Kibla

Muslimové při modlitbě v Damašské mešitě směrem k Mekce
Islámu Kibla
Bahá’í Kibli

Kibla (arabsky قبلة, směr) je směr, kterým se muslimové a přeneseně i příslušníci některých jiných náboženství, obracejí při modlitbě.

V islámu

Mohamed ustanovil jako směr muslimské modlitby (صلاة salát) po vzoru židů Jeruzalém, přičemž při svém pobytu v Mekce modlil zároveň ke Kaabě. Původní směr tedy tvořil přímku, která protínala Kaabu a Jeruzalém. To však nebylo možné po jeho útěku do Medíny, protože Kaaba ležela na východ od Medíny a Jeruzalém na západ od Medíny. Korán následně uvádí, že se má modlit ke Kaabě. Podle jiné teorie to bylo změněno po roztržce s židy, kteří ho jako proroka nepřijali, a proto kiblu otočil směrem k Mekce. Svatyně Ka'ba v Mekce v Saúdské Arábii se tak stala centrem islámské víry, k níž od té doby směřují modlitby muslimů.

V bahá’í

Kibla existuje rovněž i v náboženství Bahá’í, kdy se při vykonávání povinné modlitby نماز (persky namáz) věřící obracejí k místu posledního Bahá’u’lláhova pozemského spočinutí v Bahdží v Izraeli.[1][2]

V ostatních náboženstvích

Někdy se o kible hovoří i v souvislosti s judaismem, jehož „kiblou“ je Chrámová hora v Jeruzalémě, nebo s křesťanstvím, kde jsou kostely vždy orientovány na východ. Hovořit ale o kible v tomto případě není přesné. Thelémská kibla je orientována k sídlu Boleskine u jezera Loch Ness.

Reference

  1. Bahá’u’lláh: The Kitáb-i-Aqdas, The Most Holy Book, Bahá’í Publishing Trust, Wilmette, Illinois 60091, first pocket-size edition, 1993, str. 144, 170-171,
  2. first hard-cover edition, Bahá’í World Centre, Haifa, Israel, 1992

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Qiblih direction.jpg
Autor: RokerHRO, Licence: CC BY-SA 3.0
Equidistant world map, centered to the Shrine of Bahá'u'lláh to visualize the Qiblih, the direction of prayer for Bahá'ís.
Mosque.jpg
Autor: Antonio Melina/Agência Brasil, Licence: CC BY 3.0 br
Muslims praying towards Mecca; Umayyad Mosque, Damascus.
Mecca Direction Equidistant.jpg
Autor: RokerHRO, Licence: CC BY-SA 3.0
Equidistant azimuthal projection, centered to Mecca and green lines showing the Qibla (shortest direction to Kaaba in Mecca, 21° 25′ 21″ N, 39° 49′ 34″ E).