Kadiš

Davidova hvězda Lukhot Habrit.svg Menora.svg
Židé a judaismus
ŽidéJudaismusKdo je Žid
OrtodoxníKonzervativní (Masorti)
Progresivní (Reformní - Liberální)Ultraortodoxní
SamaritániFalašovéKaraité
Etnické skupiny a jazyky
AškenázovéSefardovéMizrachim
HebrejštinaJidišLadinoGe'ezBuchori
Populace (vývoj)
EvropaAmerikaAsieAfrikaAustrálie
Náboženství
BůhPrincipy víryBoží jména
613 micvotHalachaNoachidské zákony
MesiášEschatologie
Židovské myšlení, filosofie a etika
Židovská filosofie
CdakaMusarVyvolenost
ChasidismusKabalaHaskala
Náboženské texty
TóraTanachMišnaTalmudMidraš
ToseftaMišne ToraŠulchan aruch
SidurMachzorPijutZohar
Životní cyklus, tradice a zvyky
ObřízkaPidjon ha-benSimchat batBar micva
ŠiduchSvatbaKetubaRozvod (Get)Pohřeb
KašrutŽidovský kalendářŽidovské svátky
TalitTfilinCicitKipa
MezuzaMenoraŠofarSefer Tora
Významné postavy židovství
AbrahámIzákJákobMojžíš
ŠalomounDavidElijášÁron
MaimonidesNachmanidesRaši
Ba'al Šem TovGa'on z VilnaMaharal
Náboženské budovy a instituce
ChrámSynagogaJešivaBejt midraš
RabínChazanDajanGa'on
Kohen (kněz)MašgiachGabajŠochet
MohelBejt dinRoš ješiva
Židovská liturgie
ŠemaAmidaKadiš
MinhagMinjanNosach
ŠacharitMinchaMa'arivMusaf
Dějiny Židů
starověkstředověknovověk
Blízká témata
AntisemitismusGójHolocaustIzrael
FilosemitismusSionismus
Abrahámovská náboženství

Kadiš nebo kaddiš ([kadyš]; aramejsky: קדיש‎, „svatý“) je židovský chvalozpěv, sloužící jako předěl v bohoslužbě. Kadiš je psán hebrejsko-aramejsky a říkal se pravděpodobně již v Izraeli v dobách druhého Chrámu[zdroj?]. Kadiš je často chybně označován za „modlitbu za mrtvé“. Ve skutečnosti nemá s mrtvými nic společného. Modlitba za zesnulé se nazývá Jizkor. Kadiš rovněž není možné recitovat, pokud není přítomen minjan.

Recitace

Kadiš obvykle předříkává chazan, tučně vytištěné pasáže říká spolu s ním nahlas i obec. Celý kadiš zní následovně:

Hebrejsko-aramejský text

יִתְגַּדַּל וְיִתְקַדַּשׁ שְׁמֵהּ רַבָּא. אמן:

בְּעָלְמָא דִּי בְרָא כִרְעוּתֵהּ וְיַמְלִיךְ מַלְכוּתֵהּ בְּחַיֵּיכוֹן וּבְיוֹמֵיכוֹן וּבְחַיֵּי דְכָל בֵּית יִשְׂרָאֵל בַּעֲגָלָא וּבִזְמַן קָרִיב, וְאִמְרוּ אָמֵן׃

יְהֵא שְׁמֵהּ רַבָּא מְבָרַךְ לְעָלַם וּלְעָלְמֵי עָלְמַיָּא׃

יִתְבָּרַךְ. וְיִשְׁתַּבַּח וְיִתְפָּאַר וְיִתְרוֹמַם וְיִתְנַשֵּׂא וְיִתְהַדָּר וְיִתְעַלֶּה וְיִתְהַלָּל שְׁמֵהּ דְּקֻדְשָׁא. בְּרִיךְ הוּא:

לְעֵלָּא מִן כָּל (בעשי"ת לְעֵלָּא וּלְעֵלָּא מִכָּל) בִּרְכָתָא וְשִׁירָתָא תֻּשְׁבְּחָתָא וְנֶחֱמָתָא דַּאֲמִירָן בְּעָלְמָא. וְאִמְרוּ אָמֵן׃
קַבֵּל בְּרַחֲמִים וּבְרָצוֹן אֶת תְּפִלָּתֵנוּ

תִּתְקַבַּל צְלוֹתְהוֹן וּבָעוּתְהוֹן דְכָל בֵּית יִשְׂרָאֵל קֳדָם אֲבוּהוֹן דִּי בִשְׁמַיָּא, וְאִמְרוּ אָמֵן׃
יְהִי שֵׁם יְהֹוָה מְבֹרָךְ מֵעַתָּה וְעַד עוֹלָם

יְהֵא שְׁלָמָא רַבָּא מִן שְׁמַיָּא וְחַיִּים עָלֵינוּ וְעַל כָּל יִשְׂרָאֵל. וְאִמְרוּ אָמֵן׃
עֶזְרִי מֵעִם יְהֹוָה עֹשֵׂה שָׁמַיִם וָאָרֶץ

עוֹשֶׂה שָׁלוֹם בִּמְרוֹמָיו הוּא יַעֲשֶׂה שָׁלוֹם עָלֵינוּ וְעַל כָּל יִשְׂרָאֵל וְאִמְרוּ אָמֵן׃

‎‎

Přepis

Jitgadal ve-jitkadaš Šme raba (Amen)

Be-alma di-vra chirute ve-jamlich malchute, be-chajejchon u-ve-jomejchon u-ve-chajej de-chol Bejt Jisra’el, ba-agala u-vi-zman kariv ve-imru: Amen.

