Klíčení semene

Slunečnice tři dny po klíčení

Klíčení semene je proces, při němž ze semene, zárodku rostliny, vyrůstá klíček.

Klíčivost semen

Semena vyšších rostlin se tvoří v plodech rostlin po spojení samičí a samčí pohlavní buňky. Všechna plně rozvinutá semena obsahují zárodek a u většiny rostlinných druhů i zásoby výživných látek uložených v osemení. Rostliny mohou tvořit i semena která postrádají zárodek a jsou sterilní.[1] Sterilní osivo nikdy neklíčí. Některá semena klíčí ihned a později jejich klíčivost silně klesá (koniklec velkokvětý). Většina semen však prochází před klíčením obdobím klidu. Během této doby osivo bezpečně překoná nepříznivé podmínky. Za příznivých podmínek začne osivo klíčit a vyvíjí se v rostlinu.

Klíčivost klesá s postupem času a může být ještě omezena dlouhou dobou nebo nevhodným způsobem skladování. Ke zjištění klíčivosti se provádí orientační zkoušky klíčivosti.

Podmínky klíčení semen

Klíčivost semen závisí na vnitřních a vnějších podmínkách. Mezi nejdůležitější vnější faktory patří teplota, voda, kyslík, a někdy i světlo, nebo tma.[2] Semena různých rostlin vyžadují různé podmínky pro úspěšné klíčení osiva. Podmínky klíčení jsou často odpovědí na běžné podmínky prostředí.

 • Vlhkost – Zralá semena jsou často extrémně suchá a musí přijmout značné množství vody v poměru k hmotnosti suchého osiva před zahájením klíčení a růstu. Absorpce vody semen vede k bobtnání. Během klíčení jsou pro růst děložní rostliny použity zásobní látky uložené v osemení.
 • Kyslík – je nezbytný pro metabolismus klíčících semen.[3] Kyslík se používá u aerobního dýchání, které je hlavním zdrojem energie, dokud sazenici nenarostou listy.[2]
 • Teplota – ovlivňuje buněčný metabolismus a růst. Semena z různých druhů rostlin mohou klíčit v širokém rozsahu teplot. Mnoho semen klíčí při teplotách mírně nad pokojovou teplotou (16 až 24 °C), zatímco jiné klíčí jen málo stupňů nad 0 °C. Některá semena vyžadují působení nízkých teplot (jarovizaci) po překonání období klidu. Jiná zase klíčí pouze po překonání vysokých teplot během lesního požáru.
 • Světlo nebo tma – může mít zásadní vliv na klíčení a je typem fyziologického klidu. Většina semen není ovlivněna světlem a tmou, ale mnohá, včetně semen lesních rostlin, nebudou klíčit, pokud nebude dostatek světla pro růst mladé rostliny.[2]
 • Odstranění, nebo narušení osemení – skarifikace napodobuje přírodní procesy, které oslabují, poškozují, nebo odstraňují osemení před klíčením. V přírodě, některá semena vyžadují zvláštní podmínky ke klíčení. Některá musí projít trávicím traktem zvířete aby bylo oslabeno osemení, které jinak brání klíčení.[2]
Laboratorní zkoušky klíčivosti

Druhy klíčení

Podle toho, zda se při klíčení dostávají semena nad povrch půdy nebo klíči pod povrchem, rozeznáváme dva základní druhy:

 • Epigeické klíčení (nadzemní klíčení), ze semene nejdříve roste směrem dolů kořínek s vlášením který proniká do půdy a počíná čerpat vláhu i živiny a následně z horní části kořínku roste hypokotyl který se narovnává a vyzvedává semeno nad půdu. Tam se ze semene vyvinou děložní lístky které se účastní fotosyntézy a mezi dělohami začne růst zárodečný stonkový pupen plumula. Toto klíčení probíhá např. u drobnějších semen, jako např. u fazole, slunečnice, cibule, buku.
 • Hypogeické klíčení (podzemní klíčení), ze semene roste směrem dolů kořínek a směrem vzhůru roste epikotyl na jehož vrcholu nad půdou vyrostou pravé listy. Semeno s dělohami zůstává v půdě. Takto klíčí nejčastěji větší semena, např. kukuřice, hrách, dub, palmy.

Zobrazení klíčení

Odkazy

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Germination na anglické Wikipedii.

 1. http://www.fao.org/DOCREP/006/AD232E/AD232E20.htm
 2. a b c d RAVEN, Peter H., Ray F. Evert, Susan E. Eichhorn. Biology of Plants, 7th Edition. New York: W. H. Freeman and Company Publishers, 2005. ISBN 0-7167-1007-2. S. 504–508. 
 3. S. M. Siegel, L. A. Rosen (1962) Effects of Reduced Oxygen Tension on Germination and Seedling Growth Physiologia Plantarum 15 (3), 437–444 doi:10.1111/j.1399-3054.1962.tb08047.x Účinky snížené hladiny kyslíku na klíčení a růst sazenic

Externí odkazy

 • Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videa k tématu klíčení na Wikimedia Commons
 • Sowing Seeds A survey of seed sowing techniques.
 • Seed Germination: Theory and Practice, Norman C. Deno, 139 Lenor Dr., State College PA 16801, USA. An extensive study of the germination rates of a huge variety of seeds under different experimental conditions, including temperature variation and chemical environment.
 • Germination time-lapse ~1 minuite HD video of mung bean seeds germinating over 10 days. Hosted on youtube.
 • Kličení semen chilli paprik Jak docílit vysoké klíčivosti
 • KREJČÍ, Petra; ZELENÁ. Systematická botanika [online]. Agronomická fakulta, Mendelova univerzita, Brno [cit. 2014-09-18]. Dostupné online. 
 • SOUKUP, Aleš; VOTRUBOVÁ. Systematická botanika: Kořen [online]. Katedra fyziologie rostlin, PřF, Univerzita Karlova v Praze, rev. 2005 [cit. 2014-09-18]. Dostupné online. 

Média použitá na této stránce

Kiemtafel (germination table).jpg
Autor: Rasbak, Licence: CC-BY-SA-3.0
germination table
Hypogeal.png
Autor: Autor D.Barthel, Licence: CC-BY-SA-3.0
Hypogeal
Sunflower seedlings.jpg
Autor: unknown, Licence: CC-BY-SA-3.0