Kaštel

Kaštel Kaštilac v obci Kaštel Gomilica v Chorvatském souměstí Kaštela

Kaštel (též kaštěl, slov. kaštieľ, z lat. castellum) je označení pro zpravidla nevelké opevněné venkovské sídlo střední a vyšší šlechty na Slovensku a v některých dalších zemích.[kde?][zdroj?]

Charakteristika

Kaštely bývaly původně opevněné, později byl kladen větší důraz na pohodlí a reprezentaci majitele. Ranější kaštel tak může být označován jako tvrz, zatímco pozdější již jako zámek.

Co do počtu, nejméně dochovaných kaštelů je z období gotiky, nejčastější jsou kaštely renesanční a klasicistní. V některých dalších zemích střední Evropy se lze s kaštely setkat ve smyslu malých pevností.

Tento typ stavby je velmi častý na Slovensku, v Česku se stavby podobného charakteru nazývají tvrzemi, popřípadě středověkými zámky. Často se jedná o stavby menších rozměrů, mnohdy nesprávně označovaných jako zámečky, jedná se nezřídka o velmi rozsáhlé objekty hradního charakteru.

Dochovanými stavbami tohoto typu jsou například Kaštel ve Strážkach a Humenné (oba renesanční), reprezentativní lovecký kaštel v Betliaru, barokně a klasicistně upravený, Diviaky, pozdně renesanční kaštel s rozlehlým opevněním s rohovými bastiony v obci Divín, renesančně-barokní Haličský zámek, barokně-klasicistní kaštel Svätý Anton (zvaný též Antol), jehož stavba (do přestavby) symbolizovala kalendářní rok (4 brány, 12 komínů, 52 místností, 365 oken), vodní kaštel Bytčanský zámek, kde v roce 1611 probíhal procesu s Alžbětou Báthoryovou.

Další typy

Kromě kaštělů jsou na Slovensku ještě skromnější sídla, zpravidla venkovská, nazývaná kúrie. Posledním a největším typem šlechtických sídel je hrad. Někdy se uvádí ještě jeden druh sídel, jímž je zámok. Slovenský výraz zámok není významově shodný s českým výrazem „zámek“. V odborné literatuře je zámok považován za významově přesně neohraničené synonymum pro hrad na Slovensku.

Literatura

  • Daniel Kollár, Jaroslav Nešpor: Hrady a zámky – Kultúrne krásy Slovenska, Dajama, 2008
  • M. Plaček, M. Bóna: Encyklopedie slovenských hradů, Libri, Praha, 2007

Související články

Média použitá na této stránce

Kaštel Gomilica (Kaštilac), 2011-12-13.jpg
Autor: Ivan T., Licence: CC BY-SA 3.0
Kaštel Gomilica (Kaštilac), 2011-12-13
Horná Lehota - kaštieľ.jpg
Autor: Pudelek, Licence: CC BY-SA 4.0
Tento snímek zobrazuje chráněnou kulturní památku číslo 503-220/0 CHMSK/503-220/0,CHMSK/503-220(other) Slovenské republiky.