumům (koalice by podle většiny průzkumů nutnou desetiprocentní hranici nepřesáhla) nakonec lidovci nabídli Starostům místo koalice vstup na lidovecké kandidátky. To Starostové odmítli a rozhodli se kandidovat samostatně. Koncem července 2017 se tak tato koalice rozpadla.

Od roku 2017

Ačkoli si vedení KDU-ČSL od voleb do Poslanecké sněmovny 2017, kde nakonec lidovci kandidovali samostatně, slibovalo výsledek mezi 6–8 procenty, nakonec strana v parlamentních volbách získala 5,80 procent. Heslem strany bylo "Zodpovědně". Na následné celostátní konferenci obhájilo vedení strany svá křesla, strana se rovněž rozhodla odejít do opozice.

Na sjezdu KDU-ČSL v březnu 2019 byl novým předsedou zvolen Marek Výborný. Sjezd rovněž odsouhlasil oficiální změnu názvu strany, kterým je dosavadní zkratka KDU-ČSL.[39][40]

Ve volbách do Evropského parlamentu v květnu 2019 strana přišla o jeden mandát.

Kampaň KDU-ČSL před krajskými volbami v roce 2020

19. listopadu téhož roku oznámil Marek Výborný, že na mimořádném sjezdu strany, plánovaném na 25. ledna 2020 rezignuje na post předsedy strany. K rozhodnutí ho vedly rodinné důvody spojené s tím, že mu nedlouho předtím náhle zemřela manželka, přičemž zdůraznil, že je více rodič než politik.[41] Předsedou strany byl následně zvolen někdejší ministr zemědělství Marian Jurečka.[42] Post první místopředsedkyně podle očekávání obhájila senátorka Šárka Jelínková, její protikandidáti europoslanec Tomáš Zdechovský a předseda poslaneckého klubu Jan Bartošek se nominací vzdali a kandidovali jen na řadové místopředsedy. Oba uspěli a přidali se k nim také předseda poslaneckého Výboru pro evropské záležitosti PS PČR Ondřej Benešík a brněnský komunální politik Petr Hladík.

Nové vedení KDU-ČSL jako hlavní bod své politiky označilo podporu rodičů. Jako další priority si určilo ochranu životního prostředí a boj proti klimatickým změnám.

Heslem KDU-ČSL pro krajské volby v říjnu 2020 bylo "Máme klíčová řešení", hlavním motivem kampaně byl klíč. Strana obhajovala jeden hejtmanský mandát, a to mandát Jiřího Čunka ve Zlínském kraji. V některých krajích strana kandidovala v koalici, například v Olomouckém kraji s TOP 09, Zelenými a ProOlomouc, nebo v Libereckém a Jihočeském kraji s TOP 09, ve Středních Čechách lidovci podporovali hnutí STAN. Jinde, například ve Zlínském, Moravskoslezském nebo Jihočeském kraji strana kandidovala samostatně. Křesťanští demokraté sice ztratili hejtmanský post ve Zlínském kraji, získali však post hejtmana Jihomoravského kraje. Zde byl hejtmanem zvolen starosta Velatic, advokát a stand-up komik Jan Grolich.

Logo koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

Koalice SPOLU

V říjnu 2020 oznámili vedoucí představitelé KDU-ČSL, ODS a TOP 09 vznik koalice pro sněmovní volby 2021, kterou pojmenovali SPOLU. Lídrem se stal Petr Fiala, předseda křesťanských demokratů a předsedkyně TOP 09 zaujali pozice vicelídrů. Heslem kampaně koalice SPOLU bylo SPOLU dáme Česko dohromady. Koalice volby navzdory počátečním nízkým preferencím vyhrála s výsledkem 27,79% hlasů, KDU-ČSL získala díky koalici 23 mandátů, nejvíce ve své novodobé historii. Po volbách započala jednání o vládě s koalicí Piráti a Starostové.

Vláda Petra Fialy

Dne 17. prosince 2021 byla jmenována vláda Petra Fialy. V ní zastává pozici vicepremiéra a ministra práce a sociálních věcí Marian Jurečka, ministryní životního prostředí byla do října 2022 Anna Hubáčková a ministrem zemědělství je Zdeněk Nekula.