Jehe Šme raba mevarach le-alam u-le-almej almaja.

Jitbarach ve-jištabach ve-jitpo’ar ve-jitromam ve-jitnase ve-jithadar vejit’ale ve-jithalal Šme de-Kudša, berich Hu.

Le-ela min kol (le-ela u-le-ela mi-kol) birchata ve-širata tušbechata ve-nechemata, da-amiran be-alma ve-imru: Amen.

Titkabal celotehon u-va’uthon de-chol Bejt Jisra’el kedam Avuhon di bi-šmaja ve-imru: Amen

Jehe šlama raba min šemaja ve-chajim alejnu ve-al kol Jisra’el ve-imru: Amen.

Ose šalom bi-mromav, Hu ja’ase šalom alejnu ve-al kol Jisra’el ve-imru: Amen.

Překlad

Nechť se Jeho veliké Jméno vyvýší a posvětí (Amen).

Ve světě, který stvořil podle Své vůle. Ať je upevněna Jeho vláda za vašich dnů a za vašich životů a za života celého Izraele, rychle a brzy. A řekněte: Amen

Buď požehnáno Jeho veliké Jméno navěky věků.

Ať je posvěceno, pochváleno, oslaveno, vyvýšeno, vychváleno, zmocněno, vyneseno a velebeno Jméno Svatého, budiž požehnán.

Nad každé požehnání a píseň, chválu a útěchu, kterou je možné vyjádřit v tomto světě, a řekněte: Amen.

Kéž jsou přijaty modlitby a prosby celého domu Izraele před jejich nebeským Otcem. A řekněte: Amen.

Ať je seslán z nebes hojný mír a život na nás a na celý lid Izraele a řekněte: Amen.

Ten, jenž zjednává mír na Svých výšinách, ať zjedná mír i nám a celému Izraeli a řekněte: Amen.

Druhy

 • Poloviční kadišChaci kadiš – slouží jako předěl v liturgii. Obsahuje pouze prvních pět vět celého kadiš
 • Celý kadišKadiš šalem, Kadiš titkabal – Slouží jako předěl mezi hlavními částmi liturgie.
 • Kadiš sirotkůKadiš jatom – jako Celý kadiš, pouze bez šestého odstavce תִּתְקַבַּל titkabal („kéž jsou přijaty“), právě tento je často chybně označován jako „modlitba za mrtvé“. Recitují ji truchlící po dobu jednoho roku od úmrtí blízkého příbuzného a poté vždy ve výroční den (v jidiš „jarcajt“). Recituje se na závěr liturgie a po blahořečení.
 • Rabínský kadišKadiš de-rabanan – obsahuje zvláštní odstavec Al Jisra’el ve-al rabanan a recituje se po studiu Mišny nebo Talmudu.
  עַל יִשְׂרָאֵל וְעַל רַבָּנָן. וְעַל תַּלְמִידֵיהוֹן וְעַל כָּל תַּלְמִידֵי תַלְמִידֵיהוֹן. וְעַל כָּל מַאן דְּעָסְקִין בְּאוֹרַיְתָא. דִּי בְאַתְרָא הָדֵין וְדִי בְכָל אֲתַר וַאֲתַר. יְהֵא לְהוֹן וּלְכוֹן שְׁלָמָא רַבָּא חִנָּא וְחִסְדָּא וְרַחֲמִין וְחַיִּין אֲרִיכִין וּמְזוֹנֵי רְוִיחֵי וּפֻרְקָנָא מִן קֳדָם אֲבוּהוֹן דְּבִשְׁמַיָּא וְאַרְעָא וְאִמְרוּ אָמֵן׃
  ‎‎Al Jisra'el ve-al rabanan ve-al talmidejhon ve-al kol talmidej talmidejhon ve-al kol man de-askin be-Orajta di be-atra ha-dejn ve-di be-chol atar ve-atar. Jehe lehon u-lechon šlama raba, china ve-chisda ve-rachamin ve-chajin arichin u-mezonej revichej u-purkana min kodam Avuhon di bišmaja ve-imru: Amen

  Nad Izraelem a nad jeho učiteli, jejich žáky a všemi jejich žáky a nad všemi, kteří se zabývají studiem Tóry, kteří jsou zde nebo kdekoliv jinde, ať je jim a Tobě dán hojný mír, milost, laskavost a slitování, dlouhý život, bohatá potrava a spása od jejich Otce, který je na nebesích, a řekněte: Amen

Odlišné verze

Kadiš původně obsahoval v prvním odstavci i verš vztahující se k příchodu Mesiáše - וְיַצְמַח פּוּרְקָנֵהּ וִיקָרֵב מְשִׁיחֵהּ‎. Tento verš byl ovšem v aškenázském kulturním prostředí na nátlak křesťanských cenzorů[zdroj?] vyškrtnut a zůstal pouze v sefardské verzi (kterou později přejali také chasidé).

Bibliografie

 • BLAŽEK, Jiří; HOLUBOVÁ, Markéta. Sidur Adir ba-marom. Modlitební kniha pro všední dny, šabat a svátky s paralelním českým překladem a komentářem. Praha: Nakladatelství Bergman Tomáš, 2008. 676 s. ISBN 978-80-904207-0-0. 
 • NEWMAN, Ja'akov; SIVAN, Gavri'el. Judaismus od A do Z. Praha: Sefer, 1992. 285 s. ISBN 80-900895-3-4. 

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Lukhot Habrit.svg
Autor: Oren neu dag, Licence: CC BY-SA 3.0
The Ten Commandments, In SVG