Ka (starověký Egypt)

Ka
v hieroglyfickém zápisu

Socha ka krále Hora I. ze 13. dynastie

Ka (dříve obvykle překládáno ne zcela přesně jako „duše“, někdy je možné chápat je jako „(duchovního) dvojníka“) je významný egyptský náboženský pojem, který ve starověkém Egyptě vyjadřoval „pojetí života, smrti, božstvílidství“.[1]králů a lidí ka s největší pravděpodobností původně představovalo souhrn tělesných vlastností a bylo spojováno zejména s plodivou silou, později zahrnovalo i vlastnosti duševní.[2] Jak ukazují reliéfyHatšepsutina chrámu Džeser-Džeseru, podle nichž bůh Chnum vytvořil královninu bytost jako dvě identické postavičky, rodilo se ka spolu s člověkem (resp. spolu s jeho tělem); jeho existence ovšem trvala i po smrti a byla jednou ze záruk posmrtného života. V pozdních obdobích bylo spojováno s osudem.[2] Byla zobrazována jako vztyčené paže.[3]

Odkazy

Reference

  1. JANÁK, Jiří. Brána nebes: bohové a démoni starého Egypta. Praha: Libri, 2005. 220 s. ISBN 80-7277-235-X. S. 103n. 
  2. a b VERNER, Miroslav; BAREŠ, Ladislav; VACHALA, Břetislav. Encyklopedie starověkého Egypta. Praha: Libri, 2007. 528 s. ISBN 978-80-7277-306-0. S. 236. 
  3. JEBAVÁ, Jana. Úvod do arteterapie. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-394-6. S. 70. 

Literatura

  • JANÁK, Jiří. Od soumraku do úsvitu – cesta ke ka. In: MYNÁŘOVÁ, Jana. Pražské egyptologické studie. Praha: Set Out, 2002. Dostupné v archivu pořízeném dne 2007-06-21. ISBN 80-86277-26-7. S. 121–125. Archivováno 21. 6. 2007 na Wayback Machine

Související články

  • Egyptská představa člověka

Média použitá na této stránce

Ka Statue of horawibra.jpg
Autor: Jon Bodsworth, Licence: Copyrighted free use
Ka statue of Horawibra - (Pharaoh w:Hor)