Kilometrovník

Silniční kilometrovník s ikonou nouzové hlásky
Říční kilometrovník na Labi v Dolním Žlebu (platný do roku 2009)
Silniční kilometrovník v Nizozemsku s číslem silnice, nejvyšší povolenou rychlostí a názvem provincie

Kilometrovník na dopravní cestě je značka (tabulka, patník či jinak provedený nápis u okraje dopravní cesty), který v určitých rozestupech vyznačuje vzdálenost místa od počátku dopravní cesty, tedy staničení. Kilometrovníky se používají zejména na silnicích vyšší kategorie a dálnicích, na železničních tratích a na těch vnitrozemských vodních cestách, které neslouží jen malým plavidlům. V minulosti se jako kilometrovníky nebo milníky používaly především kamenné patníky, v současné době převažují plechové tabulky nebo tabule, v některých zemích se používají nálepky na plastových směrových nebo obdobných sloupcích. V minulosti se silniční kilometrovníky umisťovaly v rozmezí jednoho či více celých kilometrů, dnes je obvyklý rozestup silničních i železničních kilometrovníků například 0,5 km, 0,2 km, v některých zemích a místech i 0,1 km. V některých zemích se proto nazývají hektometrovníky. Silniční kilometrovníky někdy obsahují i další informace, například směrový ukazatel k nejbližší nouzové hlásce, v některých zemích i číslo a třídu silnice, případně i další parametry, v Nizozemsku například nejvyšší povolenou rychlost.

První jednotný systém silničních kilometrovníků byl zaveden úřady Čsl. republiky v roce 1933. Kilometrovníky byly tvořeny kamennými sloupky osazenými nakoso tak aby byly číslice čitelné z obou směrů. Vzhledem k tehdejšímu levostrannému provozu byly osazovány vlevo. Značení bylo doplněno menšími kamennými hektometrovníky umísťovanými po 200 m. Současné silniční kilometrovníky mají předepsanou podobu jako dopravní značka, a to v reflexním černooranžovém provedení.

V české železniční dopravě nemá kilometrovník status neproměnného návěstidla, ale traťové značky; jejich podoba je značně variabilní, starší kilometrovníky jsou kamenné bílé patníky s černými nápisy, na některých tratích jsou nově umisťovány kilometrovníky shodné se silničními.

V říční dopravě se obvykle používají velké plechové tabule umisťované na břehu souběžně s osou řeky, údaj o říčním kilometru bývá rovněž standardně uváděn na zdymadlech s plavebními komorami.

Odkazy

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Kilometrovník.jpg
Autor: cs:User:ŠJů, Licence: CC-BY-SA-3.0
Kilometrovník. Železniční stanice Volyně, okres Strakonice.
N228 Willeskop.JPG
Autor: Onderwijsgek, Licence: CC BY-SA 2.5 nl
De N228 ter hoogte van Willeskop.
CZ-IS18b Kilometrovník.jpg
IS 18b „Kilometrovník“. Dopravní značka v České republice.
Protivec km 0.jpg
Autor: Jindřich Běťák, Licence: CC BY-SA 3.0
Počátek staničení trati Protivec - Bochov v dopravně Protivec
Km 140 detail.jpg
Autor: Michal Koblizek, Licence: CC BY-SA 4.0
Starý silniční kilometrovník vz. 33 v Českém Vrbném (Č. Budějovice).