Kaligram

Kaligram (též ideogram) je báseň, jejíž písmena nebo celá slova a verše jsou uspořádána typograficky do obrazce, který vyjadřuje téma básně samotné. Navazuje na tradici středověké carminy figuraty. Kaligram je příklad propojení literatury a výtvarného umění (podobně jako například komiks), kde v jednom uměleckém díle nerozlišeně splývá více uměleckých druhů.

Kaligram je typický pro avantgardu (například pro kubofuturismus); známým autorem kaligramů je např. Guillaume Apollinaire (jeho sbírka Kaligramy), v českém prostředí pak Jaroslav Seifert (např. jeho „Počitadlo lásky“ ze sbírky Na vlnách T.S.F).

Kaligram můžeme chápat jako specifický literární žánr.

Galerie


Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Figurengedicht 1638.jpg

Figurengedicht, aus einem Exemplar von Luthers Kirchen Postilla des Nürnberger Patriziers und Ratsherrn Johann Wilhelm Kreß von Kressenstein (1589-1657).

Spiegel hinten mit Widmung für Kreß: "Christlicher Anbind Krancz / Dem Edeln Ehrnvesten / fürsichtig vnd Wohlweißen Herrn / Johann Wilhelm Kreßen des Jnnern Raths alhier Seines Christrlichen Tauffnamens dabey zu bedencken. Sonntags den 24. Juny Anno 1638".

Darüber ein kreisförmiges Figurengedicht, "Weiln abermal wir Jnn gemein dießen Tag er lebet fein, welcher vnns thut erinnern all des schönnen Namens Johannis zumal, dann nach ihm Er solt gebohrn wern, wurd Er zuuor verkündt vom herrn, dann als Zacharias zu der Zeit, nach der Ordtnung vnd Gewonheit für Gott pflegte das Priesteramt ..."
Bismillah.JPG

Calligraphy of the "Basmala" phrase phrase bismi-llāhi ar-raħmāni ar-raħīmi بسم الله الرحمن الرحيم in in the form of a pear.

Right leaf: "Qāla allāh ta'ālā" ("The sublime God said").

Left: "Wa innahu min Sulaymān" ("And it is from Solomon" as the Basmala first apears in the Qur'an in a letter from Solomon).
Guillaume Apollinaire Calligramme.JPG
Calligramme de Guillaume Apollinaire (1880-1918) dont la forme évoque la tour Eiffel. « Salut monde dont je suis la langue éloquente que sa bouche Ô Paris tire et tirera toujours aux allemands »
Caligrafia arabe pajaro.svg
Example of zoomorphic arabic calligraphy.