Během roku 2023 se dvě třetiny ministrů za KDU-ČSL obměnily, namísto Anny Hubáčkové nastoupil Petr Hladík a namísto Zdeňka Nekuly Marek Výborný. V lednu 2024 strana jednala i o odvolání Mariana Jurečky kvůli jeho večírku v den střelby na filozofické fakultě. Jurečka však odvolávání ustál, o tom, že by mohl skončit jakožto lidovecký předseda, se však mluví nadále, i v kontextu průzkumů preferencí, ve kterých se strana dlouhodobě pohybuje pod hranicí zvolitelnosti a v některých průzkumech dosahovala na 2%, tedy na historické minimum strany.[43]

Podle spousty členů prý lidovci ztrácejí ve vládě identitu. Vedení a směřování strany také dlouhodobě kritizuje bývalý předseda Jiří Čunek.[44]

Vedení strany

Historie předsedů

Členská základna

Strana disponuje na polistopadové poměry početně poměrně rozsáhlou členskou základnou (k 31. prosinci 2005 čítala 42 843 členů),[45] ta je však pouhým zlomkem v porovnáním s časy největší slávy strany (za první republiky měla přes 200 tisíc členů a ještě v roce 1990, kdy do ní opět vstoupili její příznivci vyloučení či vystoupivší v letech komunistického režimu, jich bylo téměř 97 tisíc).[46] Od roku 1990 však počet členů strany stále klesá, především vymíráním. Tento fakt je považován za problém, byť ne všeobecně, neboť někteří mladší lidovečtí politikové poukazují na fakt, že zdánlivá velikost členské základny je jen optický klam, protože většina jejích členů je jednak přestárlá, jednak apolitického typu. Politického života strany se většina členstva neúčastní a nerozumí mu, maximálně se orientuje na její spolkový život, přičemž ale určitou věrností starým "vyzkoušeným" politikům a vůdcům konzervuje současný stav.[47] Každopádně je však všeobecně vnímána potřeba mladých příznivců, kteří by do strany vstupovali a podíleli se na její činnosti. Mezi lety 2010–2013 došlo k podstatnému omlazení vedení strany.

Počet členů

Členská základna KDU-ČSL je od roku 1990 druhá největší ze všech politických stran a hnutí. (Největší členskou základnu má dlouhodobě KSČM.)

Počet členů KDU-ČSL[48][49][50][51][52][53][54]
RokPočet členů
1946400 000+
195331 932
195430 540
195528 753
195625 314
195724 454
199096 712
199194 100
199288 784
199380 000
199474 000
199565 000
199662 176
1997?
199860 460
199957 403
200055 306
200151 453
200250 619
200349 359
200446 300
200544 119
200642 474
200741 384
200839 934
200937 372
201035 344
201133 966
201232 110
201330 668
201428 676
201527 624
201626 796
201725 593
201824 324
201922 805
202021 706
202120 890
202220 504
202319 796

Volební výsledky

Volební výsledky KDU-ČSL - Trend[55]
Výsledky KDU-ČSL ve volbách do České národní rady v roce 1990
Výsledky KDU-ČSL ve volbách do České národní rady v roce 1992
Výsledky KDU-ČSL ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 1996
Výsledky KDU-ČSL ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 1998
Výsledky KDU-ČSL ve volbách do Poslanecké sněmovny (v koalici s US-DEU) v roce 2002
Výsledky KDU-ČSL ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2006
Výsledky KDU-ČSL ve volbách v roce 2010, kdy se do Poslanecké sněmovny nedostala.
Výsledky KDU-ČSL ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013
Výsledky KDU-ČSL ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017
Výsledky koalice SPOLU, v rámci které kandidovala KDU-ČSL ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021

Volby v Československu (1920–1992)

Volby do parlamentu Československa

VolbyHlasyMandátyPozice
Počet%Počet±
1920699 72811,3
21/300
Opozice
1925691 0959,7
31/300
10Vláda
1929623 3408,4
25/300
6Vláda
1935615 8047,5
22/300
3Vláda
19461 110 92015,7
46/300
24Vláda
1948Součást Národní fronty
23/300
23Blok
1954
20/368
3
1960
16/300
4
1964
20/300
4
1971
8/200
12
1976
11/200
3
1981
13/200
2
1986
11/200
2
1990V koalici s KDS
6/150
5Podpora
1992388 1225,0
7/150
1Vláda

