Konfigurační prostor

Ve fyzice se jako konfigurační prostor označuje podprostor fázového prostoru, jehož souřadnicemi jsou pouze zobecněné souřadnice pro všechny stupně volnosti systému.[1] Jednoduchý příklad: Popis pohybu N hmotných bodů v třírozměrném prostoru může být nahrazen popisem pohybu jednoho bodu v 3×N rozměrném prostoru (tj. v konfiguračním prostoru). Pojem konfiguračního prostoru může být snadno zobecněn a použit při popisu libovolného počtu bodů (či obecněji stupňů volnosti) v prostoru libovolné dimenze.

Příklad

  • Polohu dvou hmotných bodů při přímočarém pohybu po (společné) přímce lze popsat souřadnicemi (poloha bodu 1 od počátku) a (poloha bodu 2 od počátku). Konfigurační prostor takové soustavy dvou hmotných bodů je dvourozměrný se souřadnicemi .

Reference

  1. KVASNICA, Jozef Statistická fyzika. Academia Praha, 1983, 1998. ISBN 80-20006-76-1. Kapitola I.2 Fázový, konfigurační a impulsový prostor.

Související články