Klad

Modrá a červená skupina
jsou klady, zatímco zelená skupina nezahrnuje všechny potomky společného předka,
a proto se o klad nejedná

Klad (z angl. clade, resp. z řec. klados = větev) je označení pro skupinu organismů, která zahrnuje společného předka a všechny z něho vzešlé potomky.[1] Na fylogenetickém stromu se klady zobrazují jako jeho větve. Skutečný klad je tedy z definice holofyletický.[2] Klad vzniká postupnou evolucí organizmů vzešlých ze společného předka.[3]

Fylogenetickou klasifikací organismů založenou na kladech se zabývá kladistika.

Reference

  1. International Society for Phylogenetic Nomenclature. PhyloCode [online]. Příprava vydání T. Michael Keesey, Philip Cantino. 4c. vyd. 2010-01-12 [cit. 2016-11-04]. Článek 2, s. 28. PDF pořízeném dne 2022-03-04. html [1]. dokument MS Word [2]. (anglicky) 
  2. Oxford dictionary of biochemistry and molecular biology; revised edition. Příprava vydání R. Cammack et al. New York: Oxford university press, 2006. ISBN 0-19-852917-1. 
  3. RÉDEI, George P. Encyclopedia of Genetics, Genomics, Proteomics, and Informatics. 3rd Edition. vyd. [s.l.]: Springer, 2008. ISBN 978-1-4020-6753-2. 

Externí odkazy

  • Slovníkové heslo klad ve Wikislovníku

Média použitá na této stránce

Clade-grade II.png
Hypothetical cladogram showing two clades (red and blue) and a grade (green).