Zemské volby

Zastupitelstvo / ZNV země České
VolbyHlasyMandátyPozice
Počet%Počet±
1928246 7687,1
9/120
95.
1935232 0525,8
8/120
15.
1946580 22516,3
20/120
123.
Zastupitelstvo / ZNV země Moravskoslezské
VolbyHlasyMandátyPozice
Počet%Počet±
1928305 26618,6
14/60
141.
1935299 89515,9
11/60
31.
1946530 81327,6
22/80
112.
Zastupitelstvo země Slovenské
VolbyHlasyMandátyPozice
Počet%Počet±
192843 6893,4
2/54
27.
193530 5632,0
0/54
210.

Volby do České národní rady

VolbyHlasyMandátyPozice
Počet%Počet±
1968Součást Národní fronty
16/150
Blok
1971
15/200
1
1976
12/200
3
1981
14/200
2
1986
14/200
0
1990V koalici s KDS
16/200
2Vláda
1992406 3416,3
15/200
1Vláda

Volby v samostatné České republice

Volby do Poslanecké sněmovny

VolbyHlasyMandátyPozice
Počet%Počet±
1996489 3498,1
18/200
3Vláda
1998537 0139,0
20/200
2Opozice
2002Součást 4K
22/200
2Vláda
2006386 7067,2
13/200
9Vláda
2010229 7174,4
0/200
13
2013336 9706,8
14/200
14Vláda
2017293 6435,8
10/200
4Opozice
2021Součást SPOLU
23/200
13Vláda

Volby do zastupitelstev krajů

VolbyHlasyMandátyPozice
Počet%Počet±
20002V rámci 4K
72/675
4.
2004226 01610,7
84/675
144.
2008193 9116,7
56/675
284.
2012261 7249,9
61/675
54.
2016159 6106,3
61/675
05.
2020141 4775,1
56/675
55.

Volby do Evropského parlamentu

VolbyPočet hlasůHlasy v %Počet mandátů
2004223 3839,6
2/24
2009180 4517,65
2/22
2014150 7929,95
3/21
2019171 7237,24
2/21

Volby do zastupitelstev obcí

VolbyMandáty
1990
8083/66551
1994
7616/62160
1998
7119/62920
2002
6013/62771
2006
5049/62575
2010
3738/62338
2014
3792/62254
2018
3231/61950
2022
2716/61780

Volby do Senátu

Související informace naleznete také v článku Senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí.

VolbyPrvní koloDruhé koloMandátyV Senátu celkem+/-
Hlasy%Pozice1Hlasy%Pozice1
19962274 3169.94.247 81910.73.
13/81
13/81
13
19983255 78526.62.166 48331.02.
5/27
14/81
1
2000121 35514.14.137 51524.42.
8/27
19/81
5
200258 8588.84.47 0495.74.
1/27
14/81
5
200346 46118.262.12 06151.631.
1/2
15/81
1
200497 95613.53.54 50111.43.
3/27
13/81
2
2006125 38811.84.59 60310.43.
4/27
9/81
4
200882 8707.9-42 2255.13
0/27
7/81
2
201087 1827.64.42 9906.324.
2/27
6/81
1
201261 0066.944.14 9952.924.
1/27
3/81
3
201455 36323.361.10 16163.161.
1/1
4/81
1
201484 3288.215.77 10316.272.
5/27
9/81
5
201674 7098.485.78 44818.502.
6/27
13/81
4
201899 3839.124.34 8338.335.
2/27
13/81
0
202082 8148.304.65 39714.473.
3/27
11/81
2
2022120 97210.903.74 69615.603.
7/27
12/81
1

1 Pozice podle pořadí získaných hlasů.
2 V roce 1996 byl zvolen celý Senát, pouze třetina ale na plných 6 let.
3 Jako součást Čtyřkoalice
4 Doplňovací volby v obvodech Strakonice a Brno-město.
5 Doplňovací volby v obvodu Zlín.

