Kavkazská válka

Kavkazská válka
konflikt: ruské dobývání Kavkazu
{{{alt}}}
Franc Alexejevič Rubo: Útok na Gimry 17. října 1832
trvání:18171864
místo:Předkavkazsko
casus belli:Podpora Kadžárovské Persie během rusko-perské války v letech 1804-1813. Omezit vliv Osmanské říše
výsledek:připojení Předkavkazska k ruskému impériu
strany
Ruské impériumRuské impérium Ruské impérium
 • Kubáňská lidová republika kozáci
 • Gurijské knížectvíGurijské knížectví Gurijské knížectví (do roku 1829)
 • Mingrelské knížectví Mingrelské knížectví
 • Svanetské knížectví Svanetské knížectví (do roku 1859)
 • Abcházie Abchazské knížectví
 • Tarkiský šamchalát Tarkiský šamchalát
 • Avarský chanátAvarský chanát Avarský chanát
 • Lacký chanátLacký chanát Lacký chanát
 • ostatní malé kavkazské státy
Čerkeská konfederace Čerkeská konfederace (do roku 1864)
Kavkazský imamátKavkazský imamát Kavkazský imamát (18291859)

Abchazské knížectví abchazští povstalci
Avarský chanátAvarský chanát Avarský chanát (18181823)
Lacký chanátLacký chanát Lacký chanát (do roku 1820)
polští, ukrajinští a jiní evropští dobrovolníci

velitelé
 • Kavkazský imamát Ghazi Muhammad
 • Kavkazský imamát Gamzat-bek
 • Kavkazský imamát Imám Šamil
 • Čerkeská konfederace Kizbech Tughuzhuqo
 • Čerkeská konfederace Qerandiqo Berzeg

síla
Ruské impérium 1819: 50 000
Ruské impérium 1857: 200 000
Ruské impérium 1862: 60 000
Čerkeská konfederace 35 000–40 000
Kavkazský imamát 15 000–25 000
ztráty
Ruské impériumRuské impérium armádní vysokécelkově vysoké
Čerkeská konfederace 1 200 000 civilistů

Kavkazská válka neboli ruské dobývání Kavkazu je označení pro boje probíhající v letech 1817 až 1864 na Kavkazu, přesněji v Předkavkazsku, mezi Ruským impériem a státními útvary původních obyvatelů, zejména Čečenců, Abchazů, DagestáncůČerkesů (mezi posledně jmenovanými obzvláště Adygejců). Ze strany Ruska se nejednalo o klasické vojenské tažení s nepřetržitým důrazem, ale spíše o postupné vytlačování protivníků, bojujících hlavně partyzánskými metodami, a jejich postupnou asimilaci. Navíc například v letech 1826–1828 byla pozornost impéria upřena na tehdy probíhající válku s Persií, a obdobně se jeho pozornost dvakrát obrátila také k Osmanské říši, a to kvůli válce v letech 1828–1829Krymské válce v letech 1853–1856.

V rámci odporu proti ruskému impériu vznikl v roce 1828 na Předkavkazsku nový státní útvar, Kavkazský imamát. Třetí vůdce tohoto státu Imám Šamil se stal nejvýraznějším protiruským velitelem v celé oblasti, avšak jeho zajetím v roce 1859 Kavkazský imamát zanikl.

Ruské impérium bylo v dobývání Předkavkazska nakonec úspěšné. Při válečných operacích a po svém vítězství provedlo v této oblasti rozsáhlou etnickou čistku. Z dlouhodobého hlediska tak došlo k trvalému připojení Předkavkazska k Rusku, ale také ke vzniku významných diaspor předkavkazských národů v Osmanské říši, které přežívají i v Turecku21. století (viz Turecko#Demografie). Stejně tak přetrvávají až do 21. století protiruské nepokoje na Předkavkazsku a příklon předkavkazských národů k islámu coby sjednocující protiruské ideologii.

První fáze

Ruské impérium se k pobřeží Černého moře a následně k jeho částečnému ovládnutí (pokud možno včetně úžin spojujících toto moře se Středozemním mořem) snažilo dostat už za Petra I. Velikého, ale významné územní zisky se mu podařily až za vlády Kateřiny II. Veliké, která zvítězila v rusko-turecké válce let 1768–1774. Následná Mírová smlouva z Küčük-Kainardži z roku 1774 jednak přesunula Krymský chanát z faktické osmanské nadvlády pod nadvládu ruskou, jednak přiznala ruskému impériu Kabardu (v moderním dělení nížinná část Kabardsko-Balkarska).

Mapa Kavkazu po roce 1801. Území Ruského impéria označeno zeleně.

O nadvládu nad Kavkazem v té době kromě Ruska usilovala kromě Osmanské říše také Persie, která byla stejně jako osmanská říše převážně islámskou říší, avšak na rozdíl od sunnitského (dnešního) Turecka s převahou šíitského směru. Malé, převážně křesťanské Kartlijsko-kachetské království (východní část rozpadlého Gruzínského království) mělo jen malé šance obhájit plnou samostatnost, a tak se král Erekle II. se svým královstvím v roce 1783 Georgijevskou smlouvou odevzdal pod ochranu nábožensky spřízněného Ruského impéria (mj. se na základě této smlouvy stal gruzínský primas stálým členem ruského Nejsvětějšího synodu). Ruská ochrana sice zpočátku příliš nefungovala a nezabránila pustošivému perskému vpádu v roce 1795, nicméně v roce 1799 byla vybudována Gruzínská vojenská cesta, a když v roce 1800 propukly v Kartlijsko-kachetském království následnické spory, vyřešil car Pavel I. situaci jeho anexí a odstavením vládnoucí dynastie od moci. V roce 1810 následovala anexe západní části dnešní GruzieImeretského království. Rusko tak upevnilo svoji nadvládu nad velkým územím v oblasti Zakavkazska jižně od hlavního kavkazského hřebene.

