Konduktivita

Konduktivita (též měrná elektrická vodivost) je fyzikální veličina, která popisuje schopnost látky dobře vést elektrický proud. Látka, která je dobrým vodičem, má vysokou hodnotu konduktivity, špatně vodící látky mají nízkou hodnotu konduktivity. Konduktivita závisí na teplotě (viz též teplotní součinitel elektrického odporu), zejména u polovodičů je tato závislost velmi významná.

Značení

  • Symbol veličiny: ,
  • Jednotka SI: siemens/metr, značka jednotky: S/m = S·m−1  = Ω−1·m−1 = m−3·kg−1·s3·A2 
  • Technická jednotka: siemensmetr/milimetr čtvereční, S.m/mm2 = S.m.mm−2 …——> … 1.S.m.mm−2 = 1×106 S.m·m−2

Výpočet

Konduktivitu lze vyjádřit jako převrácenou hodnotou rezistivity, tzn.

Pokud je známa elektrická vodivost jednolitého bloku látky, je možno konduktivitu vypočítat podle vztahu

,

kde l je délka tělesa, na které je přiložené napětí, S je obsah kolmého průřezu, G je elektrická vodivost tělesa.

Příklad hodnot

Ukázka typických hodnot konduktivity běžných látek při 0 °C.

LátkaKonduktivita [MS·m−1]
Cín5,9
Hliník37
Měď56
Olovo4,8
Platina9,5
Rtuť1,0
Stříbro63
Měkká ocel5–10
Bakelit~1 nS·m−1
Keramika~0,1–100 pS·m−1
Sklo~1–10 pS·m−1
Informativní hodnoty konduktivit
JednotkaVodičePolovodičeIzolanty
S/m105 až 10810−8 až 106<10−6
S/cm103 až 10610−10 až 104<10−8
S.m/mm210−1 až 10210−14 až 100<10−12

Související články

Externí odkazy