Loga strany

Poslanci a senátoři (1918-2021)

Zástupci ČSL/KDU-ČSL v českých a československých zákonodárných sborech do roku 2021:[56]

Odkazy

Poznámky

 1. pro srovnání: k 31. prosinci 2005 měla strana nejvíce členů v Jihomoravském kraji (9258) a nejméně v Karlovarském kraji (348)

Reference

 1. [1]
 2. Univerzita Karlova : Konzervativní hodnoty a český stranický systém
 3. [2]
 4. WIRNITZER, Jan. Politická mapa podle čtenářů: Úsvit a ANO neuchopitelní, o KSČM máte jasno. iDNES.cz [online]. 2016-09-13 [cit. 2017-07-31]. Dostupné online. 
 5. Středopravé strany by v senátních volbách měly postavit společné kandidáty, jinak budou jen paběrkovat. Info.cz [online]. [cit. 2019-11-28]. Dostupné online. 
 6. https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/politicke-strany-a-hnuti/prispevky-vyplacene-politickym-stranam-p-46509
 7. Nový hlas – noviny KDU-ČSL
 8. https://volby.cz/pls/senat/se1111?xjazyk=CZ&xdatum=0&xv=7&xt=3
 9. http://volby.cz/pls/kz2016/kz124?xjazyk=CZ&xdatum=20161007&xkraj=0&xstrana=0&xv=2
 10. Výsledky voleb, volby.cz
 11. v rámci koalice SPOLU
 12. PEHR, Michal. Československá strana lidová a únor 1948, s. 138 (s. 150:„...kdy se uvnitř exilové strany utvořilo několik skupin, které na základě programové rozdílnosti nebo i osobních sporů nedokázaly vzájemně spolupracovat.“). In: Sborník textů Únor 1948. Šedesát let poté, č. 68/2008 [online]. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2008 [cit. 2019-01-26]. Dostupné online. 
 13. viz Josef Mlejnek jr.: KDU-ČSL: strana pro 10 % katolíků?
 14. Petr Fiala a Jiří Foral in Fiala a kol.: Český politický katolicismus 1848–2005, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2008, ISBN 978-80-7325-155-0 (horní tabulka na str. 508). Dále jen Fiala (2008).
 15. Miloš Trapl in Fiala (2008), str. 183.
 16. Podrobněji o Šrámkově a Hálově osudu viz Jiří Šindar: Zemřel pod cizím jménem, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2007, ISBN 978-80-7195-101-8
 17. Michal Pehr in Fiala (2008), str. 366.
 18. Zdechovský: Proces s Miladou Horákovou dopadl tvrdě i na lidovce. Info.cz [online]. [cit. 2020-07-04]. Dostupné online. 
 19. a b c BENDA, Václav. Lidová strana – problémy a naděje. In: BENDA, Patrik. Noční kádrový dotazník a jiné boje: Texty z let 1977–1989. Praha: Agite/Fra, 2009. ISBN 978-80-86603-85-8. S. 52–53.
 20. kardinál Tomášek zmiňuje jmenovitě obě akce a naprostý nesoulad mezi prokomunistickým vedením a antikomunistickou členskou základnou v dopise ÚV ČSL z 21. prosince 1991, kde též mimo jiné praví, že „od svého nástupu do úřadu byl nepřetržitě ve své činnosti podporován členy Československé strany lidové, především z místních organizací, že nebyla snad jediná větší akce, pouť nebo oslava, kterou by nezabezpečili členové ČSL“ a dodává, že „mnozí z nich za to zaplatili ztrátou zaměstnání, totalitní režim je vedl jako nepřátelské osoby a StB vykonávala nad nimi dozor.“, podle části dopisu citovaného v: Jan Hartmann, Bohumil Svoboda, Václav Vaško: Kardinál Tomášek, Zvon, Praha 1994, ISBN 80-7113-093-1 (str. 156)
 21. Fiala (2008), str. 449.
 22. Fiala (2008), str. 452–453.
 23. Fiala (2008), výtah a kompilát tabulek na str. 507–508
 24. Křesťanský sociál, 2007. www.ksl.wz.cz [online]. [cit. 2012-01-22]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-02-19. 
 25. Fiala (2008), str. 485–486.
 26. https://web.archive.org/web/20060912103937/http://www.kdu.cz/default.asp?page=31&IDR=135&id_rok= eArchive webu KDU.CZ
 27. POSPÍŠIL, Ignác. Proč KDU-ČSL propadla, aneb Proboha, probuďte se!! / Christnet.eu. www.christnet.eu [online]. [cit. 2021-10-10]. Dostupné online. 
 28. Středočeská KDU-ČSL nechce za lídra kandidátky Hybáškovou | Domov. Lidovky.cz [online]. 2009-08-11 [cit. 2021-10-10]. Dostupné online. 
