Kaplan

Kaplan (z latinského capellanus, duchovní vázaný na kapli) je duchovní (zejména křesťanský), jemuž byla ordinářem svěřena pastorační péče o určitou skupinu nejen věřících. Kodex kanonického práva z roku 1983 upravuje postavení kaplana v kánonech 564 až 572. V římskokatolické církvi je kaplanem obvykle kněz.

Charakteristika

Může to být například:

Schéma znaku vojenského kaplana

První stupeň čestného titulu monsignore je kaplan Jeho Svatosti, čímž se rozumí papežův kaplan.

Běžně jsou v římskokatolické církvi jako kaplani nazýváni farní vikáři, zpravidla kněží – spolupracovníci faráře či administrátora farnosti. V některých případech mohou být přiděleni k některému filiálnímu kostelu či kapli, z čehož pochází vžité označení, častěji se však dělí s farářem o pastorační péči jinými způsoby.

Odkazy

Poznámky

  1. V Rakousko-Uhersku se pro tuto funkci používalo označení polní kurát (Feldkurat)

Reference

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Template-Military Chaplain.svg
(c) I, SajoR, CC BY-SA 2.5
Generic template for coat of arms of a military chaplain.