Kodex kanonického práva

Kodex kanonického práva (Codex Iuris Canonici, zkratka CIC) je soubor vnitřních právních předpisů a norem (kanonického práva) římskokatolické církve, závazný pro všechny římské katolíky. Poprvé vyšel v roce 1917 jakožto výsledek snahy papeže Benedikta XV. o přehledný a sjednocený soubor církevních předpisů. V roce 1983 vyšla nová verze CIC, platná dodnes. V roce 1994 vydalo nakladatelství Zvon latinsko-české vydání kodexu z roku 1983, obsahující oficiální text v latině a jeho český překlad prof. Miroslava Zedníčka. Tento překlad se stal tehdy též součástí Automatizovaných systému Právnických Informací (ASPI), a je obsažen v modulu „Předpisy“.

Závaznost

Viz též: Kodex kánonů východních církví

CIC není závazný pro všechny katolíky, ale pouze pro katolíky latinského obřadu (římské katolíky). Katolíci východních katolických církví jsou vázáni odlišnými normami, které shrnuje Kodex kánonů východních církví, vydaný v roce 1990.

CIC 1917

Hlavní článek: Kodex kanonického práva z roku 1917

Kanonické právo až do r. 1917 existovalo ve formě svodu různých právních sbírek pod názvem Corpus iuris canonici. Roku 1904 papež Pius X. rozhodl o vytvoření jediného a jednotného zákoníku. Prací na kodifikaci kanonického práva byla pověřena komise kardinála Pietra Gasparriho, jež po 13 letech práce předložila své dílo tehdejšímu papeži Benediktu XV. k promulgaci. Zákoník byl vyhlášen v květnu 1917, v účinnost vstoupil o rok později.

Pro tento zákoník se používá zkratka CIC 1917, někdy též CICB („B“ jako Benedicti podle Benedikta XV.), kvůli odlišení od pozdější verze. Obsahoval 2414 odstavců, nazývaných „kánony“.

CIC 1983

Hlavní článek: Kodex kanonického práva z roku 1983

Základní zásady nového zákoníku byly projednány už v letech 1962–1965 na Druhém vatikánském koncilu, byl však dokončen až r. 1983: 25. ledna 1983 Jan Pavel II. zákoník vyhlásil, účinným se stal od 27. listopadu 1983. Obsahuje 1752 kánonů, oproti předchozí verzi se více soustředí na partikulární církevní právo, je zde zdůrazněn princip všeobecného kněžství každého věřícího.

Členění CIC 1983

Kodex se skládá ze 7 knih:

 • De normis generalibus – Všeobecné normy
 • De Populo Dei – Boží lid
 • De Ecclesiae munere docendi – Učitelská služba církve
 • De Ecclesiae munere sanctificandi – Posvěcující služba církve
 • De bonis Ecclesiae temporalibus – Církevní majetek
 • De sanctionibus in Ecclesia – Církevní tresty (trestní právo)
 • De processibus – Procesní právo

Novelizace CIC

Kodex kanonického práva byl k 8. srpnu 2023 třináctkrát přímo novelizován. Přehled přímých novelizací podává následující tabulka.

Přehled přímých novelizací CIC/1983
Motu proprioPapežDatum vydáníOficiální český překladZměněné kánony
Ad tuendam fidemJan Pavel II.18. května 1998Professio fidei Archivováno 11. 2. 2021 na Wayback Machine.750, 1371
Omnium in mentemBenedikt XVI.26. října 2009Acta ČBK 51008, 1009, 1086, 1117, 1124
Mitis iudex Dominus Iesus[1]František15. srpna 2015Acta ČBK 131671 až 1691
De concordia inter Codices[2]František31. května 2016Acta ČBK 14111, 112, 535, 1108, 1109, 1111, 1112, 1116, 1127
Magnum principium[3]František3. září 2017Acta ČBK 12838
Communis vitaFrantišek19. března 2019Acta ČBK 14694, 729
Authenticum charismatisFrantišek1. listopadu 2020Acta ČBK 15579
Spiritus Domini[4][5]František10. ledna 2021Acta ČBK 16230
Pascite gregem Dei[6][7][8]František23. května 2021Acta ČBK 161311 až 1399
Competentias quasdam decernere[9][10]František11. února 2022Acta ČBK 17237 § 2, 242 § 1, 265, 604, 686 § 1, 688 § 2, 699 § 2, 700, 775 § 2, 1308, 1310
Recognitum Librum VI[11][12]František26. dubna 2022Acta ČBK 17695 § 1
Expedit ut iura[13][14]František2. dubna 2023Acta ČBK 18700
Le Prelature personali[15][16]František8. srpna 2023Acta ČBK 18295 a 296

Odkazy

Reference

 1. Motu proprio pápeža Františka na spružnenie súdnych procesov nulity [online]. Radio Vaticana, 2015-09-08 [cit. 2022-02-18]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2021-05-17. (slovensky) 
 2. https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2016/09/15/160915b.html
 3. Archivovaná kopie. cbk.blob.core.windows.net [online]. [cit. 2018-01-22]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2018-01-23. 
 4. https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210111nove-motu-proprio-rozsiruje-sluzby-lektora-a-akolyty-na-zeny
 5. http://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20210110_spiritus-domini.html
 6. https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2021-06/apostolska-konstituce-pascite-gregem-dei-meni-sankce-v-cirkvi.html
 7. https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/06/01/0347/00751.html#ita
 8. https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vatikan-meni-kanonicke-pravo-poprve-explicitne-hovori-o-sexualnim-zneuzivani/2045292
 9. https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2022-02/nove-motu-proprio-cirkev-se-o-trochu-vice-decentralizuje.html
 10. https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/02/15/0109/00219.html
 11. https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2022-04/nove-motu-proprio-prizpusobilo-kanonicke-pravo-poslednim-zmenam.html
 12. https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/04/26/0294/00620.html
 13. https://www.vaticannews.va/cs/cirkev/news/2023-04/papez-prodlouzil-lhutu-pro-odvolani-propustenych-zasvecenych-oso.html
 14. https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2023/04/03/0249/00538.html
 15. https://www.vaticannews.va/cs/vatikan/news/2023-08/papezske-motu-proprio-osobni-prelatury-pripodobneny-klerickym-s.html
 16. https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2023/08/08/0555/01217.html

Literatura

 • Codice di diritto canonico commentato e leggi complementari, Řím: Coletti a San Pietro. ISBN 978-88-87129-22-9 (šestá aktualizovaná italsko-latinská edice)
 • Kodex kanonického práva, Zvon 1994, ISBN 80-7113-082-6
 • ASPI 2016, ISSN 2336-517X (Automatizovaný systém právních informací, Wolters Kluwer ČR, a. s.)

Související články

Externí odkazy