 29. Lidovci končí ve Sněmovně, jejich šéf Cyril Svoboda rezignoval na funkci. iDNES.cz [online]. 2010-05-29 17:17 CET [cit. 2010-05-29]. Dostupné online. 
 30. TRACHTOVÁ, Zdeňka. Vzkříšení lidovců: Jsme zpátky ve hře a chceme do vysoké politiky. iDnes.cz [online]. 2012-10-14 [cit. 2012-12-21]. Dostupné online. 
 31. ver. Lidovci zažívají comeback, Čunek mandát obhájil s přehledem. ČT24 [online]. 2012-10-20 [cit. 2012-12-21]. Dostupné online. 
 32. jum. Česko zná koalice, které budou vládnout krajům. S výjimkou Karlovarska. iHNed.cz [online]. 2012-11-18 [cit. 2012-12-21]. Dostupné online. ISSN 1213-7693. 
 33. KDU-ČSL zvažuje změnu názvu. Vadí jim i termín "křesťanská" – Novinky.cz. www.novinky.cz [online]. [cit. 2021-10-10]. Dostupné online. 
 34. aha. KDU-ČSL bude bojovat o místa ve sněmovně. ČT24 [online]. 2012-12-01 [cit. 2012-12-15]. Dostupné online. 
 35. Křesťanství v názvu zůstává. Parlamentní listy [online]. [cit. 2021-10-10]. Dostupné online. 
 36. Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová: Výroční finanční zpráva politické strany 2013
 37. Přednostní hlasy pro kandidáty | volby.cz. www.volby.cz [online]. [cit. 2021-10-10]. Dostupné online. 
 38. POLITICO [online]. POLITICO, 2016-05-19 [cit. 2016-05-27]. Dostupné online. (anglicky) 
 39. kul. Sjezd KDU-ČSL vyslyšel Hermana a vyzval ministryni Novákovou k rezignaci. ČT24 [online]. 2019-03-30 [cit. 2092-03-30]. Dostupné online. 
 40. čtk. Lidovci zvolili vedení a upravili název strany na zkratku KDU-ČSL. České noviny [online]. 2019-03-30 [cit. 2092-03-30]. Dostupné online. 
 41. Marek Výborný skončí ve funkci předsedy KDU-ČSL, šéf lidovců se chce věnovat rodině. iROZHLAS [online]. Český rozhlas [cit. 2020-01-01]. Dostupné online. 
 42. Lidovci volili předsedu. Zdechovský z boje odstoupil, nakonec zvítězil Jurečka. Aktuálně.cz [online]. 2020-01-24 [cit. 2020-01-25]. Dostupné online. 
 43. Lidovci tlačí na konec Jurečky. Strana je prý v krizi, rozhodne konference - Seznam Zprávy. www.seznamzpravy.cz [online]. [cit. 2024-01-26]. Dostupné online. 
 44. „Nemám si s nimi co říct,“ vzkázal Čunek. Na jednání KDU-ČSL nedorazil | PrahaIN. www.prahain.cz [online]. [cit. 2024-01-26]. Dostupné online. 
 45. Fiala (2008), horní tabulka na str. 508.
 46. přesněji 96 712 k 31. prosinci; viz Fiala (2008), dolní tabulka na str. 507.
 47. viz např. Pavel Bělobrádek: Volit či nevolit KDU-ČSL, křesťané? in Magazín ChristNet.cz, vyšlo 30. října 2008, dostupné: http://www.christnet.eu/magazin/clanek.asp?clanek=3123 (navštíveno 1. 11. 2008)
 48. https://www.novinky.cz/domaci/clanek/stare-strany-ztraceji-tisice-clenu-netahnou-uz-ani-hnuti-40394610
 49. Lidovcům, ČSSD i KSČM mizí členové po tisících - Novinky.cz. www.novinky.cz [online]. [cit. 2021-10-10]. Dostupné online. 
 50. https://theses.cz/id/yeg4vd/Analza_lensk_zkladny_KDU-SL_bakalsk_prce-_Marek_Va.pdf
 51. ANO ztrácí členy, Okamura hlásí nárůst - Novinky.cz. www.novinky.cz [online]. [cit. 2021-10-10]. Dostupné online. 
 52. Politické strany na vymření. Mizí jim straníci, nejvíce těm z levice. iDNES.cz [online]. 2021-07-27 [cit. 2021-10-10]. Dostupné online. 
 53. https://www.soc.cas.cz/sites/default/files/publikace/243_ss_06_06.pdf
 54. https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3571885-stranam-ubyvaji-clenove-rozrustaji-se-jen-spd-a-stan
 55. KDU-ČSL, výsledky voleb Volební trendy a výsledky stran, kurzy.cz
 56. PEHR, Michal. Cestami křesťanské politiky. Biografický slovník k dějinám křesťanských stran v českých zemích. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2007. 376 s. ISBN 978-80-86903-53-8. S. 324–336. 
 57. Spisovatel a býv. senátor Josef Holý mrtev. Národní politika. 7. 2. 1928, roč. 46, čís. 38, s. 5. Dostupné online. 

