Katodové záření

Provozní Crookesova trubice

Katodové záření je proud elektronů vycházející z katody katodové trubice, který vytváří elektrický proud, k čemuž dojde, pokud se tlak v uzavřeném tělese sníží na hodnotu 1 Pa. Při interakci tohoto zařízení s látkami se energie elektronů přeměňuje na následující formy: mechanickou energii, energii elektromagnetického záření, světelnou energii a vnitřní energii.

Zkoumání katodového záření a experimenty s katodovou trubicí sehrály významnou úlohu při objevu elektronu a také rentgenového záření, které vzniká při interakci katodového záření s hmotou.

Katodové záření objevil v roce 1859 Julius Plücker.

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Katódsugarak mágneses mezőben(2).jpg
Autor: Zátonyi Sándor, (ifj.), Licence: CC BY-SA 3.0
Cathode rays in magnetic field. (Crookes tube; B = 0)
12. Тлеечко празнење.ogv
Autor: Andrejdam, Licence: CC BY-SA 4.0
Glow discharge in a low-pressure tube caused by electric current. Performed by Prof. Oliver Zajkov at the Physics Institute at the Ss. Cyril and Methodius University of Skopje, Macedonia.