Kontextová gramatika

Kontextová gramatika je formální gramatika G = (N, Σ, P, S), ve které jsou pravidla v P tvaru

αAβ → αγβ

kde AN (to znamená, že A je jeden neterminál) a α, β ∈ (N ∪ Σ)* (to znamená, že α a β jsou řetězce neterminálů a terminálů) a γ ∈ (N ∪ Σ)+ (to znamená, že γ je neprázdný řetězec terminálů a neterminálů). Pokud se S nevyskytuje na pravé straně žádného pravidla, může gramatika obsahovat i pravidlo

S → ε

kde ε značí prázdný řetězec.

Název kontextová je odvozen od faktu, že α a β tvoří kontext, který určuje, zda A lze přepsat na γ. Speciálním případem kontextové gramatiky je gramatika, u které kontext nehraje roli (α i β jsou ve všech pravidlech prázdné). Taková gramatika se označuje jako bezkontextová, bezkontextové gramatiky jsou tedy podmnožinou kontextových gramatik. Formální jazyk popsaný kontextovou gramatikou se nazývá kontextový jazyk.

S myšlenkou kontextových gramatik přišel Noam Chomsky ve snaze popsat syntax přirozeného jazyka, ve kterém lze určité slovo použít právě v závislosti na okolním kontextu.

Příklad

Jednoduchá gramatika je například

S → abc | aSBc
cB → Bc
bB → bb

kde | je označení pro různé možnosti přepisu jednoho neterminálu. Tato gramatika generuje jazyk, který není bezkontextový.

Pozor! Uvedená gramatika není kontextová (neodpovídá výše uvedenému předpisu). Třetí pravidlo (druhý řádek) musí být rozepsáno pomocí následujícího:

AB → BA převedeme na
AB → XB
XB → XA
XA → BA

Pozor! Další chyba. Kontextová gramatika nesmí měnit terminál na neterminál. Tedy správně má být:

S → abC | aSBC
CB → XB
XB → XY
XY → XC
XC → BC
bB → bb
bC → bc
cC → cc

Vlastnosti

Problém, zda daný řetězec s náleží do jazyka dané gramatiky G, je PSPACE úplný.