Na pobřeží Kaspického moře zaznamenalo ruské impérium územní zisky v důsledku vítězné rusko-perské války v letech 1804–1813. V následné Gulistánské smlouvě se Persie vzdala svých nároků na území Dagestánu, východní Gruzie i Ázerbájdžánu, tedy tehdejších chanátů Šírvánského, Baku, Derbentského, Karabažského, Gandžinského, Šekského, Qubského a části Talyšského chanátu.[1]

Druhá fáze

Franc Alexejevič Rubo: Scéna z Kavkazské války

Na další vývoj v regionu měla zásadní vliv drinopolská smlouva z roku 1829, podle níž Osmanská říše přiznala Ruskému impériu právo na černomořské pobřeží od řeky Kubáň po přístav Poti. V západní části Kavkazu se Čerkesové začali proti této smlouvě a ruské nadvládě vojensky bránit.[2] Ve východní části Kavkazu se v letech 1831–1859 Rusům postavil avarský imám Imám Šamil, který sjednotil Avary, Čečence a další národy v boji proti Rusům. V roce 1845 utrpěla armáda generála Voroncova drtivou porážku proti Šamilově vojsku (pod velením Bajsangura Benojského) a Rusové byli vyhnáni ze svých pevností v ČečenskuDagestánu. Za krymské války (1853–56) ruská aktivita v celé oblasti Kavkazu poklesla a se Šamilem byl vyjednán mír. K obnovení válečného stavu však došlo již v roce 1855.

Aleksej Kivšenko: Zajmutí Imáma Šamila ruskými vojáky pod vedením Alexandra Ivanoviče Barjatinského v roce 1859

Avarsko-čečenské povstání skončilo zajetím Imáma Šamila v roce 1859, když jeho armáda nemohla odolat nově posílené ruské armádě generála Alexandra Barjatinského o síle 240 000 mužů.[3][4]

Válka na východním Kavkazu zajetím Šamila skončila, ale na západním Kavkazu stále ještě docházelo k ozbrojeným střetům, především s Čerkesy. Za oficiální ukončení války je považován dekret cara Alexandra II. z 2. června 1864.

Reference

 1. GOMBÁR, Eduard. Ázerbájdžán a „velká hra“ velmocí 1801–1813. Bulletin Centra ázerbájdžánských a kaspických studií. Prosinec 2013. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-02-22. ISSN 1803-8611.  Archivováno 22. 2. 2014 na Wayback Machine.
 2. BAAR, Vladimír. Národy na prahu 21. století: emancipace nebo nacionalismus?. Ostrava: 1. vyd. Ostrava Šenov u Ostravy : Ostravská univerzita : Tilia, 2002. 415 s. ISBN 80-86101-66-5. S. 123. 
 3. MAASS, Ekkehard; KUBANEK, Bettina. Chechnya. War and history. 400 Years of Colonial Conquest – 400 Years of Resistance. Berlin: Deutsch-Kaukasische Gesellschaft e.V. © 2003, 2006. 415 s. S. 123. 
 4. MACHÁLEK, Vít. Z dějin Kavkazu [online]. virtually.cz [cit. 2016-05-03]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-06-24. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Flag of Circassia (1840).svg
Autor: Germenfer, Licence: CC0
Old flag of Circassia used in 1840.
Map of Caucasus with the borders 1801-1813.JPG
Карта Кавказского края с обозначением границ 1801-1813 г. Составлена в военно-историческом отделе при штабе Кавказского военного округа подполковником Томкиевым. Тифлис 1901 г.
Flag of Avars.svg
Autor: Мухамед Аварский, Licence: CC BY-SA 4.0
Ethnic flag of Avars. Contemporary variant of the traditional banner of the Avar Khanate as depicted at [1]
Flag of Liedekerke.svg
Flag of the belgian municipality of Liedekerke.
Odishi flag.svg
Autor: Ercwlff, Licence: CC BY-SA 4.0
Flag of the Principality of Odishi (1557–1867).
Banner of Guria.svg
Autor: ArnoldPlaton, Licence: CC BY-SA 3.0
Banner of Guria
Flag of Abkhazia (18th century).svg
Autor: Dekodrak, Licence: CC BY-SA 4.0
Flag of Abkhazia, used in the 18th century.
Imam Shamil surrendered to Count Baryatinsky on August 25, 1859 by Kivshenko, Alexei Danilovich.jpg
Imam Shamil surrendered to Count Baryatinsky on August 25, 1859 by Kivshenko, Alexei Danilovich (1851-1895), Russia
Flag of Kuban People's Republic.svg
Flag of Kuban People's Republic (1918-1920) - colours and dimensions (format: 2:3) Vlastní tvorba založená na: Flag of Kuban.PNG a Flag of Kuban.PNG
Flag of the Lak People v2.svg
Autor: Hierakares, Licence: CC BY-SA 3.0
The (unofficial) ethnic flag of the Lak people, southern Dagestan, Russian Federation. This flag is a variant of the flag shown here File:Flag of the Lak people.svg and actively used on this [1][2] website dedicated to the Lak national movement.
Thirdimamateflag.svg
The third flag of the Caucasian Imamate used from 1834-1859 during Imam Shamil's Imamship
Flag of Abkhazia (c. 1770-1864).svg
Autor: Dekodrak, Licence: CC BY-SA 4.0
Flag of Abkhazia, used from circa 1770 until 1864. According to https://www.worldstatesmen.org/Georgia.html#Abkhazia.
Flag of the Russian Empire (black-yellow-white).svg
Vlajka Ruského impéria v letech 1858 až 1883