Koliformní bakterie

Escherichia coli

Koliformní bakterie jsou gramnegativní nesporulující aerobnífakultativně anaerobní tyčinky, které zkvašují laktózu na plyny, kyseliny a aldehydy. Tyto bakterie patří do čeledi Enterobacteriaceae.

Zástupci

Externí odkazy

www.koliformnibakterie.wordpress.com

Média použitá na této stránce

E coli at 10000x, original.jpg
Low-temperature electron micrograph of a cluster of E. coli bacteria, magnified 10,000 times. Each individual bacterium is oblong shaped.