Literatura

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Nuvola web broom.svg
Autor: , Licence: LGPL
Web broom icon
Jiří Čunek 2007.jpg
senátor a ministr Jiří Čunek (* 1959) na veletrhu Regiontour, Brno
Logo SPOLU.png
Autor: SPOLU, Licence: CC BY-SA 4.0
logo SPOLU
Cyril Svoboda et Condoleezza Rice.jpg
Cyril Svoboda et Condoleezza Rice, le 16 mai 2006. Source : https://2001-2009.state.gov/r/pa/ei/pix/2006/66432.htm
Historical logo of the Czechoslovak People's Party.svg
Autor: Samhanin, Licence: CC BY-SA 3.0
Historical logo of the Czechoslovak People's Party (1935)
Josef Lux 01.jpg
Autor: Svobodat, Licence: CC BY-SA 3.0
Josef Lux
Czechoslovak People's Party historical logo.svg
Logo of the Czechoslovak People's Party (1945-1992), political party in Czechoslovakia and the Czech Republic.
Flag of KDU-ČSL.svg
Flag of the Christian and Democratic Union - Czechoslovak People's Party (KDU-ČSL), political party in the Czech Republic.
Bartoncik Josef 01.JPG
Autor: Svobodat, Licence: CC BY-SA 3.0
Dr. Josef Bartončík jako host na sjezdu KDU-ČSL v roce 2013 v Olomouci
Čtyřkoalice, logo.gif
Logo Čtyřkoalice
Ing.Miroslav Kalousek.jpg
Autor: Chmee2, Licence: CC BY-SA 3.0
Ministr Miroslav Kalousek před zasedáním vlády 11-4-2007 v Praze, Česká republika.
Prague Karlovo sqr KDU-CSL.jpg
Autor: Czech Wikipedia user Packa, Licence: CC BY-SA 2.5
Sídlo KDU-ČSL na Karlové náměstí (Praha 2)
EPP Summit, 22 June 2017 (34622126124).jpg
Autor: European People's Party, Licence: CC BY 2.0
European People's Party Summit in Brussels, June 2017.
Brno, Joštova, citylight KDU-ČSL do krajských voleb 2020.jpg
Autor: Pokud má díla používáte mimo projekty Wikimedia, ocenil bych upozornění.

Nekopírujte tento snímek nelegálně tím, že ignorujete níže uvedené licenční podmínky, neboť se nejedná o volné dílo.

Více z mé práce najdete v mé osobní galerii., Licence: CC BY-SA 4.0
Plakát volební kampaně KDU-ČSL před volbami do krajského zastupitelstva Jihomoravského kraje 2020, vyvěšený u příštřešku zastávky MHD Česká v Joštově ulici v Brně. V pozadí vpravo tramvaj linky č. 3 směrem na Starou osadu, dále zprava domy Joštova 137/6 a Česká 137/30, zcela vlevo vzadu téměř neznatelná budova Ústavního soudu.
Jan Šrámek.jpg
Jan Šrámek (1870-1956). Český politik.
Kdu-csl-trend.png
Autor: Kurzycz http://www.kurzy.cz/, Licence: CC BY-SA 4.0
KDU-ČSL- Výsledky voleb, získané mandáty, trendy od 2004 do 2017. Poslanecká sněmovna, senát, kraje, obce, evropský parlament.